Programma

Programma overzicht 2021

Informatiegestuurde Overheid

Hieronder vindt u het aantal bevestigde sessies uit programma van de editie uit 2021. Meerdere sessies volgen zo snel mogelijk! Houd deze website in de gaten voor de laatste updates!

Matthijs Goense

Matthijs Goense

Innovation Designer/Portfolio Manager Novum bij Novum SVB

Inzet van Multi Party Computation MPC bij de SVB tbv terugdringen niet-gebruik in de AIO regeling.

Matthijs Goense, Innovation Designer/Portfolio Manager Novum, Novum/SVB

In deze sessie wordt toegelicht wat Secure Multi party computation is en hoe dit wordt ingezet bij de SVB voor het terugdringen van het niet-gebruik in de AIO-regeling op een zo privacy vriendelijk mogelijke manier. Er worden zowel technische als juridische inzichten gedeeld.

Chantal Brakus

Chantal Brakus

Chief Data Officer bij Ministerie EZK

Arthur Dallau

Arthur Dallau

Auteur van het rapport namens het LED

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Talskhow: Chief Data Officer: De sleutelfiguur binnen de datagedreven organisatie?

Arthur Dallau, auteur rapport namens het LED & Chantal Brakus, CDO, Ministerie EZK

Om de transitie te maken naar een opgavegerichte datagedreven organisatie is leiderschap, deskundigheid én verandercapaciteit nodig. Wereldwijd wordt hierin de rol van de CDO steeds meer benadrukt. Bij de Nederlandse overheid is deze rol echter nog niet ingeburgerd.
Daarom heeft het LED in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd. Hierin was het doel de CDO-rol te verkennen, inzichten te bieden, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Tijdens deze talkshow gaat dagvoorzitter André Rouvoet in gesprek met Arthur Dallau, auteur van het rapport namens het LED en Chantal Brakus, CDO Ministerie EZK, over de uitkomsten van dit onderzoek. Vragen waarop zij onder ander in zullen gaan zijn: Waarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uit laten voeren door het LED?, Wat doet een CDO?, Waarom is hij/zij belangrijk in het opzetten van een datagedreven organisatie? en Welke impact kan een CDO maken?

LED

Meer sessies volgen z.s.m.

1,5-meter

LET OP: online programma van vorige editie!

Sessies voor editie 2021 volgen z.s.m.

Ruud Kosman

Ruud Kosman

Senior adviseur bij InnoValor

Videotalk: Verantwoord inzetten van data en algoritmen – Transparantie ingekleurd

Ruud Kosman | Senior Advisor | InnoValor

Data en algoritmen leveren veel op. Organisaties zetten steeds vaker algoritmen in voor het verbeteren van processen of dienstverlening. Met het toenemende gebruik, groeien ook de zorgen bij het publiek en de politiek. En niet geheel onterecht.

In deze videotalk geeft Ruud antwoord op de vraag hoe we kunnen zorgen voor optimale AI-toepassingen binnen de waardes van de maatschappij, de organisatie en de mens. Vanuit deze verschillende perspectieven zullen de belangrijkste uitdagingen worden besproken. Op basis van voorbeelden uit de praktijk, worden concrete oplossingen aangereikt hoe invulling gegeven kan worden aan het verantwoord inzetten van data en algoritmen.

Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior Consultant Data & Analytics bij VKA

Heliview Talkshow: Datagovernance en -kwaliteit als basis voor de datagedreven overheid

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W & Christian Verhagen | Senior consultant Data & Analytics | Verdonck. Klooster & Associates

Tijdens deze talkshow zullen tafelgasten Irma Walraven en Christian Verhagen, onder leiding van Paul van Liempt, met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s die betrekking hebben op datagovernance en -kwaliteit. Zo zullen zij onder andere ingaan op het belang van datagovernance, het besturen van data, de rol van de CDO en het krijgen en houden van grip en controle op datakwaliteit.

John Goedee

John Goedee

Academic Director bij JADS

Interview: De zin en onzin van data-gedreven werken bij de lokale overheid.

John Goedee | Academic Director Data Science Overheid | Jheronimus Academy of Data Science

Datagedreven samenwerken staat bij de (lokale) overheid in de kinderschoenen. Om grip te kunnen krijgen op complexe casuïstiek is datagedreven werken wel nodig. En ook om succesvol te kunnen regisseren en afgewogen beslissingen te kunnen nemen in het belang van haar burgers. Tijdens dit interview zal Paul van Liempt met John Goedee in gesprek gaan over de wijze waarop de (lokale) overheid datagedreven werken succesvol kan inrichten.

JADS
Job Van Oldenbeek

Job Van Oldenbeek

New Business Manager bij Egress

Videotalk: Hoe je door gebruik van Machine Learning datalekken via e-mail kunt stoppen

Job van Oldenbeek | New Business Manager | Egress

Datalekken veroorzaakt door uitgaande e-mail zijn zeer veel voorkomend. In de afgelopen 12 maanden heeft 93% van de organisaties te maken gehad met beveiligingsincidenten waarbij door e-mailgebruik gevoelige gegevens in gevaar werden gebracht. En dit zijn geen eenmalige gebeurtenissen. In feite maakt een organisatie van slechts 250 werknemers jaarlijks gemiddeld 180 incidenten mee waarbij gevoelige gegevens in gevaar worden gebracht. Dat betekent 1 incident per 12 gewerkte uren.

Het is dan ook geen understatement om te zeggen dat verouderde DLP e-mailtechnologieën u in de steek hebben gelaten. Maar er is een alternatief: contextuele machine learning.

Tijdens deze videotalk vertelt Job Van Oldenbeek van Egress u hier meer over en bespreekt hij:

  • De beperkingen van statische DLP-technologieën om inbreuken op e-mailgegevens te voorkomen
  • De impact van de COVID-19-pandemie op e-mailbeveiliging
  • Hoe contextuele machine learning de risico’s voor e-mailbeveiligingsrisico’s verkleint
Irma Walraven

Irma Walraven

Programmamanager

Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Commercieel directeur bij BCT

Talkshow: Informatiegestuurd werken: Weerstand of Vertrouwen?

Irma Walraven | Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit | Ministerie OC&W | Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle & Dimitri Palmen | Commercieel Directeur | BCT

Tijdens deze talkshow zullen de tafelgasten, onder leiding van Paul van Liempt, met elkaar discussiëren over verschillende prikkelende dilemma’s die betrekking hebben op informatiegestuurd werken. Voelen of zien zij Weerstand of Vertrouwen bij zichzelf of hun omgeving?

Gemeente Zwolle
BCT
Marcel Thaens

Marcel Thaens

Chief Information Officer bij provincie Noord-Brabant

Interview: Datagedreven werken bij de overheid: kansen benutten en risico’s beperken

Marcel Thaens | Chief Information Officer | provincie Noord-Brabant

Datagedreven werken biedt kansen voor publieke organisaties, maar gaat zeker niet vanzelf. De werelden van beleid en data moeten bij elkaar worden gebracht en niet alles wat technologisch kan is ook in de praktijk gewenst. Bovendien vergt een goede digitale transformatie ook intensieve samenwerking tussen allerlei partijen en ook dat is niet altijd vanzelfsprekend. Kortom: hoe speel je in op de kansen die Digitale Transformatie biedt en beperk je tegelijkertijd de risico’s die ermee samenhangen zoveel mogelijk? Tijdens dit interview gaat Paul van Liempt hierover met Marcel Thaens in gesprek.

Kev Eley

Kev Eley

VP Enterprise Sales bij Egress

Videotalk: How to secure your accelerated digital transformation

Kev Eley | VP Enterprise Sales | Egress

No organisation has been left untouched by the COVID-19 pandemic – from supporting entirely remote workforces, to replacing physical and paper-based processes. But how do you deliver services into the heart of the community while maintaining your distance?

Join this presentation to hear from Kev Eley, Egress’ VP Enterprise Sales, and learn about:

  • Reducing reliance on physical data transfer and removable media at speed and at scale during the COVID-19 pandemic
  • Key considerations for secure digital transformation, with particular focus on multimedia and large files
  • Improving efficiency without reducing security, ensuring digital transformation projects are resilient over time
  • Your next steps to identify areas for improvement in your own organisation
Jesse de Regt

Jesse de Regt

Adviseur informatiemanagement bij SDU

Narwan Ramsodit

Narwan Ramsodit

Senior Accountmanager Overheid & Partnerships bij SDU

Digitale Roundtable: Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

Jesse de Regt | Adviseur Informatiemanagement & Narwan Ramsodit | Senior Accountmanager Overheid & Partnerships | SDU

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft aan te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? Tijdens deze Round Table gaan Jesse de Regt en Narwan Ramsodit graag met u in gesprek over welke acties u al onderneemt en welke u nog kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken. Zo kunt u aan de hand van een aantal stellingen samen met vakgenoten kennisdelen en discussiëren over dit onderwerp.

SDU
Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Programma leider slimme samenleving bij Gemeente Zwolle

Videotalk: Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Marcel Broekhaar | Programma manager slimme samenleving | Gemeente Zwolle

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Gemeente Zwolle

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!