Programma

Let op: dit is het programma van afgelopen editie.

De huidige ontwikkelingen hebben ons doen besluiten de congresdag niet fysiek door te laten gaan. In plaats hiervan start het online event op dinsdag 7 december met exclusieve live sessies en is het online programma verder uitgebreid.

Kortom alle reden om in te loggen en actief deel te nemen aan de eerste dag van het online event!

Onderwerpen die aan bod komen: duurzaamheid: de circulaire economie, de energietransitie en de reductie van CO2, goed werkgeverschap, toekomst van het wagenpark, gedragsverandering, hybride werken & slim reizen, individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving.

Pim de Weerd

Pim de Weerd

Global Commodity Manager Mobility bij Philips

Van fleet naar mobiliteitsmanagement – De lessons learned bij Philips

Pim de Weerd | Global Commodity Manager Mobility | Philips

Pim de Weerd is bij Philips in de lead in de transformatie van vloot naar mobiliteitsmanagement. Hij heeft voor Philips succesvol verschillende mobiliteitsprojecten in onder andere China, Nederland en de Verenigde Staten opgezet, waarbij diverse initiatieven zoals mobiliteitskaarten, autodelen en e-biking worden gecombineerd. Tijdens deze sessie vertelt Pim wat de belangrijkste drijfveren zijn om te transformeren. Hij vertelt welke stakeholders moeten worden betrokken en geeft u tips hoe u zelf een dergelijk traject start. Bovendien geeft Pim een kijkje in de keuken van waar Philips nu staat in de transformatie van fleet naar mobiliteitsmanagement en wat de volgende belangrijke stappen zijn. Tijdens deze inspirerende sessie worden de belangrijkste keuzes, leermomenten en resultaten gedeeld.

#hybride werken #individualisering #de toekomst van het wagenpark

Philips
Georges Massing

Georges Massing

Vice President MB.OS Automated Driving, Powernet & E/E Integration at Mercedes-Benz AG

On the road to autonomous driving - Advanced Driver Assistance System Development at Mercedes-Benz

Georges Massing | Vice President MB.OS Automated Driving, Powernet & E/E Integration | Mercedes-Benz AG

In this empowering session, Georges Massing will inspire you with answers on the following questions: Why does Mercedes-Benz develop driver assistance/autonomous driving systems? What is the basic science of driver assistance? He will give a brief look into the technology, the current state of development at Mercedes-Benz and a look into the future.

Mercedes
Jan Jaap Krijtenburg

Jan Jaap Krijtenburg

Manager C&B bij ANWB

Het nieuwe mobiliteitsbeleid van ANWB: keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Jan Jaap Krijtenburg | Manager C&B | ANWB

De coronacrisis is voor veel organisaties het moment om de eigen mobiliteitsregeling goed tegen het licht te houden. Passen eerder gemaakte afspraken nog wel bij de huidige tijd? ANWB, de mobiliteitsorganisatie bij uitstek, was al langer met dit thema bezig en kwam daarom in 2021 met een nieuw mobiliteitsbeleid met als kernelementen keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid. In deze sessie vertelt Manager C&B Jan Jaap Krijtenburg over de gemaakte keuzes, de rol van HR, medezeggenschap, vakorganisaties en medewerkers in de totstandkoming van dit beleid, waarbij werknemers ook een vergoeding krijgen voor thuiswerken en lopen of fietsen naar het werk. Verder vertelt Jan Jaap over de implementatie van dit beleid en de eerste ervaringen.

Leer in deze sessie alles over de achtergronden en de impact van de nieuwe regeling van de ANWB, de uitrol en hoe nieuwe duurzame mobiliteitsbeleid in de praktijk werkt.

#hybride werken

logo ANWB
Simon Smit

Simon Smit

CEO bij NLcharge

Toekomstbestendige laadinfra als strategische keuze

Simon Smit | CEO | NLcharge

Nederland staat voor een grote transitieopgave in de mobiliteit. De in het regeerakkoord gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Hoe organiseer je als bedrijf dat er voor je lease-auto’s, huurauto’s of deelauto’s, voldoende laadinfra is?  Laadoplossingen staan niet op zich. Het is een samenspel van beschikbare capaciteit, gelijktijdigheid, prijs,  inpassing in uw bedrijfsproces, combinaties met solar en nieuwe ontwikkelingen. Veel aanbieders leveren een stukje van de puzzel, maar als beslisser zal je toch het totaal willen overzien. In deze sessie vertelt Simon Smit, CEO van NLcharge, over de uitdagingen die de elektrificatie met zich meebrengt om  verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Iedereen kan elektrisch rijden, mits je dat goed organiseert. Deze sessie geeft inzicht in zaken die niet vanzelfsprekend zijn en zorgt dat u het geheel beter overziet.

Deze sessie wordt u aangeboden door Ford.

#de toekomst van het wagenpark

Peter Soonius

Peter Soonius

Programmaleider Mobiliteit en Markt bij Milieuorganisatie Natuur & Milieu

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit; wat moet je hiervan weten?

Peter Soonius | Programmamanager Mobiliteit en Markt | Natuur&Milieu

In deze sessie praat Peter Soonius, programmamanager Mobiliteit en Markt bij Natuur&Milieu u bij over de Wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die gaat gelden voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. Deze regeling moet helpen bij verduurzaming van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. De werkgevers worden verplicht jaarlijks te rapporteren over hun mobiliteitsfootprint en acties te ondernemen die leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van OV of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen om de CO2 uitstoot te verminderen. Zoals het er nu naar uit ziet zal er eerst zonder norm worden gewerkt en wanneer de besparing van 1 Mton Co2 die is afgesproken in het Klimaatakkoord niet autonoom behaald wordt, deze alsnog ingevoerd worden. Wat is de impact hiervan op uw werkzaamheden en hoe bereid uw organisatie hier zich op voor? We bespreken het met elkaar in deze roundtable.

#nieuwe wet- en regelgeving

Patrick Langevoort

Patrick Langevoort

EV Partner bij Syndesmo

hoe neem je de medewerkers uit je kernprocessen mee in het opschalen van elektrisch vervoer? Kijk voorbij de pilot en de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto.

Patrick Langevoort | EV Partner | Syndesmo

Elektrisch rijden heeft een geheel eigen dynamiek: denk bijvoorbeeld aan het laden, het onderhoud en de opbouw van het kostenplaatje. Naast de voertuigen en het werk dat daarmee wordt gedaan zijn de vooral ook de mensen die ermee moeten werken belangrijk. Die zitten vol gedachten en oordelen over een overstap naar elektrisch. Iedereen is anders. En zoals het individu praktisch nooit ‘de gemiddelde mens’ is, is jouw organisatie ook uniek in zijn dynamiek, cultuur, proces en activiteiten. We geven je richting en handvatten hoe hiermee om te gaan en ‘jullie’ weg te vinden.

#duurzaamheid #de toekomst van het wagenpark

Syndesmo
Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility, TU Eindhoven

Heleen Elbert

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist en eigenaar van Elbert Fiscaal

Interview: Het allerlaatste belastingnieuws

Carlo van de Weijer in gesprek met Heleen Elbert

Tijdens dit interview praten Heleen Elbert en Carlo van de Weijer na over het allerlaatste belastingnieuws. Luister naar dit interview en weet precies waar werkgevers op moeten letten als het gaat om de nieuwe belastingen. En welk fiscaal juridisch advies HR en mobiliteitsmanagers kunnen opvolgen.

#belastingregels

Elbert Fiscaal
Peter de Wit

Peter de Wit

Eigenaar van Fleet Control Nederland

Leasing maar dan anders

Peter de Wit | Eigenaar | Fleet Control Nederland BV

In de sessie maakt u kennis met Fleet Control Nederland. Eigenaar Peter de Wit geeft u inzicht in wat Open Calculatie Lease is en welke voordelen dit kan opleveren voor klanten en Fleetowners ten opzichte van de ‘traditionele’ Gesloten Calculatie Lease.

Deze sessie wordt u aangeboden door BCA.

#de toekomst van het wagenpark #gedragsverandering

Paul Veelenturf

Paul Veelenturf

Programmamanager bij Brainport Bereikbaar

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren

Paul Veelenturf | Programmamanager | Brainport Bereikbaar

Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat voor reizigers, werkgevers en transporteurs. Denk aan MaaS-oplossingen, nieuwe vervoersconcepten zoals collectief vervoer en gebiedsdeals tussen ondernemers en overheden. De Mobiliteitsindex biedt Brabantse ondernemers inzicht en alternatieven waarmee ze aan de slag kunnen. Brainport Bereikbaar werkt samen met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en doet dit in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar. In deze sessie leert u van programmamanager Paul Veelenturf hoe Brabants ondernemers hun krachten bundelen.

Deze sessie wordt u aangeboden door SmartwayZ.NL

#duurzaamheid

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility, TU Eindhoven

Tamara Boonstra

Tamara Boonstra

Client Relationship Manager & Project Manager bij Coalitie Anders Reizen

Werkend Nederland veert voorzichtig terug naar kantoor, maar thuiswerken blijft

Carlo van de Weijer in gesprek met Tamara Boonstra

In dit interview gaat Tamara Boonstra van de coalitie Anders Reizen, in op de meest opvallende en wellicht verrassende resultaten uit het grootschalige I&O-onderzoek naar werken en reizen na corona. Zo laat het onderzoek duidelijk zien dat keuzevrijheid over waar men werkt, bijdraagt aan een hoger werkgeluk. De definitie van hoe een ‘normale werkweek’ eruit zou moeten zien, wordt onder de loep genomen. Tamara praat er over met Carlo van de Weijer.

#de toekomst van het wagenpark #hybride werken

Anders reizen
Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility, TU Eindhoven

Smart Mobility – Waar gaan we heen en met welk middel?

Carlo van de Weijer | Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility | TU Eindhoven

Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de Technisch Universiteit Eindhoven, maar vooral bekend als mobiliteitsdeskundige, neemt u in deze sessie mee naar de toekomst van de mobiliteit. Hij is als geen ander in staat om de zin van de onzin te scheiden bij al die voorbijschietende mobiliteitstrends. Rijden we straks nog zelf? Gaan we mobiliteit betalen met onze privacy? Willen we nog wel auto’s? En wat betekent de coronacrisis voor al deze ontwikkelingen?

#gedragsverandering

Dané Mulder

Dané Mulder

Gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & van Baaren

Inspiratiesessie: Gedragsverandering binnen mobiliteit

Dané Mulder | Gedragspsycholoog | Dijksterhuis & van Baaren

Laat je inspireren over hoe je mensen in de juiste richting beweegt als je bezig bent met mobiliteitsvraagstukken. Alleen infrastructuur, innovatieve technologie en een communicatiecampagne is niet voldoende voor langdurige gedragsverandering. Gedrag in het verkeer blijkt namelijk niet zo rationeel: veel reisgedrag gaat op de automatische piloot. Bovendien willen we ons niet laten vertellen wat we moeten doen, zijn we van nature sceptisch over nieuwe oplossingen, en zelfs als we al willen veranderen blijkt dit lastig door ingesleten gedragspatronen. Om vlotte, veilige en duurzame mobiliteit te bewerkstelligen, is een onderbouwde gedragsstrategie cruciaal.

#gedragsverandering

Tony Vrijsen

Tony Vrijsen

Commercieel Directeur bij BCA

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Hoe kneedbaar is uw wagenpark?

Paul van Liempt in gesprek met Tony Vrijsen, Commercieel Directeur bij BCA Autoveiling

In dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Tony Vrijsen van BCA Nederland over hoe u het beste rendement kunt halen uit uw wagenparkbeheer. Wat zijn de kansen en de mogelijkheden in deze circulaire economie en rondom de positie van gebruikte auto’s.

#de toekomst van het wagenpark

Sander de Wolf

Sander de Wolf

Algemeen directeur bij Uitgeverij VakWereld

Hans Blink

Hans Blink

Mijndomein.nl

Als je ervoor kiest om MaaS toe te passen, welke opties heb je dan?

Sander de Wolf, Algemeen Directeur bij Uitgeverij VakWereld

Mobility as a Service ofwel MaaS komt maar moeizaam op gang. Deelconcepten zijn er te over maar geld wordt er niet mee verdiend door de aanbieders van de deelvoertuigen. Ondanks de haken en ogen zijn er mogelijkheden te over om voordelen te behalen met deelsystemen. Uitgever van MobilityWereld Sander de Wolf bespreekt de mogelijkheden die er zijn met Hans Blink. Hans heeft de mobiliteit vanuit alle invalshoeken gezien als importeur, directeur van een van de grootste leasemaatschappijen en als business developer bij – onder andere – een deelautoconcept. Niet alleen de – soms verrassende – mogelijkheden komen aan bod, ook de haken en ogen daarvan.

#hybride werken

Mobilitywereld

Let op: voor deze live sessies moet u zich aanmelden

Aanmelden kan via uw persoonlijke EventManager

Anne Marthe Jalvingh

Anne Marthe Jalvingh

Adviseur Mobiliteit en Gedrag bij Royal HaskoningDHV

Roundtable: Tijd voor verandering – In de hoogste versnelling of juist in de achteruit door corona?

Anne Marthe Jalvingh | Adviseur Mobiliteit en Gedrag | Royal HaskoningDHV

Het thema van het Mobiliteitsmanagement Event werd in mei 2021: Tijd voor verandering – In de hoogste versnelling na corona, maar dat valt flink tegen. Files zijn terug en mensen schaften in coronatijd massaal een auto aan omdat ze zich in het OV niet fijn of veilig voelen met als gevolg dat werknemers die voorheen drie dagen in de week naar kantoor kwamen met de trein, nu in de auto stappen om naar kantoor te gaan. Waar we voorheen dachten dat we met doorzetten en creatieve ideeën, gedragsverandering voor elkaar konden krijgen door vol te houden, zit menig HR- of Mobiliteitsmanager nu met de handen het haar. In deze sessie gaan we samen met een cognitief psycholoog Anne Marthe de discussie aan en ontdekken we nieuwe kansen vanuit een psychologisch perspectief. Anne Marthe houdt zich dagelijks bezig met het thema mobiliteit als cognitief psycholoog en adviseur mobiliteit en gedrag. Ontdek nieuwe invalshoeken en ga samen het gesprek aan!

#gedragsverandering

Renee Soetekouw

Renee Soetekouw

HR Manager bij Deerns

Roundtable: DUURZAAMHEID ALS BELANGRIJKSTE MOTIVATOR VOOR MOBILITEITSBELEID DEERNS

RENEE SOETEKOUW | HR MANAGER | DEERNS

Het internationaal opererende ingenieursbureau Deerns brengt ideeën voor technische infrastructuren tot leven. Ideeën die ook rekening houden met de strengere regelgeving rondom klimaatverandering en CO2-uitstoot. Niet vreemd dus dat het ingenieursbureau zich bij de verhuizing van hun hoofdkantoor en bij het maken van hun nieuwe mobiliteitsbeleid liet leiden door duurzaamheid als belangrijkste motivator. Deerns is echter wel een projectenorganisatie, waarbij klant- en projectbezoeken – dus reizen – een belangrijk onderdeel zijn van de dienstverlening. Het is dan ook een grote uitdaging om deze reizen zo duurzaam mogelijk te maken, zonder het primaire proces te frustreren. Hoe Deerns deze uitdaging aanvloog en het tot een groot succes maakte? Dat hoort u in het gesprek aan deze tafel!

Deze interactieve sessie is toegankelijk voor ongeveer 10 tot 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

#duurzaamheid

logo Deerns
drs. ing. Stijn de Vries

drs. ing. Stijn de Vries

Gedragspsycholoog D&B en docent bij de Behavior Change Group

drs. Stef Bos

drs. Stef Bos

Gedragspsycholoog bij de Behavior Change Group & D&B

Workshop: Hoe werk je aan gedragsverandering?

Drs. ing. Stijn de Vries & drs. Stef Bos van D&B (Dijksterhuis & van Baaren)

We willen dat mensen vaker buiten de spits rijden en vaker de trein of de fiets pakken. Allemaal gedragingen die leiden tot duurzame mobiliteit. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze hun gedrag gaan veranderen? Er zijn honderden beïnvloedingstechnieken die je in kan zetten, maar om gedragsverandering te bereiken is het van belang om te weten welke techniek inspeelt op jouw doelgroep. Begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier verplaatsen en wat ze tegenhoudt om te veranderen is dan ook de sleutel naar verandering.

In de workshop “hoe werk je aan gedragsverandering?” leer je hoe het Behavior Change Model werkt en hoe dit leidt tot een onderbouwde interventie voor gedragsverandering. Gedragspsychologen Stijn de Vries en Stef Bos tonen welke stappen je kan zetten om dit zelf toe te passen in de praktijk. Dit doen ze aan de hand van een praktijkcasus uit de mobiliteit.

#gedragsverandering

Marlies Knijnenberg

Marlies Knijnenberg

HR Lead bij HDI Global SE & lid HR Advisory Board VNO-NCW West

Heleen Elbert

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist en eigenaar van Elbert Fiscaal

Aantrekkelijk werkgeverschap en je houden aan de regels van de belastingdienst gaan niet samen

Marlies Knijnenberg, HR Lead bij HDI Global SE & Heleen Elbert, fiscaal jurist

Wil je weten hoe andere HR managers omgaan met de uitdagingen rondom belastingregels? Of zij ook worstelen met een aantrekkelijke werkgever willen zijn enerzijds en voldoen aan alle belastingregels en eisen voor CO2 reductie anderzijds? Vragen als hoe ga je om met alle regels? Hoe administreer je reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding? Hoe ontzorg je je medewerkers? Wat zijn mogelijke oplossingen en kunnen we onze tijd niet beter stoppen in belangrijkere zaken? Allemaal vragen waar veel HR Managers volgens Marlies Knijnenberg, HR Lead bij HDI Global SE, tegenaan lopen. Aan de hand van een aantal pittige stellingen voeren we de discussie en hopen we met behulp van fiscaal jurist Heleen Elbert tot mogelijke creatieve oplossingen te komen.

Deze interactieve sessie is toegankelijk voor ongeveer 10 tot 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

#belastingregels #goed werkgeverschap #hybride werken

Elbert Fiscaal
Geordie Kooiman

Geordie Kooiman

Senior Adviseur Public Affairs bij ANWB

Erik Verhoef

Erik Verhoef

HOOGLERAAR VERVOERSECONOMIE bij VU Amsterdam

Roundtable: HOE INNOVATIEVE PRIKKELS GEDRAGSVERANDERING REALISEREN

GEORDIE KOOIMAN | SENIOR ADVISEUR PUBLIC AFFAIRS | ANWB & ERIK VERHOEF | HOOGLERAAR VERVOERSECONOMIE | VU AMSTERDAM

Erik Verhoef neemt u mee in het concept van de verhandelbare spitsrechten. Het spoort weggebruikers aan tot gedragsverandering door een innovatieve combinatie van positieve en negatieve financiële prikkels. Deze denkwijze kan ook uitkomst bieden voor andere, aan schaarste gerelateerde, vraagstukken, zoals verhandelbare parkeerrechten. De ANWB heeft hierover een pilot onder haar medewerkers uitgevoerd. Geordie Kooiman vertelt meer over deze pilot en de lessons learned.

#gedragsverandering

logo ANWB
VU Amsterdam
Patrick Langevoort

Patrick Langevoort

EV Partner bij Syndesmo

Workshop: Hoe neem je de medewerkers uit je kernprocessen mee in het opschalen van elektrisch vervoer? Kijk voorbij de pilot en de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto

Patrick Langevoort | EV Partner | Syndesmo BV

Tijdens het fysieke event spreken we over dit onderwerp tijdens een roundtable. Kan u daar door omstandigheden niet bij zijn of heeft u behoefte aan meer hands-on tips& tricks? Meld u dan aan voor de online editie.

Elektrisch rijden heeft een geheel eigen dynamiek: denk bijvoorbeeld aan het laden, het onderhoud en de opbouw van het kostenplaatje. Naast de voertuigen en het werk dat daarmee wordt gedaan zijn de vooral ook de mensen die ermee moeten werken belangrijk. Die zitten vol gedachten en oordelen over een overstap naar elektrisch. Iedereen is anders. En zoals het individu praktisch nooit ‘de gemiddelde mens’ is, is jouw organisatie ook uniek in zijn dynamiek, cultuur, proces en activiteiten. In deze hands-on workshop gaat u zelf aan de slag om er achter te komen hoe u uw medewerkers meekrijgt en EV op te schalen.

#duurzaamheid #de toekomst van het wagenpark

Syndesmo
Marnix Kraaijmes

Marnix Kraaijmes

Manager Corporate Sales at Mercedes-Benz cars & smart

Mercedes-Benz: ‘De premium zakelijke markt in Nederland rijdt volledig elektrisch in het jaar 2025’ – Maar hoe dan?

Marnix Kraaijmes, Manager Corporate Sales, Mercedes-Benz cars & smart

In deze roundtable praten we, onder begeleiding van een professionele gespreksleider met elkaar over de elektrificatie van het wagenpark. Waar loopt u zelf tegenaan? Welke hindernissen heeft u al genomen? En waar anderen van kunnen leren? Doe mee aan dit gesprek, leer van elkaar en deel uw ervaringen. Deze sessie is toegankelijk voor ongeveer 10 tot 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen.

#duurzaamheid #de toekomst van het wagenpark

Mercedes

Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer van mobiliteit?

Meld u dan nu aan (met 100% korting):

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!