Jaap Sytsma

Projectleider, Maas Pilot - Eindhoven

Jaap Sytsma is projectleider van de MaaS-pilot in Eindhoven, één van de zeven regionale pilots die het ministerie van IenW in samenwerking met de regio’s organiseert. Hij is verantwoordelijk voor onder meer de samenwerking met partners ASML, IenW en Brainport Smart Development en de uitvoering van de pilot door Turnn. Daarnaast is Jaap nauw betrokken bij de aansluiting van deelmobiliteitsaanbieders op de MaaS-app, de evaluatie van de pilot en het opstellen van de aanpak voor de periode ná de MaaS-pilot.

Maas Pilot, Eindhoven

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!