Spreker Ricardo Weewer_FML2020

Ricardo Weewer

Lector Brandweerkunde bij Brandweeracademie (IFV)

Ricardo Weewer is sinds 1 september 2011 lector Brandweerkunde bij de Brandweeracademie van het IFV. Hij studeerde Metaalkunde aan de TU in Delft en promoveerde daarna aan dezelfde universiteit op een proefschrift over brandstofcellen. Na zijn promotie deed hij de opleiding tot beroepsbrandweerofficier aan de Rijksbrandweeracademie en startte na het behalen van het diploma hoofdbrandmeester bij de brandweer Zaanstad als preventieofficier en in 1993 bij de brandweer Amsterdam, waar hij diverse functies heeft doorlopen. Sinds 2004 was hij daar plaatsvervangend commandant en hoofd Brandweerzorg. Hij was vanaf 2007 betrokken bij diverse landelijke projecten zoals de Brandweer Over Morgen, Lerend Vermogen en Innovatie Moed. Op 1 december 2015 heeft Ricardo Weewer zijn lectorale rede “de Rode Kroonjuwelen” uitgesproken. Het vakgebied van brandweerkunde behelst zowel de incidentenbestrijding als de organisatie en cultuur. Momenteel zijn vrijwilligheid, energietransitie en basisprincipes van brandbestrijding de belangrijkste projecten die lopen.

Instituut Fysieke Veiligheid

In de Arnhemse bossen staat het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Daar, en in onze vestigingen in Zoetermeer, werken zo’n 300 professionals iedere dag aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Als IFV dragen wij eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere burger in Nederland.

logo IFV

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!