Programma

Fysiek congres: 13 september

Hart van Holland, Nijkerk

Online congres: vanaf 14 september

Zaakgericht Werken voor de Overheid 2022

Het jaarlijkse congres Zaakgericht Werken voor de Overheid vindt plaats op 13 september in Hart van Holland in Nijkerk!

Paul Jansen

Paul Jansen

Enterprise Architect bij VNG

Betere kwaliteit gegevens, door inzet API’s

Paul Jansen | Enterprise Architect | VNG

In deze sessie laat Enterprise Architect van VNG, Paul Jansen, u zien hoe de API-standaarden voor Zaakgericht werken en Klantinteracties gebruikt kunnen worden om inwoners en ondernemers via verschillende kanalen te infomeren over het verloop van hun zaak. Gemeenten hoeven gegevens niet meer te kopiëren of over te nemen uit andere bronnen, maar halen ze rechtstreeks op bij de bron. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van gegevens, die altijd actueel zijn. De API-standaarden voor Zaakgericht werken stellen gemeenten in staat om de informatievoorziening rondom zaakgericht werken in te richten volgens de informatiekundige visie Common Ground. Hiermee zetten ze een eerste stap in de richting van de modernisering van het ICT-landschap.

VNG realisatie
Eric de Jonge

Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Robert-Jan Kemp

Robert-Jan Kemp

Business architect bij Ministerie EZK & Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Dé succesvolle aanpak van zaakgericht werken bij de ministeries van EZK & LNV

Eric de Jonge | Procesarchitect | Ministerie EZK & Robert-Jan Kemp | Business Architect | Ministerie EZK & Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De ministeries stappen over van document naar zaakgericht werken. Om succesvol te zijn is een aanpak gebruikt waarbij procesarchitectuur en het gebruik van procesbouwstenen essentieel zijn. We delen de aanpak en laten het resultaat zien die bruikbaar is en gebaseerd op standaarden.

Marjolein Kröner

Marjolein Kröner

Adviseur (e-)Dienstverlening & Informatievoorziening

Leon Trienes

Leon Trienes

Functioneel beheerder bij Gemeente Oost Gelre

Als u niet zaakgericht werkt, hoe kan u dan naar de toekomst kijken?

Marjolein Kröner | Adviseur (e-)Dienstverlening & Informatievoorziening & Leon Trienes | Functioneel Beheerder | Gemeente Oost Gelre

De Gemeente Oost Gelre heeft zaakgericht werken breed omarmd, volledig georganiseerd en ingevoerd. Zij gebruiken dit als kapstok voor hun bedrijfsvoering. In deze sessie nemen de adviseur (e-)dienstverlening en de functioneel beheerder van de Gemeente Oost Gelre u mee op hun reis van het invoeren van zaakgericht werken. Zij vertellen u tegen welke zaken, uitdagingen en risico’s zij aanliepen en welke stappen nog genomen moeten worden.

Jolein Jonkers

Jolein Jonkers

Business Consultant bij Visma Circle

Maud Kurvers

Maud Kurvers

Djuma Consultant bij Visma Circle

ZGW Escape Battle XXL: “Door de ogen van uw inwoner”

Jolein Jonkers | Business Consultant & Maud Kurvers | Djuma Consultant | Visma Circle

U kent het inmiddels wel: overheidsorganisaties leveren een enorme diversiteit aan producten en diensten. Dit moet continu makkelijker, transparanter, laagdrempeliger en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Goede informatievoorziening speelt hierbij en cruciale rol.

In deze sessie kunt u echt proeven aan het Djuma Zaaksysteem, Klantcontactsysteem en Klantportaal als tools voor het vormgeven van de meest optimale digitale dienstverlening richting de klanten, inwoners en ondernemers van uw organisatie.

In deze escape battle kijkt u door de ogen van de inwoners naar de fictieve gemeente Zakendam. In twee teams wordt gestreden om de eer van de snelste, beste en klantvriendelijkste digitale dienstverlener. Verwerk een online aanvraag van een klant en krijg te maken met de hele achterliggende behandeling. Ervaar zelf hoe u en uw mensen betrokken en ontzorgt worden in Djuma en leer hoe u op een doortastende wijze op de hoogte wordt gehouden van de geboekte voortgang.

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Lucianne Vermeulen

Lucianne Vermeulen

Verandermanager – businesschange manager bij Gemeente Rotterdam

Super brainstorm: Zaakgericht werken in transitie

Otto Thors | Dagvoorzitter & Lucianne Vermeulen | Verander manager | Gemeente Rotterdam

Tijdens deze super brainstorm gaan Lucianne Vermeulen en Otto Thors met u het gesprek aan over over zaakgericht werken in transitie. Wat betekent zaakgericht werken voor u, welke uitdagingen en kansen ziet u en gaat het werkelijk om zaakgericht werken of digitale dienstverlening? Doe actief mee aan deze sessie, krijg nieuwe inzichten en leer van uw vakgenoten.

Tineke van Heijst

Tineke van Heijst

directeur van VHIC

Hoe borgt u de Wet Open Overheid in uw organisatie?

Tineke van Heijst | Directeur | VHIC

De Wet Open Overheid (WOO) streeft naar een transparante en actief openbare overheid. Met de aankomende WOO hebben overheden de verplichting om bepaalde documenten in goede staat te houden en duurzaam toegankelijk te maken. Dat betekent werk aan de winkel. Ga als organisatie de wet maar eens ontleden. Waar loopt u tegenaan? Welk systeem gebruikt u nu en kunt u dat nog wel gebruiken straks? Wie voelt zich nu verantwoordelijk hiervoor? Hoe maakt u dit bespreekbaar binnen de organisatie en hoe krijgt u nu iedereen van de organisatie mee?

Deze sessie wordt aangeboden door SDU

sdu
Jack Lenting

Jack Lenting

Directeur-Bestuurder van Dimpact

Lessons Learned: Vervanging zaaksystemen op basis van Common Ground principes

Jack Lenting | Directeur-Bestuurder | Dimpact

Dimpact heeft als samenwerkende vereniging van 40 gemeenten (3 miljoen inwoners) in haar strategie, bij de vervanging van het zaaksysteem, Common Ground als leidend principe opgenomen. Alhoewel de Common Ground beweging breed gedragen wordt, betekent het vervangen van zaaksystemen voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. Als vereniging worden daarom de krachten gebundeld en wordt er van elkaar geleerd. De beweging is ingezet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Jack Lenting, directeur-bestuurder van Dimpact, neemt u mee in de ‘lessons learned’ en deelt praktijkervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.

dimpact
Albert Bouma

Albert Bouma

Projectleider IVE bij Gemeente Amsterdam

Sven Blom

Sven Blom

Senior adviseur en eigenaar KBenP Digitale Overheid

Nog even doorpraten over de super brainstorm

Albert Bouma, Sven Blom, Jaap van Vliet, & Otto Thors

Ga samen in gesprek met de programmacommissie en vakgenoten om nog verder te praten over de uitkomsten van de super brainstorm van de ochtend. Welke lessen kunnen hieruit gehaald worden? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er genoemd? Hoe kunt u de uitkomsten gebruiken voor uw eigen organisatie?

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur Gemeentelijke Samenwerking bij Dimpact

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Vincent van Beek

Vincent van Beek

Product Owner Digitalisering en Online bij Gemeente Den Haag

Mijn Den Haag: inwoners en ondernemers aan zet

Vincent van Beek | Product Owner Digitalisering en Online | Gemeente Den Haag

In deze sessie laat de gemeente Den Haag zien hoe zij een ‘digital first’ dienstverleningsplatform hebben gerealiseerd. Het platform brengt inwoners, ondernemers en ambtenaren direct met elkaar in contact. Het is de perfecte manier om inwoners en ondernemers centraal te stellen, waarbij het uitgangspunt is: digitaal waar dat kan, fysiek waar nodig.

Marianne van der Steen

Marianne van der Steen

Meervoudig NL en Europees Kampioene IJsklimmen, Rotsklimmer en Alpinist(e)

Op naar de top!

Marianne van der Steen | Meervoudig NL en Europees Kampioen IJsklimmen, Rotsklimmer en Alpiniste

Waar iedereen graag de top haalt in de zon kiest Marianne het liefste voor de meest complexe, verticale, steile route aan de achterkant van de berg. Als ijsklimster uit een land zonder bergen komt dat bijna van nature. De creativiteit om te kunnen focussen op de weg in plaats van alleen het doel, gaat door in alles wat ze doet. Van eerste plaatsen op Europacups, meervoudig Nederlands kampioen maar ook buiten in de natuur weet ze haar mannetje te staan. Als vrouw staat ze aan de top tussen de mannen als het gaat om eerst-beklimmingen en routes van het allerhoogste niveau. Niet alleen hoort ze erbij, maar heeft ze beklimmingen staan die nog geen man heeft kunnen herhalen. Kom erachter dat zaakgericht werken veel overeenkomsten heeft met de complexiteit van het leven van Marianne van der Steen. Laat u inspireren over oplossingsgericht denken en werken.

Gershon Janssen

Gershon Janssen

Enterprise Architect bij VNG Realisatie

Generieke Notificatie API voor gebeurtenisgedreven werken in een zaakgericht landschap

Gershon Janssen | enterprise architect | VNG Realisatie

Overheidsorganisaties moeten steeds meer samenwerken en gegevens uitwisselen. De transitie naar een moderne inrichting van de informatiearchitectuur met scheiding van proceslogica en gegevens is daarbij noodzakelijk. Hierdoor ontstaat in toenemende mate de behoefte aan duidelijke afspraken en standaarden om elkaar op de hoogte te stellen van relevante gebeurtenissen. Tijdens het overheidsbrede project Notificatie Services is een API specificatie ontwikkeld welke door haar generieke toepasbaarheid uitstekend kan voorzien in deze behoefte.

In deze sessie wordt de inzetbaarheid en toepassing van deze Generieke Notificatie API aan de hand van praktische casuïstiek besproken met als doel te inspireren tot concreet gebruik.

VNG realisatie
Sven Blom

Sven Blom

Senior adviseur en eigenaar KBenP Digitale Overheid

Paul van Liempt

Paul van Liempt

JOURNALIST, INTERVIEWER, SCHRIJVER EN DAGVOORZITTER

Interview: Hét zaakgericht werken van de toekomst

Sven Blom | SENIOR ADVISEUR EN EIGENAAR | KBENP DIGITALE OVERHEID

In 2050 werkt elke (semi-) overheidsorganisatie met een zaaksysteem en is het fysieke loket nog maar weinig in beeld. Het zaakgericht werken is de standaard geworden en de organisaties hebben alles keurig geregeld. Zou dat de toekomst zijn van het zaakgericht werken? Paul van Liempt zal Sven Blom gaan interviewen en vragen hoe hij naar het zaakgericht werken van de toekomt kijkt en welke uitdagingen en kansen hij daarbij ziet.

Maarten Hoogstraaten

Maarten Hoogstraaten

Product Owner RPA bij Gemeente Amsterdam

Presentatie: Slim zaakgericht werken met RPA

Maarten Hoogstraaten | Product Owner RPA | Gemeente Amsterdam

In deze video presentatie legt Maarten Hoogstraaten uit wat RPA is en wat je er nu wel en niet mee kunt doen. Ook zal hij aangeven hoe u zelf kunt starten met RPA en laat hij zien hoe ze dit binnen de Gemeente Amsterdam van een pilot versie naar een generieke dienst hebben ontwikkeld.

Eric de Jonge

Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Robert-Jan Kemp

Robert-Jan Kemp

Business architect bij Ministerie EZK & Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Roundtable: Het beleidsweb in zaakgericht werken

Eric de Jonge | Procesarchitect | Ministerie van EZK & Robert-Jan Kemp | Business Architect | Ministerie van EZK & Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Binnen de overheid wordt er veel rondom een beleid of beleidsthema gewerkt. In dit web gebeurd er van alles, zoals het stellen van vragen, het indienen van bezwaren, het toevoegen van nota’s, et cetera. Als het beleid goed op orde is, dan is de organisatie ook goed op orde. De ministeries van EZK & LNV zijn welkbekend met dit beleidsweb. Hoe gaan zij hiermee om? Hoe zorgen zij voor beleidsontwikkeling in hun zaaksysteem? Ga hierover in gesprek met Eric de Jonge en Robert-Jan Kemp van de ministeries van EZK & LNV.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur Gemeentelijke Samenwerking bij Dimpact

Roundtable: Zaakgericht werken in transitie

Jaap van Vliet, Regisseur Samenwerking, Dimpact

Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met vakgenoten over de toekomst van zaakgericht werken. In hoeverre wordt zaakgericht werken als fundament of onderlegger gebruikt en wordt dit gebruikt voor de digitale dienstverlening en ingezet bij de digitale transitie? Hoe maken we de transitie naar digitale informatievoorziening en wat hebben we nodig om dit te realiseren? In deze interactieve sessie gaan we samen op zoek naar het antwoord.

Roundtable: Jullie FAQ's

In deze roundtable gaat u in gesprek met vakgenoten om ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren. Het is een interactieve sessie, die toegankelijk is voor ongeveer 8 tot 10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek. De sessie wordt begeleid door een professionele gespreksleider die alle aanwezigen uitdaagt geen blad voor de mond te nemen.

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!