Paul Veelenturf

Programmamanager bij Brainport Bereikbaar

Als ondernemende mensgerichte professional ben ik programmamanager voor Brainport Bereikbaar. Ik word enthousiast van complexe opgaven waarbij ik partijen en mensen bind aan een duurzaam resultaat. Door brede ervaring en kennis van beleidsterreinen (mobiliteit-ruimte-water-ecologie-economie) ben ik goed in staat om richting en sturing te geven aan integrale managementopgaven. Ik focus hierbij graag op het samenspel van overheden, private partijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Mijn drijfveren zijn om - naast inhoudelijke samenhang - mensen met elkaar te verbinden op vitale opgaven. Ik heb gewerkt bij en met de diverse overheden waardoor ik goede resultaten kan boeken in publieke samenwerkingstrajecten, zowel inhoudelijk als politiek-bestuurlijk. Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik snel vertrouwen weet op te bouwen bij betrokken partijen en oplossingen bied waar tegenstellingen groot zijn. Toegevoegde waarde: balans draagvlak-haalbaarheid, sturing van complexe opgaven, structurele samenwerking, programma's met uitvoeringsgerichte resultaten, bestuurlijke besluitvorming, kosteneffectieve oplossingen.

Brainport Bereikbaar

Brainport Bereikbaar realiseert slimme mobiliteitsprojecten in de regio Zuidoost Brabant. De partners ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL bundelen in dit programmabureau hun krachten. In de periode 2021-2023 worden 11 samenhangende projecten uitgevoerd in verschillende woon- en werkgebieden, de stads- en dorpscentra, het buitengebied en op de corridors in Brainport.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!