Johan West

Johan West

Bestuurslid bij ITAM.NL

Johan heeft sinds 2000 diverse sales- en managementfuncties bij internationale IT-bedrijven vervuld. Tot december 2019 was hij bestuurder van Crayon Benelux en ondersteunde hij klanten op het gebied van IT Asset Management programma’s, audit ondersteuning en contractonderhandelingen. Ondanks het inlassen van een sabbatical is hij lid van de International Association of IT Asset Managers (IAITAM) en bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor IT Asset Managers (ITAM NL) gebleven

Vereniging ITAM.NL

De Vereniging voor IT Asset Managers Nederland (ITAM NL) is er voor en door professionals en belanghebbenden in wat binnen het werkveld van informatietechnologie IT Asset Management (ITAM) en/of Software Asset Management (SAM) wordt genoemd. De discipline ITAM richt zich binnen organisaties in het bedrijfsleven en de overheid op het planmatig en duurzaam maximaliseren van waarde uit investeringen in IT tegen de laagst mogelijke kosten door doelgerichte inzet van mensen, beste praktijkervaringen (best practices) en IT systemen (tools) en door het nastreven van synergie en een zo veel mogelijk ‘level playing field’ in de samenwerking met aanbieders van (cloud) informatietechnologieproducten. ITAM NL streeft ernaar om de adoptie van het vakgebied ITAM binnen Nederland in de breedste maatschappelijke zin te bevorderen, onder andere door kennis met ITAM professionals en andere belanghebbenden te delen en te ontwikkelen, door de toepassing en waarborging van internationale ITAM standaarden (zoals de ISO 19770 standaardenfamilie en ITIL) binnen het werkveld van informatietechnologie te stimuleren en door fundamenteel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van huidige en toekomstige ITAM professionals. ITAM NL is er uitdrukkelijk vóór organisaties die informatie technologie gebruiken; voor aanbieders van (cloud) informatietechnologie producten treedt de ITAM NL op specifieke onderwerpen op als collectieve gesprekspartner namens haar leden.

IT & Software Asset Management

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!