Programma

Congresdag 7 december | Online event start 8 december

De eerste sessies zijn bekend

Het jaarlijkse Mobiliteitsmanagement Event (voorheen Fleet Mobility Live) vindt plaats op 7 december in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Nieuw dit jaar is het online programma dat start op 8 december.

Onderwerpen die aan bod komen: duurzaamheid: de circulaire economie, de energietransitie en de reductie van CO2, goed werkgeverschap, toekomst van het wagenpark, gedragsverandering (Bewustmaking mobiliteitskeuze, stimuli, arbeidsvoorwaarden), hybride werken & slim reizen (ipv multimodaliteit), individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving.

Victoria Koblenko

Victoria Koblenko

Dagvoorzitter

Opening door de dagvoorzitter

Victoria Koblenko | Dagvoorzitter

Victoria Koblenko is niet alleen een scherpe en welbespraakte actrice, presentatrice en columniste, maar ook een ware meester in de talen. Met haar kritische houding is Victoria de aangewezen persoon om de deelnemers van het Mobiliteitsmanagement Event mee te nemen in de wereld van mobiliteitstransitie.

Pim de Weerd

Pim de Weerd

Global Commodity Manager Mobility bij Philips

Van fleet naar mobiliteitsmanagement – De lessons learned bij Philips

Pim de Weerd | Global Commodity Manager Mobility | Philips

Pim de Weerd is bij Philips in de lead in de transformatie van vloot naar mobiliteitsmanagement. Hij heeft voor Philips succesvol verschillende mobiliteitsprojecten in onder andere China, Nederland en de Verenigde Staten opgezet, waarbij diverse initiatieven zoals mobiliteitskaarten, autodelen en e-biking worden gecombineerd. Tijdens deze keynote vertelt Pim wat de belangrijkste drijfveren zijn om te transformeren. Hij vertelt welke stakeholders moeten worden betrokken en geeft u tips hoe u zelf een dergelijk traject start. Bovendien geeft Pim een kijkje in de keuken van waar Philips nu staat in de transformatie van fleet naar mobiliteitsmanagement en wat de volgende belangrijke stappen zijn. Tijdens deze inspirerende keynote worden de belangrijkste keuzes, leermomenten en resultaten gedeeld.

Philips
Jasper Engel

Jasper Engel

Projectleider bij IVA Driebergen

De gekste broodje-aapverhalen over Elektrisch Vervoer

Jasper Engel, uitgever en auteur van het EV Jaarboek

We weten allemaal dat de wereld van mobiliteit aan het veranderen is. En ja. We zien dat dat sneller gaat dat velen van ons dachten. Maar welke kant gaat dat op? En als we dan allemaal elektrisch gaan rijden, dan kan ons netwerk dat toch niet aan? Is waterstof niet een betere oplossing? Elektrisch auto’s zijn niet milieuvriendelijker dan benzine auto’s, de actieradius is een lachertje, snel laden is slecht voor de accu. In welke broodje-aapverhalen trapt u nog? In deze interactieve sessie weet u waar u en de rest van het publiek nog intrapt.

Patrick Langevoort

Patrick Langevoort

EV Partner bij Syndesmo

Roundtable: hoe neem je de medewerkers uit je kernprocessen mee in het opschalen van elektrisch vervoer? Kijk voorbij de pilot en de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto.

Patrick Langevoort | EV Partner | Syndesmo

Elektrisch rijden heeft een geheel eigen dynamiek: denk bijvoorbeeld aan het laden, het onderhoud en de opbouw van het kostenplaatje. Naast de voertuigen en het werk dat daarmee wordt gedaan zijn de vooral ook de mensen die ermee moeten werken belangrijk. Die zitten vol gedachten en oordelen over een overstap naar elektrisch. Iedereen is anders. En zoals het individu praktisch nooit ‘de gemiddelde mens’ is, is jouw organisatie ook uniek in zijn dynamiek, cultuur, proces en activiteiten. We geven je richting en handvatten hoe hiermee om te gaan en ‘jullie’ weg te vinden.

Syndesmo
Hugo Houppermans

Hugo Houppermans

Directeur bij Coalitie Anders Reizen

Susan Veenhoff

Susan Veenhoff

Directeur bij Vierstroom Zorg Thuis

Van kostenpost naar waardecreatie!

Hugo Houppermans Programma directeur | Coalitie Anders Reizen & Susan Veenhoff| Directeur | Vierstoom Zorg

Nog te vaak wordt mobiliteit binnen organisaties gezien én behandeld als kostenpost. Goed mobiliteitsbeleid kan echter van enorme toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Denk aan een duurzaam bedrijfsimago, aantrekkelijk werkgeverschap, efficiëntere bedrijfsvoering, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc. In deze talkshow bieden toonaangevende business leaders u nieuwe inzichten hoe u uw mobiliteitsbeleid kunt ombuigen van kostenpost naar waardecreatie!

Anders reizen
Vierstroom Zorg Thuis
Heleen Elbert

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist en eigenaar van Elbert Fiscaal

Het allerlaatste belastingnieuws m.b.t. mobiliteit van uw medewerkers

Heleen Elbert | FISCAAL JURIST & DIRECTEUR | Elbert Fiscaal

Er gaat weer veel veranderen op het gebeid van belastingen. Daarnaast zijn we dat de kosten voor mobiliteit steeds meer worden afgewenteld op de werknemer. Als alternatief voor de leaseauto zou voor het mobiliteitsbudget dan wel een nieuwe fiscale belasting van 22 procent moeten gelden.

Belasting en auto, of nu ook: belasting en fiets. Er is bijna geen onderwerp dat zo vaak wijzigt. Hoe zit het met de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak? Klopt het dat u uw werknemers reiskostenvergoeding kwijtraken? En wat is het risico van het nieuwe ‘hand aan de kraan’ principe bij de bijtelling voor de auto van de zaak? Waar moeten we nog meer op letten? Heleen Elbert praat u weer helemaal bij.

  • De nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak.
  • De invloed van het hand aan de kraan principe op de bijtelling voor elektrische auto’s in 2022.
  • De fiscale subsidies bij aanschaf van een EV, zoals de MIA, de BIK, de SEPP en de nieuwe SEBA-regeling.
  • De toekomst van de andere belastingmaatregelen rondom de EV.
  • Overige belastingactualiteiten rondom de auto.
Elbert Fiscaal
Gert Jan Koolen

Gert Jan Koolen

Programma directeur SmartwayZ.NL

Marlon Hulshorst

Marlon Hulshorst

Programmamanager De Run bij Gemeente Veldhoven

Het slimste mobiliteitssysteem van Nederland

Gertjan Koolen | Programma manager | SmartwayZ.nl & Marlon Hulshorst | Programma manager | Gemeente Veldhoven

SmartwayZ.NL  is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen en werkt in Zuid-Nederland samen met werkgevers en vervoerders aan slimme mobiliteitsoplossingen die de drukte in de spits tegen gaan, de stadscentra ontlasten en kantoorlocaties bereikbaar houden. Hierdoor blijven steden en dorpen leefbaar en het is bovendien een pijler binnen de klimaatdoelstellingen. Door inzet van onder andere mobiliteitshubs, mobiliteitsdiensten en collectief vervoer, wordt slimme regionale mobiliteit geïnitieerd. Vanuit SmartwayZ.NL (en het Brabants Mobiliteitsnetwerk) delen we graag onze ervaringen omtrent gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblematiek.

Smartwayz
Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility, TU Eindhoven

Smart Mobility – Waar gaan we heen en met welk middel?

Carlo van de Weijer | Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility | TU Eindhoven

Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de Technisch Universiteit Eindhoven, maar vooral bekend als mobiliteitsdeskundige, neemt u in deze sessie mee naar de toekomst van de mobiliteit. Hij is als geen ander in staat om de zin van de onzin te scheiden bij al die voorbijschietende mobiliteitstrends. Rijden we straks nog zelf? Gaan we mobiliteit betalen met onze privacy? Willen we nog wel auto’s? En wat betekent de coronacrisis voor al deze ontwikkelingen?

Simon Smit

Simon Smit

CEO bij NLcharge

Toekomstbestendige laadinfra als strategische keuze

Simon Smit | CEO | NLcharge

Nederland staat voor een grote transitieopgave in de mobiliteit. De in het regeerakkoord gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Hoe organiseer je als bedrijf dat er voor je lease-auto’s, huurauto’s of deelauto’s, voldoende laadinfra is?  Laadoplossingen staan niet op zich. Het is een samenspel van beschikbare capaciteit, gelijktijdigheid, prijs,  inpassing in uw bedrijfsproces, combinaties met solar en nieuwe ontwikkelingen. Veel aanbieders leveren een stukje van de puzzel, maar als beslisser zal je toch het totaal willen overzien. In deze sessie vertelt Simon Smit, CEO van NLcharge, over de uitdagingen die de elektrificatie met zich meebrengt om  verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Iedereen kan elektrisch rijden, mits je dat goed organiseert. Deze sessie geeft inzicht in zaken die niet vanzelfsprekend zijn en zorgt dat u het geheel beter overziet.

Deze sessie wordt u aangeboden door Ford.

Het nieuwe mobiliteitsbeleid van ANWB: keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Jan Jaap Krijtenburg | Manager C&B | ANWB

De coronacrisis is voor veel organisaties het moment om de eigen mobiliteitsregeling goed tegen het licht te houden. Passen eerder gemaakte afspraken nog wel bij de huidige tijd? ANWB, de mobiliteitsorganisatie bij uitstek, was al langer met dit thema bezig en kwam daarom in 2021 met een nieuw mobiliteitsbeleid met als kernelementen keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid. In deze sessie vertelt Manager C&B Jan Jaap Krijtenburg over de gemaakte keuzes, de rol van HR, medezeggenschap, vakorganisaties en medewerkers in de totstandkoming van dit beleid, waarbij werknemers ook een vergoeding krijgen voor thuiswerken en lopen of fietsen naar het werk. Verder vertelt Jan Jaap over de implementatie van dit beleid en de eerste ervaringen.

Leer in deze sessie alles over de achtergronden en de impact van de nieuwe regeling van de ANWB, de uitrol en hoe nieuwe duurzame mobiliteitsbeleid in de praktijk werkt.

logo ANWB

More coming soon!

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige en directeur Smart Mobility, TU Eindhoven

Online moderator

Carlo van de Weijer | MOBILITEITSDESKUNDIGE EN DIRECTEUR SMART MOBILITY | TU EINDHOVEN

Heleen Elbert

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist en eigenaar van Elbert Fiscaal

Interview: HET ALLERLAATSTE BELASTINGNIEUWS

HELEEN ELBERT | FISCAAL JURIST | ELBERT FISCAAL

Tijdens dit interview praten Heleen Elbert en Carlo van de Weijer na over haar sessie: Het allerlaatste belastingnieuws. Luister naar dit interview en weet precies waar werkgevers op moeten letten als het gaat om de nieuwe belastingen. En welk fiscaal juridisch advies HR en mobiliteitsmanagers kunnen opvolgen.

Elbert Fiscaal
Paul van Merrienboer

Paul van Merrienboer

Managing Director - Co-Founder bij CHECK.

Talkshow: Innovaties in het MaaS landschap

Tijdens deze Talkshow schuiven diverse gasten aan, onder wie Paul van Merrienboer, Managing Director van Check om te praten over welke innovaties zij zien in het Mobility as a Service landschap. Onder leiding van Carlo van de Weijer zal de discussie u inspireren om op andere manier te denken over uw mobiliteitsbeleid.

Deborah Scholte

Deborah Scholte

HR-adviseur bij Hunter-Douglas

Live Roundtable: een succesvol toekomstbestendig mobiliteitsbeleid – Hoe dan?

DEBORAH SCHOLTE | HR ADVISEUR | HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.

“Covid heeft bijgedragen aan het feit dat mensen (werknemers en werkgevers) meer open zijn gaan staan voor verandering, maar het wordt spannend om te zien of het ‘lang genoeg’ heeft geduurd om echt in te slijten in ons gedrag. Hier ligt dan nu ook de grootste uitdaging voor de werkgever: het anders werken en dus reizen vast weten te houden.” Deborah Scholte, HR-adviseur bij Hunter Douglas Europe B.V., is nog niet helemaal overtuigd dat dat gaat lukken. Voor covid ondernam ze al verschillende interventies. De één nog creatiever dan de ander. Maar dat succes geen uitgemaakte zaak was, ontdekte ze snel. “Iedereen die ik vraag of ze verandering willen, zegt ja. Maar het echt blijven doen, dat is iets anders. Zonder steun van het management en gedragsverandering bij de medewerkers, komt u er niet.” En dan is er nog de wet- en regelgeving, een berg aan administratiewerk en hoge kosten. Hoe zorgt u nu voor een succesvol mobiliteitsbeleid? Dat is waar we met dit gesprek achter willen komen.

Hunter Douglas
Patrick Langevoort

Patrick Langevoort

EV Partner bij Syndesmo

Workshop: Hoe neem je de medewerkers uit je kernprocessen mee in het opschalen van elektrisch vervoer? Kijk voorbij de pilot en de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto

Patrick Langevoort | EV Partner | Syndesmo BV

Tijdens het fysieke event spreken we over dit onderwerp tijdens een roundtable. Kan u daar door omstandigheden niet bij zijn of heeft u behoefte aan meer hands-on tips& tricks? Meld u dan aan voor de online editie.

Elektrisch rijden heeft een geheel eigen dynamiek: denk bijvoorbeeld aan het laden, het onderhoud en de opbouw van het kostenplaatje. Naast de voertuigen en het werk dat daarmee wordt gedaan zijn de vooral ook de mensen die ermee moeten werken belangrijk. Die zitten vol gedachten en oordelen over een overstap naar elektrisch. Iedereen is anders. En zoals het individu praktisch nooit ‘de gemiddelde mens’ is, is jouw organisatie ook uniek in zijn dynamiek, cultuur, proces en activiteiten. In deze hands-on workshop gaat u zelf aan de slag om er achter te komen hoe u uw medewerkers meekrijgt en EV op te schalen.

Syndesmo
Renee Soetekouw

Renee Soetekouw

HR Manager bij Deerns

Live Roundtable: DUURZAAMHEID ALS BELANGRIJKSTE MOTIVATOR VOOR MOBILITEITSBELEID DEERNS

RENEE SOETEKOUW | HR MANAGER | DEERNS

Het internationaal opererende ingenieursbureau Deerns brengt ideeën voor technische infrastructuren tot leven. Ideeën die ook rekening houden met de strengere regelgeving rondom klimaatverandering en CO2-uitstoot. Niet vreemd dus dat het ingenieursbureau zich bij de verhuizing van hun hoofdkantoor en bij het maken van hun nieuwe mobiliteitsbeleid liet leiden door duurzaamheid als belangrijkste motivator. Deerns is echter wel een projectenorganisatie, waarbij klant- en projectbezoeken – dus reizen – een belangrijk onderdeel zijn van de dienstverlening. Het is dan ook een grote uitdaging om deze reizen zo duurzaam mogelijk te maken, zonder het primaire proces te frustreren. Hoe Deerns deze uitdaging aanvloog en het tot een groot succes maakte? Dat hoort u in het gesprek aan deze tafel!

logo Deerns

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!