Miranda Pirkovski

Directeur onderzoek, Algemene Rekenkamer

Drs. Miranda Pirkovski RA EMITA werkte ongeveer 12 jaar bij de Rabobank, onder meer in de tweede lijn gericht op IT- en operationele risico’s. Enkele jaren geleden schreef ze voor haar afgeronde IT Auditing & Advisory opleiding aan de Erasmus universiteit een referaat over de risico’s en beheersing van RPA. Sinds 3 jaar is ze werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, eerst als strategisch onderzoeker/adviseur op het gebied van IT audit en Risicomanagement en sinds januari 2022 als directeur onderzoek. Ze was projectleider van het in januari 2021 gepubliceerde onderzoek Aandacht voor algoritmes.

De Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en rapporteert hierover aan het parlement in het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek. Ook doen wij onderzoek naar de kosten en effecten van overheidsbeleid.

Een goed gedigitaliseerde overheid is van belang voor burgers, bedrijven en instellingen. Vrijwel alle overheidsprocessen worden in hoge mate ondersteund door ICT. De Algemene Rekenkamer doet sinds 1991 onderzoek naar digitalisering en de inzet van ICT bij de overheid, zoals op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging, digitalisering van de Rijksoverheid, ICT lifecyclemanagement, IT-beheer en algoritmes.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!