Programma

Programma overzicht 2020

U bent van harte welkom op ons congres.
De deuren openen om  07:30 uur voor de ochtend editie en om 13:15 uur voor de middag editie; na ontvangst en registratie beginnen we het programma met de officiële opening!

Ontvangst en registratie

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Opening door de dagvoorzitter

Otto Thors | VNG

VNG realisatie
Nol Witte

Nol Witte

Coördinator functioneel en gegevensbeheer bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Efficiënt samenwerken aan aanvragen en meldingen met de samenwerkingsfunctionaliteit van de DSO-LV

Nol Witte | Coördinator functioneel en gegevensbeheer | Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland voert voor zes gemeenten in Midden-Holland en voor Provincie Zuid-Holland alle milieutaken uit. Voor vier gemeenten worden ook alle bouwtaken uitgevoerd. Om in vergunningprocedures efficiënt samen te werken, heeft de ODMH de ambitie om met alle ketenpartners te gaan samenwerken op basis van de in de DSO-LV beschikbare API’s voor samenwerking. Graag presenteer ik de resultaten van de praktijktijkproef die in samenwerking met gemeente Gouda en een aantal leveranciers is uitgevoerd.

Pauze met 1-op-1 gesprekken

Relinde Reuvekamp

Relinde Reuvekamp

Adviseur Digitale Archieven bij Erfgoed Leiden

Marita Langerak

Marita Langerak

Projectleider digitale projecten bij Erfgoed Leiden

Praktijkervaring: Ruimtelijke plannen archiveren in het e-depot

Relinde Reuvekamp | , Adviseur Digitale Archieven & Marita Langerak | Projectleider Digitale Projecten | Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft voor één van haar aangesloten gemeenten digitale ruimtelijke plannen opgenomen in haar e-depot. Een ruimtelijk plan is gevormd uit een aantal bestanden in samenhang, waaronder GIS-bestanden. De uitdaging was deze goed te archiveren, inclusief de geo-gerelateerde metadata en raadpleegbaar te maken via een website. Hoe deze opname is verlopen, welke stappen er zijn gezet en welke bevindingen er zijn gedaan hoor je in deze break-out sessie.

Aangeboden door ELO

Logo Erfgoed Leiden
Joost Groenestein

Joost Groenestein

Projectleider Innovatiegroep Chatbots bij VNG Realisatie

Waardepapieren: met nieuwe technologie bestaande dienstverlening verbeteren. Of op termijn zelfs overbodig maken?

Frank van Lieuwen | Projectleider dienstverlening | Gemeente Harderwijk

11 gemeenten hebben een digitale oplossing voor uittreksels uitgewerkt tot een veilig product dat gemeenten zelf kunnen implementeren. Daarnaast is het voor gemeenten mogelijk om aan te sluiten op een landelijke voorziening. Hiermee kunnen inwoners straks online 24/7 een uittreksel aanvragen. Een bezoek aan het gemeentehuis is niet langer nodig. Inwoners kunnen voortaan zowel via de gemeentebalie als online een uittreksel krijgen in de vorm van een QR-code. De ontvangende partij (bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie) gebruikt de QR-code om in een app de gegevens op echtheid te controleren volgens strenge criteria. Dit levert voordelen op voor de inwoner, de ontvangende partij en de gemeente. De oplossing is ontwikkeld volgens de uitgangspunten van de Common Ground principes van VNG Realisatie. Eén keer ontwikkelen en bij 355 gemeenten hergebruiken.

Frank Lieuwen van gemeente Harderwijk licht toe hoe deze toepassing te positioneren in de gemeentelijke dienstverlening en welke ambities de coalitie van gemeenten heeft om deze verder door te ontwikkelen en op te schalen.

Gemeente Harderwijk
Frank Lieuwen

Frank Lieuwen

Projectleider dienstverlening

Op naar de Virtuele Assistent van de Gemeenten

Joost Groenestein | Projectleider Innovatiegroep Chatbots | VNG Realisatie

10 juni is de Pilot Chatbot gestart bij de gemeenten Dongen. Vanaf 1 oktober gaan veel meer gemeenten de Chatbot voor verhuizen en reisdocumenten gebruiken. Dat betekent dat we de Chatbot als generiek instrument kunnen inzetten met Common Ground componenten bij gemeenten voor de toegankelijke dienstverlening. We bieden als Innovatiegroep Chatbots een kijkje naar die toekomst met dit nieuwe kanaal.

VNG realisatie

Pauze met persoonlijke foodbox en 1-op-1 gesprekken

Renate van den Elzen

Renate van den Elzen

Senior projectleider ICT bij Gemeente 's-Hertogenbosch

Lazo Bozarov

Lazo Bozarov

Supply Manager Digital Services bij Gemeente Utrecht

Het Ecosysteem rond OpenZaak

Renate van den Elzen | Gemeente 's-Hertogenbosch & Lazo Bozarov | Gemeente Utrecht

Januari 2020 is de eerste productierijpe iteratie van OpenZaak opgeleverd. De OpenZaak API’s zijn gebaseerd op een VNG standaard, de API’s voor zaakgericht werken. De coalitie van gemeenten is na oplevering doorgegaan met ontwikkelen. Nieuwe componenten worden toegevoegd en er is een governance bedacht die een gezonde OpenSource community borgt. In deze sessie praten we geïnteresseerden bij over wat er is gerealiseerd en wat er nog aan staat te komen.

logo gemeente den bosch
logo gemeente utrecht
Rick van Denderen

Rick van Denderen

Informatiemanager & enterprise Architect bij Gemeente Kampen

Jeremy van der Vaart

Jeremy van der Vaart

Informatiemanager & CISO bij Drechtsteden

De Informatie Gestuurde Gemeente – hoe geef je die vorm? Samen doen werkt, samen werken inspireert.

Rick van Denderen | Gemeente Kampen & Jeremy van der Vaart | Gemeente Drechtsteden

Hoe krijg je inzichten in de effecten van Zaakgericht Werken op je Dienstverlening? Kan je gegevens vanuit het Zaaksysteem ook gebruiken voor analyses op maatschappelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Ondermijningen? En hoe zit dit met andere gemeentelijke domeinen , zoals het Sociaal Domein? Vraagstukken die ongetwijfeld bekend voor zullen komen. Hoe pak je dit aan? Zit er meerwaarde in om dit gezamenlijk met andere gemeenten te doen? Niet alleen om kennis uit te wisselen, maar met name om elkaars ervaringen en oplossingen te hergebruiken?

Rick van Denderen licht toe hoe gemeente Kampen succesvol het Dashboard ZaakgerichtWerken / Dienstverlening van gemeente Gemert-Bakel heeft hergebruikt. Jeremy van der Vaart licht toe hoe B.I integrale dashboards in en voor het Sociaal Domein worden/zijn ontwikkeld en kunnen worden hergebruikt tussen meerdere gemeenten.
Wil je meer weten? Wil je meedoen? Je bent in beide gevallen van harte welkom!

Gemeente Kampen
Gemeente Drechtsteden
Rudolf Simons

Rudolf Simons

Directeur bij DataFryslân

Regionale data zijn waardevol. Laat het niet wegroven!

Rudolf Simons | Directeur | DataFryslân

Algemene statistieken zijn niet exact genoeg om een beleidsalgoritme of kunstmatige intelligentie te bouwen. Daarom kijken nationale en internationale instituten verlekkerd naar data in de regio. De microdata op persoonsniveau aldaar vormen de juiste voeding voor de beslismachines van de toekomst. Hoe voorkom je dat deze waardevolle nieuwe grondstof eigendom wordt van hedgefondsen, monopolisten en goudzoekers van buiten de regio? In de provincie Friesland is DataFryslân opgericht om middels strategische allianties een eigen koers te blijven varen. In deze keynote zal directeur Rudolf Simons verslag doen van de eerste periode, nieuwe kusten, averij, muiterij en het Beloofde Land dat verschijnt achter de horizon.

logo Data Fryslan
Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Asluiting door de dagvoorzitter

Otto Thors | VNG

VNG realisatie

Meer sessies volgen z.s.m.

Ontvangst en registratie

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Opening door de dagvoorzitter

Otto Thors | VNG

VNG realisatie
Nol Witte

Nol Witte

Coördinator functioneel en gegevensbeheer bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Efficiënt samenwerken aan aanvragen en meldingen met de samenwerkingsfunctionaliteit van de DSO-LV

Nol Witte | Coördinator functioneel en gegevensbeheer | Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland voert voor zes gemeenten in Midden-Holland en voor Provincie Zuid-Holland alle milieutaken uit. Voor vier gemeenten worden ook alle bouwtaken uitgevoerd. Om in vergunningprocedures efficiënt samen te werken, heeft de ODMH de ambitie om met alle ketenpartners te gaan samenwerken op basis van de in de DSO-LV beschikbare API’s voor samenwerking. Graag presenteer ik de resultaten van de praktijktijkproef die in samenwerking met gemeente Gouda en een aantal leveranciers is uitgevoerd.

Pauze met 1-op-1 gesprekken

Relinde Reuvekamp

Relinde Reuvekamp

Adviseur Digitale Archieven bij Erfgoed Leiden

Marita Langerak

Marita Langerak

Projectleider digitale projecten bij Erfgoed Leiden

Praktijkervaring: Ruimtelijke plannen archiveren in het e-depot

Relinde Reuvekamp | , Adviseur Digitale Archieven & Marita Langerak | Projectleider Digitale Projecten | Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft voor één van haar aangesloten gemeenten digitale ruimtelijke plannen opgenomen in haar e-depot. Een ruimtelijk plan is gevormd uit een aantal bestanden in samenhang, waaronder GIS-bestanden. De uitdaging was deze goed te archiveren, inclusief de geo-gerelateerde metadata en raadpleegbaar te maken via een website. Hoe deze opname is verlopen, welke stappen er zijn gezet en welke bevindingen er zijn gedaan hoor je in deze break-out sessie.

Aangeboden door ELO

Logo Erfgoed Leiden
Joost Groenestein

Joost Groenestein

Projectleider Innovatiegroep Chatbots bij VNG Realisatie

Op naar de Virtuele Assistent van de Gemeenten

Joost Groenestein | Projectleider Innovatiegroep Chatbots | VNG Realisatie

10 juni is de Pilot Chatbot gestart bij de gemeenten Dongen. Vanaf 1 oktober gaan veel meer gemeenten de Chatbot voor verhuizen en reisdocumenten gebruiken. Dat betekent dat we de Chatbot als generiek instrument kunnen inzetten met Common Ground componenten bij gemeenten voor de toegankelijke dienstverlening. We bieden als Innovatiegroep Chatbots een kijkje naar die toekomst met dit nieuwe kanaal.

VNG realisatie
Frank Lieuwen

Frank Lieuwen

Projectleider dienstverlening

Waardepapieren: met nieuwe technologie bestaande dienstverlening verbeteren. Of op termijn zelfs overbodig maken?

Frank Lieuwen | Projectleider dienstverlening | Gemeente HArderwijk

11 gemeenten hebben een digitale oplossing voor uittreksels uitgewerkt tot een veilig product dat gemeenten zelf kunnen implementeren. Daarnaast is het voor gemeenten mogelijk om aan te sluiten op een landelijke voorziening. Hiermee kunnen inwoners straks online 24/7 een uittreksel aanvragen. Een bezoek aan het gemeentehuis is niet langer nodig. Inwoners kunnen voortaan zowel via de gemeentebalie als online een uittreksel krijgen in de vorm van een QR-code. De ontvangende partij (bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie) gebruikt de QR-code om in een app de gegevens op echtheid te controleren volgens strenge criteria. Dit levert voordelen op voor de inwoner, de ontvangende partij en de gemeente. De oplossing is ontwikkeld volgens de uitgangspunten van de Common Ground principes van VNG Realisatie. Eén keer ontwikkelen en bij 355 gemeenten hergebruiken.

Frank Lieuwen van gemeente Harderwijk licht toe hoe deze toepassing te positioneren in de gemeentelijke dienstverlening en welke ambities de coalitie van gemeenten heeft om deze verder door te ontwikkelen en op te schalen.

Gemeente Harderwijk

Pauze met persoonlijke foodbox en 1-op-1 gesprekken

Renate van den Elzen

Renate van den Elzen

Senior projectleider ICT bij Gemeente 's-Hertogenbosch

Lazo Bozarov

Lazo Bozarov

Supply Manager Digital Services bij Gemeente Utrecht

Het Ecosysteem rond OpenZaak

Renate van den Elzen | Gemeente 's-Hertogenbosch & Laro Bozarov | Gemeente Utrecht

Januari 2020 is de eerste productierijpe iteratie van OpenZaak opgeleverd. De OpenZaak API’s zijn gebaseerd op een VNG standaard, de API’s voor zaakgericht werken. De coalitie van gemeenten is na oplevering doorgegaan met ontwikkelen. Nieuwe componenten worden toegevoegd en er is een governance bedacht die een gezonde OpenSource community borgt. In deze sessie praten we geïnteresseerden bij over wat er is gerealiseerd en wat er nog aan staat te komen.

logo gemeente den bosch
logo gemeente utrecht
Rick van Denderen

Rick van Denderen

Informatiemanager & enterprise Architect bij Gemeente Kampen

Jeremy van der Vaart

Jeremy van der Vaart

Informatiemanager & CISO bij Drechtsteden

DE INFORMATIE GESTUURDE GEMEENTE – HOE GEEF JE DIE VORM? SAMEN DOEN WERKT, SAMEN WERKEN INSPIREERT.

RICK VAN DENDEREN | GEMEENTE KAMPEN & JEREMY VAN DER VAART | GEMEENTE DRECHTSTEDEN

Hoe krijg je inzichten in de effecten van Zaakgericht Werken op je Dienstverlening? Kan je gegevens vanuit het Zaaksysteem ook gebruiken voor analyses op maatschappelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Ondermijningen? En hoe zit dit met andere gemeentelijke domeinen , zoals het Sociaal Domein? Vraagstukken die ongetwijfeld bekend voor zullen komen. Hoe pak je dit aan? Zit er meerwaarde in om dit gezamenlijk met andere gemeenten te doen? Niet alleen om kennis uit te wisselen, maar met name om elkaars ervaringen en oplossingen te hergebruiken?

Rick van Denderen licht toe hoe gemeente Kampen succesvol het Dashboard ZaakgerichtWerken / Dienstverlening van gemeente Gemert-Bakel heeft hergebruikt. Jeremy van der Vaart licht toe hoe B.I integrale dashboards in en voor het Sociaal Domein worden/zijn ontwikkeld en kunnen worden hergebruikt tussen meerdere gemeenten.
Wil je meer weten? Wil je meedoen? Je bent in beide gevallen van harte welkom!

Gemeente Kampen
Gemeente Drechtsteden
Rudolf Simons

Rudolf Simons

Directeur bij DataFryslân

Regionale data zijn waardevol. Laat het niet wegroven!

Rudolf Simons | Directeur | DataFryslân

Algemene statistieken zijn niet exact genoeg om een beleidsalgoritme of kunstmatige intelligentie te bouwen. Daarom kijken nationale en internationale instituten verlekkerd naar data in de regio. De microdata op persoonsniveau aldaar vormen de juiste voeding voor de beslismachines van de toekomst. Hoe voorkom je dat deze waardevolle nieuwe grondstof eigendom wordt van hedgefondsen, monopolisten en goudzoekers van buiten de regio? In de provincie Friesland is DataFryslân opgericht om middels strategische allianties een eigen koers te blijven varen. In deze keynote zal directeur Rudolf Simons verslag doen van de eerste periode, nieuwe kusten, averij, muiterij en het Beloofde Land dat verschijnt achter de horizon.

logo Data Fryslan
Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Asluiting door de dagvoorzitter

Otto Thors | VNG

VNG realisatie

Meer sessies volgen z.s.m.

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!