Programma

Programma overzicht 2020

Informatiegestuurde Overheid

U bent van harte welkom op ons congres.
De deuren openen om  07:30 uur voor de ochtend editie en om 13:30 uur voor de middag editie; na ontvangst en registratie beginnen we het programma met de officiële opening!

Ontvangst en registratie

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Opening door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

John Goedee

John Goedee

Academic Director bij JADS

Openings keynote aangeboden door BCT

Dr. John Goedee | Academic Director | JADS

JADS
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van data. En we kunnen en willen steeds meer met data doen. Niet in de laatste plaats door datatechnologische mogelijkheden, zoals AI, predictive analytics, sensortechnologie, robotica, IoT e.d.. Om aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving, organiseert de overheid zich ‘datagedreven’. Data worden ingezet voor betere e-dienstverlening, een transparante overheid en efficiënte en innovatieve uitvoeringsprocessen. Data is een publieke dienst, die er toe doet. Dat vraagt om Good Datagovernance. Dit is een randvoorwaarde en katalysator voor de overheid in haar digitale interactie met, en dienstverlening aan, burgers en bedrijven. Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met u in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten?

Ministerie veiligheid en Justitie

Pauze met 1-op-1 gesprekken

Angie Munshi

Angie Munshi

BI Consultant bij Inergy

René van Veen

René van Veen

Commercieel Directeur bij Inergy

Grip op financiën door datagedreven werken

Angie Munshi | BI Consultant & René van Veen | Commercieel Directeur | Inergy

Datagedreven werken start vandaag. Inergy heeft ruim 20 jaar ervaring in de profit sector en past deze toe in de publieke sector. Met enorm veel kennis en kunde ontsluit Inergy databronnen zodat wij metLIAS Analytics en LIAS PAUW inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken in een open omgeving. Hiermee staan de data en de inzichten klaar voor burgers, interne en externe stakeholders. Allemaal gepresenteerd in heldere dashboards die onderdeel zijn van LIAS InControl, hét dataplatform voor gemeenten. Welke data wilt u zien?

Inergy
Dick de Vries

Dick de Vries

Business Consultant Informatiemanagement bij Doxis

De informatiegestuurde burger, een persoonlijke reflectie

Dick de Vries | Business Consultant Informatiemanagement | Doxis

‘De (informatiegestuurde) overheid is er voor de burger,’ maar hoe ervaart de burger dat eigenlijk? Als adviseur houd ik me dagelijks bezig met de informatiehuishouding van overheden, maar de afgelopen tijd had ik hier ook als burger mee te maken. Aan de hand van deze ervaringen, neem ik u graag mee op ‘klantreis.’ Staat de burger echt centraal wanneer de overheid meer informatiegestuurd werkt?

Doxis
Tamara Norbruis

Tamara Norbruis

Coördinerend expert BI bij Veiligheidsregio NHN

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tamara Norbruis | Senior beleidsmedewerker informatiemanagement | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De reis die we als team en als hulpverleningsorganisatie vanaf 2015 maken voerde van gebruik van versnipperde data langs een bestendigde infrastructuur tot aan selfservice business intelligence voor verschillende gebruikersgroepen in onze organisatie. In maart 2020 kijk ik terug op een reis van vijf jaar naar wat we nu informatiegestuurd werken noemen om te komen van data naar betekenisvolle actie voor minder leed en schade in onze regio. Langs missers en frustraties, kleine en grote successen vertel ik het verhaal van hoe we als team en als veiligheidsregio samen betekenis en uitvoering geven aan informatiegestuurd werken.

Veilgheidsregio Noord-Holland Noord
Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Commercieel directeur bij BCT

Marc Charlier

Marc Charlier

Senior partnermanager bij BCT

Spreek dezelfde taal!

Dimitri Palmen | Commercieel directeur & Marc Charlier | Senior Partnermanager | BCT

Algoritme, RPA, Cloud, Cyber Security, Managed Services en Big Data… Termen waar we allemaal in ons vakgebied, maar zeker ook daarbuiten, regelmatig mee geconfronteerd worden. Maar als we het erover hebben, hebben we het dan wel over hetzelfde?

In deze workshop laten Dimitri Palmen & Marc Charlier diverse termen de revue passeren. Weet jij de juiste match te maken?

BCT
David Jonckheer

David Jonckheer

Manager Product Development Government bij SDU

Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

David Jonckheer | Manager Product Development Information Solutions | SDU

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet  u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? In deze interactieve sessie krijgt u sprekende voorbeelden te zien welke acties u kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken.

SDU
Peter Manders

Peter Manders

CIO and Manager IPPM bij Gemeente Ede

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing

Peter Manders | CIO and Manager IPPM | Gemeente Ede

Diverse ontwikkelingen, te benoemen onder de Digitale Transformatie, maken dat je als I&A-organisatie in beweging moet blijven om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Visie, ontwikkelperspectief, enterprise architectuur en datagedreven sturing zijn daarin onder andere belangrijke aspecten. Peter Manders, CIO van gemeente Ede, vertelt u in deze sessie hoe zij datagedreven sturing hebben georganiseerd binnen hun organisatie, waar zij naartoe willen ontwikkelen en hoe daarin het zaaksysteem van BCT een primaire rol vervult.

Gemeente Ede
Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project. Aan de hand van concrete praktijkcases uit de publieke sector gaat Christian in op de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Centraal daarbij staat de hoe-vraag.

VKA

Pauze met persoonlijke foodbox en 1-op-1 gesprekken

Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Gemeente Zwolle
André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Afsluiting door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Ontvangst en registratie

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Opening door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

John Goedee

John Goedee

Academic Director bij JADS

Openings keynote aangeboden door BCT

Dr. John Goedee | Academic Director | JADS

JADS
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van data. En we kunnen en willen steeds meer met data doen. Niet in de laatste plaats door datatechnologische mogelijkheden, zoals AI, predictive analytics, sensortechnologie, robotica, IoT e.d.. Om aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving, organiseert de overheid zich ‘datagedreven’. Data worden ingezet voor betere e-dienstverlening, een transparante overheid en efficiënte en innovatieve uitvoeringsprocessen. Data is een publieke dienst, die er toe doet. Dat vraagt om Good Datagovernance. Dit is een randvoorwaarde en katalysator voor de overheid in haar digitale interactie met, en dienstverlening aan, burgers en bedrijven. Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met u in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten?

Ministerie veiligheid en Justitie

Pauze met 1-op-1 gesprekken

Angie Munshi

Angie Munshi

BI Consultant bij Inergy

René van Veen

René van Veen

Commercieel Directeur bij Inergy

Grip op financiën door datagedreven werken

Angie Munshi | BI Consultant & René van Veen | Commercieel Directeur | Inergy

Datagedreven werken start vandaag. Inergy heeft ruim 20 jaar ervaring in de profit sector en past deze toe in de publieke sector. Met enorm veel kennis en kunde ontsluit Inergy databronnen zodat wij metLIAS Analytics en LIAS PAUW inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken in een open omgeving. Hiermee staan de data en de inzichten klaar voor burgers, interne en externe stakeholders. Allemaal gepresenteerd in heldere dashboards die onderdeel zijn van LIAS InControl, hét dataplatform voor gemeenten. Welke data wilt u zien?

Inergy
Dick de Vries

Dick de Vries

Business Consultant Informatiemanagement bij Doxis

De informatiegestuurde burger, een persoonlijke reflectie

Dick de Vries | Business Consultant Informatiemanagement | Doxis

‘De (informatiegestuurde) overheid is er voor de burger,’ maar hoe ervaart de burger dat eigenlijk? Als adviseur houd ik me dagelijks bezig met de informatiehuishouding van overheden, maar de afgelopen tijd had ik hier ook als burger mee te maken. Aan de hand van deze ervaringen, neem ik u graag mee op ‘klantreis.’ Staat de burger echt centraal wanneer de overheid meer informatiegestuurd werkt?

Doxis
Tamara Norbruis

Tamara Norbruis

Coördinerend expert BI bij Veiligheidsregio NHN

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tamara Norbruis | Senior beleidsmedewerker informatiemanagement | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De reis die we als team en als hulpverleningsorganisatie vanaf 2015 maken voerde van gebruik van versnipperde data langs een bestendigde infrastructuur tot aan selfservice business intelligence voor verschillende gebruikersgroepen in onze organisatie. In maart 2020 kijk ik terug op een reis van vijf jaar naar wat we nu informatiegestuurd werken noemen om te komen van data naar betekenisvolle actie voor minder leed en schade in onze regio. Langs missers en frustraties, kleine en grote successen vertel ik het verhaal van hoe we als team en als veiligheidsregio samen betekenis en uitvoering geven aan informatiegestuurd werken.

Veilgheidsregio Noord-Holland Noord
Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Commercieel directeur bij BCT

Marc Charlier

Marc Charlier

Senior partnermanager bij BCT

Workshop: Spreek dezelfde taal!

Dimitri Palmen | Commercieel directeur & Marc Charlier | Senior Partnermanager | BCT

Algoritme, RPA, Cloud, Cyber Security, Managed Services en Big Data… Termen waar we allemaal in ons vakgebied, maar zeker ook daarbuiten, regelmatig mee geconfronteerd worden. Maar als we het erover hebben, hebben we het dan wel over hetzelfde?

In deze workshop laten Dimitri Palmen & Marc Charlier diverse termen de revue passeren. Weet jij de juiste match te maken?

BCT
David Jonckheer

David Jonckheer

Manager Product Development Government bij SDU

Round Table: Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

David Jonckheer | Manager Product Development Information Solutions | SDU

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet  u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? In deze interactieve sessie krijgt u sprekende voorbeelden te zien welke acties u kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken.

SDU
Peter Manders

Peter Manders

CIO and Manager IPPM bij Gemeente Ede

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing

Peter Manders | CIO and Manager IPPM | Gemeente Ede

Diverse ontwikkelingen, te benoemen onder de Digitale Transformatie, maken dat je als I&A-organisatie in beweging moet blijven om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Visie, ontwikkelperspectief, enterprise architectuur en datagedreven sturing zijn daarin onder andere belangrijke aspecten. Peter Manders, CIO van gemeente Ede, vertelt u in deze sessie hoe zij datagedreven sturing hebben georganiseerd binnen hun organisatie, waar zij naartoe willen ontwikkelen en hoe daarin het zaaksysteem van BCT een primaire rol vervult.

Gemeente Ede
Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project. Aan de hand van concrete praktijkcases uit de publieke sector gaat Christian in op de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Centraal daarbij staat de hoe-vraag.

VKA

Pauze met persoonlijke foodbox en 1-op-1 gesprekken

Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Gemeente Zwolle
André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Afsluiting door de dagvoorzitter

André Rouvoet | Dagvoorzitter | Voormalig minister & oud-vicepremier

Paul van Liempt

Paul van Liempt

JOURNALIST & INTERVIEWER BIJ BNR & VDO

Online moderator

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Paul van Liempt

JOURNALIST & INTERVIEWER BIJ BNR & VDO

Talkshow: Informatiegestuurd werken: Weerstand of Vertrouwen?

Paul van Liempt

Tijdens deze talkshow zullen de tafelgasten, onder leiding van Paul van Liempt, met elkaar discussiëren over verschillende prikkelende dilemma’s die betrekking hebben op informatiegestuurd werken. Voelen of zien zij Weerstand of Vertrouwen bij zichzelf of hun omgeving?

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Interview: Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project.

In dit interview zal Paul van Liempt met Christian Verhagen in gesprek gaan over de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Aan de hand van de hoe-vraag zullen onder andere concrete praktijkvoorbeelden de revue passeren.

VKA

Meer online content volgt

Heliview TALKS

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!