Danny van Zoen

Informatiemanager bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Als informatiemanager houd ik mij specifiek bezig met de vakgebieden Geo-informatie, Data-analyse, Informatieveiligheid, Informatiebeheer en de ICT-voorziening. Naast de staande informatievoorziening in de lucht houden is het mijn nadrukkelijk drijfveer meerwaarde voor het primair proces te creëren door middel van (technologische) innovaties.

OD Noordzeekanaalgebied

In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. Wij voeren taken uit voor acht gemeenten en drie provincies. Onze missie luidt:

“Wij bieden bruikbare oplossingen met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat.”

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!