Marc Gill'ard

Marc Gill’ard

Directeur bij VKA

VKA heeft een volwassenheidsmodel ontwikkeld waarmee bedrijven hun ambitie kunnen vaststellen voor het benutten van de potentie van data. Dit is de basis voor een roadmap om deze ambitie vanuit de huidige volwassenheid te realiseren. De ervaring met dit volwassenheidsmodel leert dat de meeste bedrijven op dit moment de potentie van data nog maar beperkt benutten en dat er vaak onverwachte kansen zijn. De bottleneck is vaak de verandering die ‘data driven’ werken met zich meebrengt: niet de specialist, maar een algoritme bepaalt in toenemende mate wat er moet gebeuren. Nieuwe rollen, zoals die van data scientist, zijn voor veel bedrijven nog lastig in te vullen. Ook hebben bedrijven moeite om inzicht te krijgen in hun huidige data en maken nog nauwelijks gebruik van visualisaties en dashboards om te sturen op informatie. Als bedrijven dit soort uitdagingen overwinnen, ontstaat een waardevol fundament om de potentie van ‘data driven’ optimaal te benutten.

Verdonk Klooster & Associates

In zijn dagelijkse adviespraktijk ervaart hij dat bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data, bewust én onbewust. Vrijwel alle bedrijven gebruiken deze data achteraf om te rapporteren en te verklaren waarom een specifieke situatie is ontstaan. Steeds vaker ziet hij innovatieve toepassingen waarbij bedrijven de voorspellende waarde van data benutten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de verwachte klantbehoefte, om effectiever risico-gestuurd toezicht te houden of om onderhoud beter te voorspellen. Veel bedrijven experimenteren met data om effectiever te zijn met minder budget of om nét wat meer te bieden dan de concurrent.

Verdonck Klooster & Associates

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!