Hennie de Hoog

Hennie de Hoog

Voorzitter bij vereniging ITAM.NL

Hennie is een ervaren manager met een brede achtergrond van werkzaamheden binnen de Rijksoverheid. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hij Dossierhouder t.b.v. Rijksbrede generieke diensten als SSOn, IAM en I-Platform Rijk. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor IT asset management en strategisch leverancier management Oracle binnen het Ministerie van JenV. Als programmamanager stond hij aan de basis van het inrichten van software asset management binnen de Rijksoverheid. Tevens is hij voorzitter van de vereniging ITAM.NL

Vereniging ITAM.NL

De Vereniging voor IT Asset Managers Nederland (ITAM NL) is er voor en door professionals en belanghebbenden in wat binnen het werkveld van informatietechnologie IT Asset Management (ITAM) en/of Software Asset Management (SAM) wordt genoemd. De discipline ITAM richt zich binnen organisaties in het bedrijfsleven en de overheid op het planmatig en duurzaam maximaliseren van waarde uit investeringen in IT tegen de laagst mogelijke kosten door doelgerichte inzet van mensen, beste praktijkervaringen (best practices) en IT systemen (tools) en door het nastreven van synergie en een zo veel mogelijk ‘level playing field’ in de samenwerking met aanbieders van (cloud) informatietechnologieproducten. ITAM NL streeft ernaar om de adoptie van het vakgebied ITAM binnen Nederland in de breedste maatschappelijke zin te bevorderen, onder andere door kennis met ITAM professionals en andere belanghebbenden te delen en te ontwikkelen, door de toepassing en waarborging van internationale ITAM standaarden (zoals de ISO 19770 standaardenfamilie en ITIL) binnen het werkveld van informatietechnologie te stimuleren en door fundamenteel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van huidige en toekomstige ITAM professionals. ITAM NL is er uitdrukkelijk vóór organisaties die informatie technologie gebruiken; voor aanbieders van (cloud) informatietechnologie producten treedt de ITAM NL op specifieke onderwerpen op als collectieve gesprekspartner namens haar leden.

IT & Software Asset Management

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!