Bouwe Koopal: Low- en No Code is een no-brainer

Bouwe Koopal, Citizen Development evangelist en schrijver van het boek ‘De wereld van UDI’ en uitgever van het tijdschrift ‘CitizenWave’ was vorig jaar de dagvoorzitter van het allereerste platformonafhankelijke Low Code No Code congres van Nederland. Na het grote succes van vorig jaar schuift Bouwe ook dit jaar weer aan als dagvoorzitter. In een diepgaand interview deelt Bouwe zijn kennis, ervaring en verwachtingen. 

Kan je jezelf voorstellen?

Ik ben Bouwe Koopal, 60 jaar, een geboren en getogen Rotterdammer maar woon sinds 2000 naar volle tevredenheid in Friesland. Ik heb in Rotterdam geneeskunde gestudeerd, waarbij ik aan de basis heb gestaan van de vakgroep medische informatica. Ik programmeer vanaf mijn veertiende en deed dit ook nog steeds tijdens mijn studie. Na mijn studie heb ik besloten om de ICT in gegaan omdat ik dat leuker en uitdagender vond. Sindsdien heb ik eigenlijk de meeste tijd gewerkt binnen de combinatie  van zorg en ICT en dat doe ik nog steeds. Ik hou me bezig met organisatieverandering en dan met name digitale transformatie. Daarnaast ben ik bij de LOI mede verantwoordelijk voor het curriculum van de bachelor software engineering.

En hoe past jouw passie voor Low Code en No Code hier in?

Ik ben altijd blijven programmeren en ben ongelofelijk geïnteresseerd in hoe je software maakt. Want dat is een grote hobby van me maar ook in mijn werk erg belangrijk. Vanuit die interesse heb ik alle platforms gevolgd en met name zit mijn hele grote interesse in de No Code platformen. Omdat die voor de grootste versnelling zorgen en het ook voor niet-programmeurs (de zogenaamde Citizen Developers) mogelijk maken om software te maken. Dat is ook wel iets waar ik echt in geloof en daar ben ik ook een evangelist in.

Naast deze No Code platforms zijn nu met name de Low Code platforms erg populair. Deze zijn met name geschikt voor de professionele software ontwikkelaars en zorgen voor een enorme versnelling binnen de bestaande IT afdelingen.

Juist de samenwerking tussen Citizen Developers met hun No Code gereedschap en de professionele software ontwikkelaar met zijn Low Code omgeving zullen een enorme versnelling gaan geven aan het proces van software ontwikkeling.

Vorig jaar was je de dagvoorzitter van de eerste editie van Hét Low Code No Code Congres. Hoe heb je dat ervaren?

Het was heel leuk. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad. Het was een enorm leuk congres en het was een grote groep, nog groter dan we hadden verwacht. En wat mij echt bij is gebleven is dat het ook een hele actieve groep was. Iedereen was zo geïnteresseerd in het onderwerp en er ontstonden hele goede discussies en ik vond het totale veld aan sprekers heel kwalitatief dus ik heb dat als zeer positief ervaren. En ik heb ook wel gemerkt, ik ben ook vaak spreker op congressen en ik vond dagvoorzitter zijn stiekem nog wel leuker.

Wat is je het meest bijgebleven?

We hebben veel tijd besteed om het interactief te maken, daar hebben we echt iets voor gedaan. En het liep eigenlijk bij de eerste sessie volslagen uit de hand omdat de interactie zo groot werd dat we de zaal niet meer stil kregen. Dat weet ik nog steeds, toen ben ik “order order” gaan roepen (net als de wereldberoemde speaker John Bercow). En dat herinner ik me nog steeds want het heeft bijna tien minuten geduurd om ze weer rustig te krijgen. Er ontstond een enorme animositeit en onderlinge gesprekken, dus dat was wel echt waanzinnig.

Dit jaar ben je weer de dagvoorzitter van Hét Low Code No Code Congres. Wat verwacht je en waar kijk je het meest naar uit?

Low Code is natuurlijk het nieuwe normaal en dat is wat ik inhoudelijk eigenlijk verwacht terug te horen in wat er gezegd wordt door de sprekers. Van een soort speerpunt wordt het eigenlijk een mainstream onderwerp. Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren en er zijn nog heel veel bedrijven die nog moeten beginnen maar het voelt al best wel aan als het nieuwe normaal.

Daarnaast vind ik door de enorme aandacht voor Low Code (en dus voor de professionele ontwikkelaar) de aandacht voor No Code en de Citizen Developer wat onderbelicht worden; ik hoop dat we dat een beetje kunnen veranderen.

Vorig jaar merkten we op het congres dat veel organisaties nog erg in de oriënterende fase zaten en speelden met de vraag moet ik deze stap wel nemen met mijn organisatie of niet? Was dat ook een beetje een afspiegeling van hoe ver de markt was en denk je dat we nu in een verder stadium zitten?

Ik kan me twee dingen voorstellen die er kunnen gaan gebeuren. Ik denk dat er organisaties zijn die nu langzaamaan toe zijn aan niet het kiezen van 1 platform, maar die toe zijn aan ik kies platform X voor deze oplossing en gebruik platform Y voor dit probleem. Dus dat we meer in een multiplatform gedachte gaan denken. En daarom verwacht ik die oriënterende vraag van wat is er in de volle breedte en hoe ontwikkelt zich dat dat nog steeds aanwezig zal zijn.

En ik denk dat er nog steeds nieuwkomers zijn die nog niet begonnen zijn en wel willen beginnen. Maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat er wat meer organisaties zullen zijn die in een volwassener stadium zitten.

Immers, low code is het nieuwe normaal.

Wat zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden?

Ik denk dat het besef er steeds meer begint te komen dat Low Code en No Code hand in hand gaan lopen. Ik zie bij de Low Code platformen dat ze ook langzamerhand ondersteuning gaan bieden voor Citizen Developers. Ik zie dat die werelden zich naar elkaar toe bewegen.

Daarnaast zie ik aarzelende eerste stappen om AI te gaan inzetten als versterkend mechanisme voor de werking van een Low Code of een No Code platform. Vanuit de vele modellen die al gemaakt zijn in de Low Code platforms kunnen ontwikkelaars al suggesties krijgen hoe een model er uit zou kunnen zien. Juist deze inzet van AI kan een volgend versnellend aspect zijn aan de Low Code platforms.

En ik zie dat er aan de Low Code kant meer platformen bij zijn gekomen en volwassen zijn geworden dan dat er bij No Code van scratch af aan worden ontwikkeld. Dat vind ik wel opvallend.

Komt dat denk je doordat er meer vraag is naar Low Code dan naar No Code?

Ik denk dat veel leveranciers zich toch heel traditioneel blijven richten op software voor de traditionele IT-afdeling en zijn professionele ontwikkelaars. En daarmee proberen hun propositie zo goed mogelijk daar op af te stemmen. En met No Code adresseer je eigenlijk de business en ga je bijna automatisch in “conflict” met de IT-afdeling. Zo wordt het vaak wel gevoeld. Is volgens mij niet nodig, het samenwerken van de business en de IT-afdeling kan juist een enorme boost krijgen door de inzet van Low Code en No Code omgevingen. Er komt veel meer eenheid van taal en men kan meer begrip krijgen voor elkaars uitdagingen.

Als we kijken naar de toekomst, hoe denk je dat deze markt zich zal ontwikkelen?

Ik hoop en ik denk dat de combinatie van de oplossingen gezien gaat worden als een gezamenlijke exercitie. De IT-afdeling als centraal platform om alles te ontwikkelen dat lukt niet meer. De resources zijn er niet en bij sommige business problemen zit een IT-afdeling gewoon veel te ver bij het probleem vandaan om heel snel te kunnen schakelen op de wensen van de snel veranderende markt. Aan de andere kant zie ik aan de No Code zijde eigenwijze mensen die met shadow IT aan de slag gaan. Ze willen niet langer wachten en gaan dan zelf maar verder. Maar in feite moet dit op een gegeven moment in die reguliere IT governance geplaatst worden. Dus die twee werelden moeten elkaar gaan opzoeken. En wil je aan je business de flexibiliteit en snelheid behouden. En daar zal de eindgebruiker een steeds belangrijkere rol in gaan spelen. De IT-afdeling zal steeds meer coachend, begeleidend en ondersteunend op moeten gaan treden in plaats van alleen uitvoerend en dicterend.

Daarnaast hebben we gezamenlijk nog een paar uitdagingen: hoe gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de Low Code platforms niet de nieuwe legacy gaan worden en juist een snelle ontwikkeling in de weg gaan staan. In dit verband zou een open standaard voor de migratie van een app van het ene  Low- of No Code  platform naar het andere enorm gaan helpen. Ik roep de industrie op hieraan te gaan werken.

Is hier de snelheid de beslissende factor voor organisaties om voor Low Code of No Code oplossingen te kiezen?

Nee ik denk niet dat snelheid de enige factor is. Ik denk dat er voor verschillende problemen verschillende oplossingen zijn. We leven natuurlijk ook in een wereld die steeds onveiliger wordt en daarmee wordt beveiliging net zo belangrijk. Dus het is belangrijk dat je een goede balans vindt tussen versnelling en innovatie aan de ene kant en degelijkheid, gecontroleerdheid en veiligheid aan de andere kant. En dat moet zorgen voor basisvoorzieningen die uitermate veilig zijn.

Er waren vorig jaar op het congres best veel organisaties aanwezig die nog heel erg met de vraag worstelden of ze hier wel of niet mee moeten beginnen. Wat is hierin jouw advies?

Ik denk dat het een no-brainer is. Als je ziet dat er diverse onderzoeken zijn  die glashelder aantonen dat Low Code 8 tot 10 keer sneller is en op alle fronten ook betrouwbaarder is. Dan is mijn advies gewoon schakel over naar Low Code. Daarnaast zou ik iedere organisatie adviseren om te onderzoeken of Citizen Development voor hen toegevoegde waarde kan brengen. Doe hier ook eens een experiment mee en kijk wat het je kan brengen.

Kun je de betrouwbaarheid toelichten gezien daar ook vaak de zorg zit?

Betrouwbaarheid zit in die zin ook vaak in het feit dat je niet alles van scratch af aan hoeft te ontwikkelen maar dat in dat Low Code dat hele stuk al gecodeerd in het platform zitten en dus ook al getest is. De scoping van je testing wordt een stuk kleiner en die gaat steeds meer verschuiven van techniek naar functionaliteit. En dus neemt daardoor de betrouwbaarheid van de technische oplossingen toe. Wanneer de vraag gebundeld wordt in platformen ben je sowieso sterker dan wanneer je het allemaal zelf moet doen. We zijn het nu allemaal in ons eentje aan het regelen en niet altijd op de beste manier. Bij een platform zit je collectief in de strijd tegen hackers en vergroot hiermee de inspanningen om dit te voorkomen.

Hoe kan het congres deelnemers helpen bij het maken van de juiste keuzes?

Je krijg een fors aantal van de meest vooraanstaande leveranciers en gebruikers op 1 plek. Dus je krijgt een combi van ervaringsverhalen, onafhankelijke verhalen die gaan over de theorie en ontwikkelingen en leveranciers verhalen die zicht geven op de volle breedte van het speelveld. En dan ben je ook nog in staat om 1-op-1 gesprekken met diezelfde leveranciers te voeren. Ik denk dat die formule heel erg goed is om je goed te blijven informeren over wat er op zo’n markt gebeurd. Meer dan wanneer je naar een dedicated platform congres gaat.

En wat mogen we dit jaar van jou verwachten?

Ik blijf pleiten voor Low Code en de Citizen Developer. Daar blijf ik achteraan evangeliseren en het tweede is de kritische houding naar de platform leveranciers, omdat er ook nog heel veel werk te doen is. En we niet eigenlijk de volgende versie van de legacy moeten gaan creëren. Hoe voorkomen we met zijn allen de volgende versie van de legacy die dan is gebaseerd is op de Low Code en niet op code?

Je bent momenteel bezig met het uitgeven van een magazine. Kan je ons hier wat meer over vertellen?

Ik ben een enorme fan van de Citizen Developer. De gebruiker die zelf zijn software gaat maken. De gebruiker bepaalt daarnaast steeds vaker welke hardware hij gebruikt (byod) en welke applicatie hij of zij hierop wil gebruiken en kan ook nog zelf zijn applicaties integreren. Het verschijnsel dat de eindgebruiker/professional/burger steeds  meer de regie gaat voeren noem ik de citizen wave (zie verder mijn boek “de wereld van UDI”). De citizen (burger) komt in zijn kracht en dat is niet iets wat uitsluitend in de IT gebeurd. Deze verschuiving gebeurt bijvoorbeeld ook in de zorg, daar heb je de persoonlijke gezondheidsomgevingen en hiermee wordt de  burger meer verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Maar we zien dit ook in de politiek. Dat zag je ook bij de COVID-19 pandemie. De overheid heeft publieke uitvragingen gedaan over hoe die app er nou uit moet zien. Op alle fronten zie je dat de individu aan de macht komt en in zijn totaliteit noem ik dat de citizen wave. Daar gaat het tijdschrift over. Dus aan de ene kant over de IT waar de Citizen Development gebeurt maar ook over anderen sectoren waar het burgerschap versterkt wordt en de burger aan het roer komt. We zien een enorme verschuiving van de grote instituties naar de zelfstandige burgers die dingen zelf willen kunnen maar ook in onderlinge samenhang. Vroeger keek je naar de consumentenbond om te weten wat er goed was en nu kijk je naar je vrienden. Er is een enorme maatschappelijke verandering aan de gang en daar gaat het tijdschrift over. Het eerste nummer is inmiddels al uitgebracht en medio augustus komt het tweede nummer. Vraag uw magazine hier aan: https://www.dewereldvanudi.nl/citizenwave/

Wilt u ook in één dag volledig op de hoogte gebracht worden van alle technieken, oplossingen en ontwikkelingen op het gebied van Low- en No Code? Wilt u daarnaast ook in contact komen met vakgenoten en experts en nieuwe zakelijk contacten opdoen? Dan mag u dit congres absoluut niet missen. Meld u vandaag nog aan, er zijn nog maar een beperkt aantal beschikbaar!

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!