nieuws Ivanti

Onderzoek toont aan dat 43 procent van alle IT-professionals hun IT-middelen nog steeds bijhouden in spreadsheets.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan abusievelijk tijd te spenderen aan het repareren van apparaten die nog onder garantie zijn.

DEN BOSCH – donderdag 27 februari 2020 – Ivanti, het bedrijf dat IT samenbrengt om de digitale werkplek beter te beheren en te beveiligen, publiceert onderzoeksresultaten die laten zien met welke uitdagingen IT-organisaties te maken hebben bij afstemmen van hun IT Service Management (ITSM)- en IT Asset Management (ITAM)-processen.

Volgens door Ivanti verzamelde gegevens meldde 43 procent van de ondervraagde IT-professionals dat ze spreadsheets gebruiken als een van hun manieren om IT-middelen bij te houden. Verder beheert 56 procent van de respondenten momenteel niet de volledige levenscyclus van activa, waarbij ze dus het ongemerkt aanwezig zijn van overbodige activa riskeren, waarmee ze mogelijk zelfs een risico creëren en onnodige en dure aankopen veroorzaken.

De bevindingen uit de enquête tonen eens te meer de noodzaak aan van een betere afstemming tussen ITSM- en ITAM-processen, vooral wanneer wordt gekeken naar de tijd die is besteed aan het in kaart brengen van de inventaris/activa. Bijna een kwart van de respondenten gaf aan meerdere uren per week aan dit proces te besteden. Een ander proces bij IT-professionals dat veel tijd in beslag neemt is het beheer van activa buiten de garantietermijn of waar de support van is verlopen. Maar liefst 28 procent van de ondervraagden zegt ‘uren per week’ te besteden aan het beheer van deze middelen. En op de vraag hoe vaak ze tijd hebben besteed aan het repareren van apparaten waarvan later werd vastgesteld dat ze nog steeds onder de garantie vallen, zei niet minder dan 50 van de respondenten ‘soms’.

“Het is duidelijk dat er ruimte voor verbetering is als het gaat om het beheer van IT-middelen”, zegt Ian Aitchison, Senior Product Director bij Ivanti. “Hoewel IT-teams langzaamaan hun activa beter bijhouden, samenwerken met andere teams en de voordelen begrijpen van het combineren van activa- en serviceprocessen, gaat er toch veel van deze tijd- en geldwinst verloren. De reden is dat ze niet over de data beschikken die ze nodig hebben om hun middelen en diensten optimaal te beheren en optimaliseren.”

Op de vraag naar wat volgens de deelnemers aan het onderzoek de voordelen zijn van het combineren van ITSM- en ITAM-processen, kwamen de volgende antwoorden naar voren:

  • Beter zicht op hun IT-domein: 63 procent
  • Verhoogde productiviteit van IT-personeel: 59 procent
  • Geoptimaliseerde kosten: 54 procent
  • Verbeterde dienstverlening: 53 procent

Aitchison voegt daar nog aan toe: “Wanneer ITSM en ITAM goed op elkaar zijn afgestemd en geïntegreerd, worden veel activiteiten en processen meer automatisch, efficiënt en responsief, waardoor er minder dingen over het hoofd worden gezien, oftewel misgaan. IT-teams krijgen hierdoor meer inzicht en zijn beter toegerust om proactief te opereren in plaats van reactief, en dus hogere serviceniveaus en efficiëntie te bieden tegen lagere kosten.”

Volgens het onderzoek zijn IT-professionals ook enigszins ontevreden over de beschikbare gegevens en data over de IT-middelen waartoe zij binnen hun organisaties toegang hebben. Op de vraag of ze inkoopgegevens, contracten en/of garantiegegevens opnemen en monitoren als onderdeel van hun IT-activabeheerprogramma, zei 39 procent van de respondenten ‘ja’, 42 procent zei ‘gedeeltelijk’ en 19 procent zei zelfs ‘nee’. Dit betekent dat meer dan 60 procent van de IT-professionals essentiële informatie mist in hun IT-activabeheerprogramma om hun IT-middelen effectief te beheren van aanschaf tot afschrijving.

Het volledige onderzoek is hier te vinden: https://www.ivanti.com/lp/itsm/assets/s1/pr-itxm-tracking-it-assets-in-spreadsheets.

Methodologie

Het onderzoek is gehouden onder meer dan 1600 IT-professionals wereldwijd in de winter van 2019-2020. 

Over Ivanti

Ivanti brengt IT Operations, Security en Service Management samen voor het beter beveiligen van de digitale werkplek en het sneller faciliteren hiervan naar de eindgebruiker. Van pc’s tot mobiele apparatuur, virtuele machines en datacentra, Ivanti detecteert en inventariseert IT-assets on-premises en in de cloud, verbetert de IT-dienstverlening en vermindert risico’s door inzicht te bieden in de IT-omgeving en deze te optimaliseren door systemen te integreren in een geautomatiseerd proces. Ivanti heeft zijn hoofdkantoor in Salt Lake City, Amerika, en heeft kantoren over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.ivanti.nl en volg ons op @IvantiBenelux.

Contactpersonen voor de pers
Maud Sliepen
Ivanti
Marketing Manager, EMEA North
+31 (0)73 6228800
maud.sliepen@ivanti.com

Peter Keijzer
Lubbers de Jong PR
+31 (0)20 2050420
peter@lubbersdejong.nl

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!