Spreker Zaakgericht werken voor de overheid

Hans Hoornstra

Voorzitter stichting Digitale Overheid

Hans is auteur van het succesvolle boek Digitale Intelligentie. Overheidsorganisaties hebben baat bij zijn visie op wendbaarheid. Zaakgericht werken doet namelijk een beroep op nieuwe vaardigheden. Vaak beperken we ons tot knoppentraining, terwijl digitalisering fundamenteler ingrijpt. Hans biedt in- en overzicht in nieuwe vaardigheden, zogenoemde future work skills, en licht toe hoe deze te verwerven.

Stichting Digitale Overheid

De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting rekening met recente beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie). De stichting levert haar bijdrage door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te organiseren. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de Academie Digitale Overheid. De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.

Partner Zaakgericht werken voor de Overheid

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!