Zaakgericht werken voor de overheid

Zaaktypecatalogus: deel van het probleem of deel van de oplossing?

Veel informatieproblemen waar gemeenten mee kampen zijn een gevolg van de versnippering van de informatiehuishouding. Vanuit verschillende perspectieven wordt gewerkt met verschillende processenoverzichten. Vanuit publiekszaken is er een productenoverzicht, DIV heeft een dossierindeling, Control werkt met eigen procesinventarisaties en de verschillende ‘verticale’ procesapplicaties hebben ook hun eigen kijk op ‘de werkelijkheid’. VNG Realisatie doet ook een duit in het zakje door zo nu en dan een ‘standaard’ af te kondigen en ondertussen wordt in de ‘lean’-maakprojecten ook weer nieuwe lijstjes opgesteld. Al deze niet op elkaar afgestemde lijstjes samen maken van de informatiehuishouding een inconsistent ondoorgrondelijk geheel waarop niemand meer grip heeft.

VIND Informatiemanagement van Sdu biedt een oplossing voor deze problematiek, door het creëren van een ‘single point of truth’ voor uw complete informatiehuishouding: uw kernregistratie processen en informatie. Weg met de losse lijstjes:  één centraal overzicht dat gebruikt wordt voor archivering, procescontrole, informatieveiligheid en compliancy aan bijvoorbeeld BIG, BIO, en AVG. EN voor zaakgericht werken in uw zaaksysteem.

Is uw Zaaktypecatalogus gebaseerd op de kernregistratie processen en informatie of is het het zoveelste processenlijstje? Is uw Zaaktypecatalogus onderdeel van de oplossing of onderdeel van het probleem?

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!