Tamara Boonstra

Client Relationship Manager & Project Manager bij Coalitie Anders Reizen

Tamara Boonstra is Client Relationship Manager & Project Manager bij de Coalitie Anders Reizen. De coalitie groeide onder haar management uit tot ruim zeventig leden met een totale vertegenwoordiging van ruim 550.000 leden. In accountgesprekken worden de ‘best practices’, dilemma’s, inzichten en ervaringen uit het netwerk opgehaald om die vervolgens als project manager te agenderen in kennis- en verdiepingssessies met bestuurders, HR/MVO en Young Professionals. Zo blijft de coalitie elkaar motiveren, stimuleren en inspireren om de juiste maatregelen te treffen voor het terugdringen van CO2-reductie op zakelijke mobiliteit. De leden committeren zich aan deze ambitie door een zogenaamde ‘pledge’ te ondertekenen. Daarmee verplichten bedrijven zichzelf om een minimaal aantal stappen te zetten binnen bepaalde tijd. Denk aan het elektrificeren van het wagenpark, het stimuleren van hybride werken en verduurzamen van internationaal reizen. Tamara gelooft dat een samenwerking van grootzakelijk Nederland, overheden en kennisinstellingen kan leiden tot een stuwende kracht in de transitie naar duurzame mobiliteit.

Over Coalitie Anders Reizen

De Coalitie Anders Reizen bestaat uit 70 grote werkgevers (>500.000 medewerkers in NL) met als gemeenschappelijke doel een schoner en gezonder Nederland. Dit doen we door het halveren van ieders CO2 uitstoot op mobiliteit van hun medewerkers in 2030 (tov 2016). De best practices van de koploper bedrijven zijn samengevoegd tot een koploperbeleid nieuwe mobiliteit. Met deze maatregelen is het mogelijk om de ambitie in te vullen. Het netwerk is vertegenwoordigd aan de sectortafel mobiliteit van het klimaatakkoord. (Andersreizen.nu).

Anders reizen

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!