Programma

Programma overzicht 2020

Informatiegestuurde Overheid

U bent van harte welkom op ons congres.
De deuren openen om  08.30 uur; na ontvangst en registratie trappen we de dag om 09:15 uur af met de officiële opening!

Ontvangst en registratie

Opening door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Interactieve sessie: Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Be KIND: basiselementen van waardegedreven werken

Jannie Busschers | Senior Adviseur Informatievoorziening DI & I | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Datagedreven en doelgericht samenwerken aan een groenere omgeving

Leonie de Meulmeester | Projectleider Digitale Transformatie | Provincie Zuid-Holland

De informatiegestuurde burger, een persoonlijke reflectie

Dick de Vries | Business Consultant Informatiemanagement | Doxis

Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

David Jonckheer | Manager Product Development Information Solutions | SDU

Spreek dezelfde taal!

Dimitri Palmen | Commercieel directeur & Marc Charlier | Senior Partnermanager | BCT

Hoe Data Science ongelijkheid en toegevoegde waarde creëert. En waarom dat dilemma krachtig werkt

John Goedee |Academic Director | JADS

'In control': Met data pro-actief sturen op contracten

Roeland Westra | Senior Contractmanager | Sociale Dienst Drechtsteden

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Van rapporteren naar voorspellen met data

Angie Munshi | BI Consultant | Inergy

Weerstand of Vertrouwen? Het Debat!

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Onteigening Joods onroerend goed tijdens WOII in beeld, door Linked Open Data

Ed de Heer Adviseur/Projectleider Linked Open Data & Tim de Haan | Adviseur Openbaarheid | Nationaal Archief

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing

Peter Manders | CIO and Manager IPPM | Gemeente Ede

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tamara Norbruis | Senior beleidsmedewerker informatiemanagement | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

MARCEL BROEKHAAR | PROGRAMMA MANAGER SLIMME SAMENLEVING | GEMEENTE ZWOLLE

Afsluitende borrel

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Opening door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Interactieve sessie: Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van data. En we kunnen en willen steeds meer met data doen. Niet in de laatste plaats door datatechnologische mogelijkheden, zoals AI, predictive analytics, sensortechnologie, robotica, IoT e.d.. Om aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving, organiseert de overheid zich ‘datagedreven’. Data worden ingezet voor betere e-dienstverlening, een transparante overheid en efficiënte en innovatieve uitvoeringsprocessen. Data is een publieke dienst, die er toe doet. Dat vraagt om Good Datagovernance. Dit is een randvoorwaarde en katalysator voor de overheid in haar digitale interactie met, en dienstverlening aan, burgers en bedrijven. Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met u in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten?

Ministerie veiligheid en Justitie

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Jannie Busschers

Jannie Busschers

Informatiemanager bij Ministerie van Veiligheid en Justitie

Be KIND: basiselementen van waardegedreven werken

Jannie Busschers | Senior Adviseur Informatievoorziening DI & I | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Artificial intelligence, informatiegestuurd werken, big data, datagedreven werken; zie je door de data de bomen niet meer? Voelt het als een ver van je bed show, of doorvoel je de urgentie, maar zoek je nog naar handelingsperspectieven?
Het is allemaal niet eenvoudig, de  (technische) uitdagingen vandaag de dag zijn complex en toch is er hopelijk wat licht aan de tunnel te geven.

Wanneer we de begrippen duiden en de aandacht verleggen naar waar het eigenlijk over gaat, en altijd over is gegaan, zetten we onszelf terug in onze kracht en kunnen we makkelijker aan de slag met deze hedendaagse avonturen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dick de Vries

Dick de Vries

Business Consultant Informatiemanagement bij Doxis

De informatiegestuurde burger, een persoonlijke reflectie

Dick de Vries | Business Consultant Informatiemanagement | Doxis

‘De (informatiegestuurde) overheid is er voor de burger,’ maar hoe ervaart de burger dat eigenlijk? Als adviseur houd ik me dagelijks bezig met de informatiehuishouding van overheden, maar de afgelopen tijd had ik hier ook als burger mee te maken. Aan de hand van deze ervaringen, neem ik u graag mee op ‘klantreis.’ Staat de burger echt centraal wanneer de overheid meer informatiegestuurd werkt?

Doxis
Leonie de Meulemeester

Leonie de Meulemeester

Digitale Transformatie bij Provincie Zuid-Holland

Datagedreven en doelgericht samenwerken aan een groenere omgeving

Leonie de Meulemeester | Projectleider Digitale Transformatie | Provincie Zuid-Holland

De afdeling Water & Groen van de Provincie Zuid-Holland wil meer datagedreven en doelgericht samenwerken. Zij stelde daartoe een digitale agenda op met daarin een aantal digitale producten. Een van deze producten is een samenwerkingsplatform. Dit platform faciliteert digitale ontmoetingen tussen Provincie Zuid-Holland en natuurorganisaties die veel samenwerken met de Provincie op het gebied van natuur, natuurontwikkeling en natuurbehoud. In deze presentatie staan twee vragen centraal: Hoe verloopt het proces om meer datagedreven en doelgericht samen te werken aan een groenere omgeving? En, hoe proberen wij de samenwerking met externe organisaties in te richten?

Provincie Zuid Holland
David Jonckheer

David Jonckheer

Manager Product Development Government bij SDU

Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

David Jonckheer | Manager Product Development Information Solutions | SDU

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet  u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? In deze interactieve sessie krijgt u sprekende voorbeelden te zien welke acties u kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken.

SDU
Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Commercieel directeur bij BCT

Marc Charlier

Marc Charlier

Senior partnermanager bij BCT

Spreek dezelfde taal!

Dimitri Palmen | Commercieel directeur & Marc Charlier | Senior Partnermanager | BCT

Algoritme, RPA, Cloud, Cyber Security, Managed Services en Big Data… Termen waar we allemaal in ons vakgebied, maar zeker ook daarbuiten, regelmatig mee geconfronteerd worden. Maar als we het erover hebben, hebben we het dan wel over hetzelfde?

In deze workshop laten Dimitri Palmen & Marc Charlier diverse termen de revue passeren. Weet jij de juiste match te maken?

BCT
John Goedee

John Goedee

Academic Director bij JADS

Hoe Data Science ongelijkheid en toegevoegde waarde creëert. En waarom dat dilemma krachtig werkt

John Goedee |Academic Director | JADS

In zijn presentatie laat data scientist John Goedeel zien wat we kunnen leren van elementaire natuurkunde zoals kosmische achtergrondstraling, het Higgs-deeltje en van… kleuters. Hij deelt met u zijn ervaringen met het creëren en regisseren  van waarde (kennis en euro’s) door het gebruik van data, ondersteund door praktijkvoorbeelden uit de profit en non profit. Zo geeft hij onder meer opzienbarende voorbeelden vanuit de medische hoek bij het Erasmus Medisch Centrum, waar dankzij de inzet van Big Data snel tastbare toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Ook geeft hij zijn visie op het oplossen van het tekort aan relevant talent.

Kortom, John bespreekt Data Science en de noodzaak om…

 • een gemeenschappelijke taal en actierepertoire te ontwikkelen
 • integrale samenwerking te omarmen
 • de mystiek rond de technologie weg te nemen
 • concrete voorbeelden te doorgronden
 • andere rollen te ontwikkelen
 • kruisbestuivingen te faciliteren
 • tempo te maken
 • transformationeel en regisserend  leiderschap te tonen
JADS
Roeland Westra

Roeland Westra

Senior Contractmanager bij Sociale Dienst Drechtsteden

'In control': Met data pro-actief sturen op contracten

Roeland Westra | Senior Contractmanager | Sociale Dienst Drechtsteden

Een kwalitatief goede, kostenefficiënte uitvoering van de Wmo/zorg vraagt om een sterke, inhoudelijk gedreven relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) geeft deze relatie vorm vanuit wederzijds vertrouwen enerzijds en zakelijke, meetbare afspraken over te leveren prestaties anderzijds. Hiervoor ontwikkelde de SDD met data onder andere een contractmonitor en een voorspelmodel van de Wmo-kosten. In deze break-out nemen we u mee in de visie, aanpak en resultaten van datagedreven monitoring en prestatiesturing.

sociale dienst Drechtsteden

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Angie Munshi

Angie Munshi

BI Consultant bij Inergy

Van rapporteren naar voorspellen met data

Angie Munshi | BI Consultant | Inergy

Wat verandert er op de werkvloer van Business Intelligence? Heeft de overheid overeenkomsten met de profitsector? Hoe veranderen de vaardigheden en tools? Dit zijn enkele vragen die ter inspiratie uitgediept worden in een inspirerende rondgang langs een aantal praktijkverhalen. De rode draad is de gestage verhuizing van gestructureerde “on premise” datawarehouses naar minder gestructureerde “cloud” omgevingen met datalakes.

Inergy
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Jacques Vroon

Jacques Vroon

Directeur IT bij Provincie Zuid-Holland

Weerstand of Vertrouwen? Het Debat!

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Tijdens dit debat zal er in een ‘De Wereld draait door’ setting onder leiding van André Rouvoet, gediscussieerd worden over verschillende prikkelende dilemma’s die betrekking hebben op informatiegestuurd werken.

Ministerie veiligheid en Justitie
Gemeente Zwolle
Provincie Zuid Holland
Ed de Heer

Ed de Heer

Adviseur Linked Open Data bij Nationaal Archief

Tim de Haan

Tim de Haan

Adviseur Openbaarheid bij Nationaal Archief

Onteigening Joods onroerend goed tijdens WOII in beeld, door Linked Open Data

Ed de Heer Adviseur/Projectleider Linked Open Data & Tim de Haan | Adviseur Openbaarheid | Nationaal Archief

Tijdens de bezetting verkopen de nazi’s onteigende panden van Joodse eigenaren. De administratieve registers, genaamd Verkaufsbücher, worden bewaard door het Nationaal Archief. De Verkaufsbücher bieden een overzicht van ruim 7000 gedwongen transacties van onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze gedwongen transacties zijn nu gekoppeld met data uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierdoor worden deze onrechtmatige verhandelingen letterlijk in kaart gebracht. De resultaten zijn te zien in de online labomgeving PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) van het Kadaster. De presentatie gaat over deze website en de totstandkoming ervan met behulp van het gebruik van Linked Open data.

Nationaal Archief
Peter Manders

Peter Manders

CIO and Manager IPPM bij Gemeente Ede

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing

Peter Manders | CIO and Manager IPPM | Gemeente Ede

Diverse ontwikkelingen, te benoemen onder de Digitale Transformatie, maken dat je als I&A-organisatie in beweging moet blijven om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Visie, ontwikkelperspectief, enterprise architectuur en datagedreven sturing zijn daarin onder andere belangrijke aspecten. Peter Manders, CIO van gemeente Ede, vertelt u in deze sessie hoe zij datagedreven sturing hebben georganiseerd binnen hun organisatie, waar zij naartoe willen ontwikkelen en hoe daarin het zaaksysteem van BCT een primaire rol vervult.

Gemeente Ede
Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project. Aan de hand van concrete praktijkcases uit de publieke sector gaat Christian in op de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Centraal daarbij staat de hoe-vraag.

VKA

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Tamara Norbruis

Tamara Norbruis

Coördinerend expert BI bij Veiligheidsregio NHN

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tamara Norbruis | Senior beleidsmedewerker informatiemanagement | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De reis die we als team en als hulpverleningsorganisatie vanaf 2015 maken voerde van gebruik van versnipperde data langs een bestendigde infrastructuur tot aan selfservice business intelligence voor verschillende gebruikersgroepen in onze organisatie. In maart 2020 kijk ik terug op een reis van vijf jaar naar wat we nu informatiegestuurd werken noemen om te komen van data naar betekenisvolle actie voor minder leed en schade in onze regio. Langs missers en frustraties, kleine en grote successen vertel ik het verhaal van hoe we als team en als veiligheidsregio samen betekenis en uitvoering geven aan informatiegestuurd werken.

Veilgheidsregio Noord-Holland Noord
Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Gemeente Zwolle
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Interactieve sessie: Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van data. En we kunnen en willen steeds meer met data doen. Niet in de laatste plaats door datatechnologische mogelijkheden, zoals AI, predictive analytics, sensortechnologie, robotica, IoT e.d.. Om aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving, organiseert de overheid zich ‘datagedreven’. Data worden ingezet voor betere e-dienstverlening, een transparante overheid en efficiënte en innovatieve uitvoeringsprocessen. Data is een publieke dienst, die er toe doet. Dat vraagt om Good Datagovernance. Dit is een randvoorwaarde en katalysator voor de overheid in haar digitale interactie met, en dienstverlening aan, burgers en bedrijven. Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met u in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten?

Ministerie veiligheid en Justitie
Jannie Busschers

Jannie Busschers

Informatiemanager bij Ministerie van Veiligheid en Justitie

Be KIND: basiselementen van waardegedreven werken

Jannie Busschers | Senior Adviseur Informatievoorziening DI & I | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Artificial intelligence, informatiegestuurd werken, big data, datagedreven werken; zie je door de data de bomen niet meer? Voelt het als een ver van je bed show, of doorvoel je de urgentie, maar zoek je nog naar handelingsperspectieven?
Het is allemaal niet eenvoudig, de  (technische) uitdagingen vandaag de dag zijn complex en toch is er hopelijk wat licht aan de tunnel te geven.

Wanneer we de begrippen duiden en de aandacht verleggen naar waar het eigenlijk over gaat, en altijd over is gegaan, zetten we onszelf terug in onze kracht en kunnen we makkelijker aan de slag met deze hedendaagse avonturen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Angie Munshi

Angie Munshi

BI Consultant bij Inergy

Van rapporteren naar voorspellen met data

Angie Munshi | BI Consultant | Inergy

Wat verandert er op de werkvloer van Business Intelligence? Heeft de overheid overeenkomsten met de profitsector? Hoe veranderen de vaardigheden en tools? Dit zijn enkele vragen die ter inspiratie uitgediept worden in een inspirerende rondgang langs een aantal praktijkverhalen. De rode draad is de gestage verhuizing van gestructureerde “on premise” datawarehouses naar minder gestructureerde “cloud” omgevingen met datalakes.

Inergy
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Jacques Vroon

Jacques Vroon

Directeur IT bij Provincie Zuid-Holland

Weerstand of Vertrouwen? Het Debat!

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Tijdens dit debat zal er in een ‘De Wereld draait door’ setting onder leiding van André Rouvoet, gediscussieerd worden over verschillende prikkelende dilemma’s die betrekking hebben op informatiegestuurd werken.

Ministerie veiligheid en Justitie
Gemeente Zwolle
Provincie Zuid Holland
Tamara Norbruis

Tamara Norbruis

Coördinerend expert BI bij Veiligheidsregio NHN

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tamara Norbruis | Senior beleidsmedewerker informatiemanagement | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De reis die we als team en als hulpverleningsorganisatie vanaf 2015 maken voerde van gebruik van versnipperde data langs een bestendigde infrastructuur tot aan selfservice business intelligence voor verschillende gebruikersgroepen in onze organisatie. In maart 2020 kijk ik terug op een reis van vijf jaar naar wat we nu informatiegestuurd werken noemen om te komen van data naar betekenisvolle actie voor minder leed en schade in onze regio. Langs missers en frustraties, kleine en grote successen vertel ik het verhaal van hoe we als team en als veiligheidsregio samen betekenis en uitvoering geven aan informatiegestuurd werken.

Veilgheidsregio Noord-Holland Noord
Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Gemeente Zwolle
Dick de Vries

Dick de Vries

Business Consultant Informatiemanagement bij Doxis

De informatiegestuurde burger, een persoonlijke reflectie

Dick de Vries | Business Consultant Informatiemanagement | Doxis

‘De (informatiegestuurde) overheid is er voor de burger,’ maar hoe ervaart de burger dat eigenlijk? Als adviseur houd ik me dagelijks bezig met de informatiehuishouding van overheden, maar de afgelopen tijd had ik hier ook als burger mee te maken. Aan de hand van deze ervaringen, neem ik u graag mee op ‘klantreis.’ Staat de burger echt centraal wanneer de overheid meer informatiegestuurd werkt?

Doxis
Leonie de Meulemeester

Leonie de Meulemeester

Digitale Transformatie bij Provincie Zuid-Holland

Datagedreven en doelgericht samenwerken aan een groenere omgeving

Leonie de Meulemeester | Projectleider Digitale Transformatie | Provincie Zuid-Holland

De afdeling Water & Groen van de Provincie Zuid-Holland wil meer datagedreven en doelgericht samenwerken. Zij stelde daartoe een digitale agenda op met daarin een aantal digitale producten. Een van deze producten is een samenwerkingsplatform. Dit platform faciliteert digitale ontmoetingen tussen Provincie Zuid-Holland en natuurorganisaties die veel samenwerken met de Provincie op het gebied van natuur, natuurontwikkeling en natuurbehoud. In deze presentatie staan twee vragen centraal: Hoe verloopt het proces om meer datagedreven en doelgericht samen te werken aan een groenere omgeving? En, hoe proberen wij de samenwerking met externe organisaties in te richten?

Provincie Zuid Holland
John Goedee

John Goedee

Academic Director bij JADS

Hoe Data Science ongelijkheid en toegevoegde waarde creëert. En waarom dat dilemma krachtig werkt.

John Goedee | Academic Director | Jheronimus Academy of Data Science

In zijn presentatie laat data scientist John Goedee zien wat we kunnen leren van elementaire natuurkunde zoals kosmische achtergrondstraling, het Higgs-deeltje en van… kleuters. Hij deelt met u zijn ervaringen met het creëren en regisseren  van waarde (kennis en euro’s) door het gebruik van data, ondersteund door praktijkvoorbeelden uit de profit en non profit. Zo geeft hij onder meer opzienbarende voorbeelden vanuit de medische hoek bij het Erasmus Medisch Centrum, waar dankzij de inzet van Big Data snel tastbare toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Ook geeft hij zijn visie op het oplossen van het tekort aan relevant talent.

Kortom, John bespreekt Data Science en de noodzaak om…

 • Een gemeenschappelijke taal en actierepertoire te ontwikkelen
 • Integrale samenwerking te omarmen
 • De mystiek rond de technologie weg te nemen
 • Concrete voorbeelden te doorgronden
 • Andere rollen te ontwikkelen
 • Kruisbestuivingen te faciliteren
 • Tempo te maken
sociale dienst Drechtsteden
Roeland Westra

Roeland Westra

Senior Contractmanager bij Sociale Dienst Drechtsteden

'In control': Met data pro-actief sturen op contracten

Roeland Westra | Senior Contractmanager | Sociale Dienst Drechtsteden

Een kwalitatief goede, kostenefficiënte uitvoering van de Wmo/zorg vraagt om een sterke, inhoudelijk gedreven relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) geeft deze relatie vorm vanuit wederzijds vertrouwen enerzijds en zakelijke, meetbare afspraken over te leveren prestaties anderzijds. Hiervoor ontwikkelde de SDD met data onder andere een contractmonitor en een voorspelmodel van de Wmo-kosten. In deze break-out nemen we u mee in de visie, aanpak en resultaten van datagedreven monitoring en prestatiesturing.

sociale dienst Drechtsteden
Ed de Heer

Ed de Heer

Adviseur Linked Open Data bij Nationaal Archief

Tim de Haan

Tim de Haan

Adviseur Openbaarheid bij Nationaal Archief

Onteigening Joods onroerend goed tijdens WOII in beeld, door Linked Open Data

Ed de Heer Adviseur/Projectleider Linked Open Data & Tim de Haan | Adviseur Openbaarheid | Nationaal Archief

Tijdens de bezetting verkopen de nazi’s onteigende panden van Joodse eigenaren. De administratieve registers, genaamd Verkaufsbücher, worden bewaard door het Nationaal Archief. De Verkaufsbücher bieden een overzicht van ruim 7000 gedwongen transacties van onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze gedwongen transacties zijn nu gekoppeld met data uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierdoor worden deze onrechtmatige verhandelingen letterlijk in kaart gebracht. De resultaten zijn te zien in de online labomgeving PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) van het Kadaster. De presentatie gaat over deze website en de totstandkoming ervan met behulp van het gebruik van Linked Open data.

Nationaal Archief
Peter Manders

Peter Manders

CIO and Manager IPPM bij Gemeente Ede

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing

Peter Manders | CIO and Manager IPPM | Gemeente Ede

Diverse ontwikkelingen, te benoemen onder de Digitale Transformatie, maken dat je als I&A-organisatie in beweging moet blijven om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Visie, ontwikkelperspectief, enterprise architectuur en datagedreven sturing zijn daarin onder andere belangrijke aspecten. Peter Manders, CIO van gemeente Ede, vertelt u in deze sessie hoe zij datagedreven sturing hebben georganiseerd binnen hun organisatie, waar zij naartoe willen ontwikkelen en hoe daarin het zaaksysteem van BCT een primaire rol vervult.

Gemeente Ede
Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project. Aan de hand van concrete praktijkcases uit de publieke sector gaat Christian in op de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Centraal daarbij staat de hoe-vraag.

VKA
David Jonckheer

David Jonckheer

Manager Product Development Government bij SDU

Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

David Jonckheer | Manager Product Development Information Solutions | SDU

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet  u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? In deze interactieve sessie krijgt u sprekende voorbeelden te zien welke acties u kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken.

SDU
Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Commercieel directeur bij BCT

Marc Charlier

Marc Charlier

Senior partnermanager bij BCT

Spreek dezelfde taal!

Dimitri Palmen | Commercieel Directeur & Marc Charlier | Senior Partnermanager | BCT

Algoritme, RPA, Cloud, Cyber Security, Managed Services en Big Data… Termen waar we allemaal in ons vakgebied, maar zeker ook daarbuiten, regelmatig mee geconfronteerd worden. Maar als we het erover hebben, hebben we het dan wel over hetzelfde?

In deze workshop laten Dimitri Palmen & Marc Charlier diverse termen de revue passeren. Weet jij de juiste match te maken?

BCT

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!