Programma

Valk Exclusief, Utrecht

Congresdag: 14 juni

Online event: start 15 juni

Programma overzicht 2021

Informatiegestuurde Overheid

Hieronder vindt u het aantal bevestigde sessies uit programma van de editie uit 2021. Meerdere sessies volgen zo snel mogelijk! Houd deze website in de gaten voor de laatste updates!

U kunt het congresprogramma op een veilige manier volgen, kijk hier voor de veiligheidsmaatregelen

Zaid Ramjan Khan

Zaid Ramjan Khan

CEO bij EWD215

Datagedreven, privacy gericht én cyberveilig opereren binnen de publieke sector: Het kan, maar waar moet u op letten?

Zaid Ramjan Khan | CEO | EWD 215 | Maurice Derogee | Servicepunt71

Een van de doelstellingen van de publieke sector is het bieden van de best mogelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Datagedreven opereren is in deze zin economisch en praktisch gezien een essentiële stap voor de publieke sector. Het biedt voordelen in schaalbaarheid en kan zelfs ondersteunen bij het opsporen van criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld fraude.

Wim Boonzaaijer

Wim Boonzaaijer

Sr. Principal Solution Consultant bij OpenText

Ron Matser

Ron Matser

Regional Director Public bij OpenText

Hoe je maximaal voordeel haalt uit een gedigitaliseerde werkomgeving

Wim Boonzaaijer | SR. PRINCIPAL SOLUTION CONSULTANT | Ron Matser |REGIONAL DIRECTOR PUBLIC | OPENTEXT

In de afgelopen 18 maanden is de wereld sneller verandert naar een nieuwe manier van werken. Het gaat hierbij vooral om hoe je maximaal voordeel haalt te werken vanuit een gedigitaliseerde werkomgeving. Met mooie praktijkvoorbeelden maken wij u deelgenoot wat er de laatste tijd gerealiseerd is binnen de Nederlandse publieke sector.
OpenText levert een standaard oplossing voor overheden om hun digitale informatiehuishouding te verbeteren en te optimaliseren. In deze sessie geven wij 5 concrete voorbeelden van overheidsinstanties die in de afgelopen drie jaar gekozen hebben voor de DigiGov oplossing. Via interviews hebben wij gevraagd waarom er gekozen is voor DigiGov en wat het grootste voordeel hierbij is. Van kleine organisatie tot 100 man tot grotere organisatie van meer dan 10,000 medewerkers allemaal gebruiken ze dezelfde oplossing. Wij laten u zien hoe en vooral waarom.

Frans Feldberg

Frans Feldberg

Hoogleraar Data-Driven Business Innovation bij VU Amsterdam

Interview: Succesvolle datagedreven innovatie: hoe Datcan kan helpen

FRANS FELDBERG | HOOGLERAAR DATA-DRIVEN BUSINESS INNOVATION, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Paul van Liempt gaat tijdens dit interview in gesprek met Frans Feldberg over de impact van digitale innovaties op organisaties in het algemeen en (big) data en kunstmatige intelligentie in het bijzonder. Ze gaan in op het waarom, wat en hoe van datagedreven innovatie. Waarom moeten data en AI topmanagementprioriteiten zijn voor iedere organisatie? Hoe moeten organisaties reageren op de uitdagingen die data en AI met zich meebrengen? en ‘What’s next’?. Hierbij zal Frans Feldberg aan de hand van DatCan, het datagedreven innovatie canvas, concrete handvatten geven voor het starten van succesvolle dataprojecten.

Erik Beulen

Erik Beulen

Full professor bij Universiteit van Tilburg

Interview: De urgentie van governance voor het waarborgen van data ethiek

Erik Beulen, Full Professor, Tilburg University

Tijdens dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Erik Beulen, Full Professor aan Tilburg University, over zijn recente marktonderzoek. Hieruit blijkt de urgentie van het inrichten van governance om data ethiek te kunnen waarborgen. Aan de hand van verschillende case studies bespreken ze handvatten om data ethiek op de agenda te krijgen en worden er handreikingen gedaan over hoe data ethiek in organisaties geïmplementeerd kan worden.

Sander Brabander

Sander Brabander

Chief Data Officer bij De Drechtsteden

Interview: Chief Data Officer: De sleutelfiguur binnen de datagedreven organisatie?

Sander Brabander | CHIEF DATA OFFICER | DE DRECHTSTEDEN

Om de transitie te maken naar een opgavegerichte datagedreven organisatie is leiderschap, deskundigheid én verandercapaciteit nodig. Wereldwijd wordt hierin de rol van de CDO steeds meer benadrukt. Bij de Nederlandse overheid is deze rol echter nog niet ingeburgerd.
Daarom heeft het LED in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd. Hierin was het doel de CDO-rol te verkennen, inzichten te bieden, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Tijdens dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Sander Brabander, CDO bij de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, over de uitkomsten van dit onderzoek. Vragen waarop zij onder ander in zullen gaan zijn: Wat doet een CDO?, Waarom is hij/zij belangrijk in het opzetten van een datagedreven organisatie? en Welke impact kan een CDO maken?

Marten Tilstra

Marten Tilstra

Programmamanager IDA, Interprovinciaal Overleg

Janet Feenstra

Janet Feenstra

Chief Data Officer

Remko van der Burght

Remko van der Burght

Chief Data Officer

Talkshow: De Interbestuurlijke Datastrategie: Verder door samenwerking

Marten Tilstra, Programmamanager IDA, Interprovinciaal Overleg | Janet Feenstra, CDO , Gemeente Groningen | Remko van der Burght, CDO, Douane

Binnen de overheid wordt op veel verschillende plekken met data gewerkt. Met de Interbestuurlijke Datastrategie wordt ingezet op een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zo kunnen gedeelde belemmeringen samen aangepakt worden en kan de verschuiving naar een ‘ja, mits…’ cultuur plaatsvinden waar het om een verantwoorde inzet van data voor het oplossen van maatschappelijke opgaven gaat.
De Interbestuurlijke Datastrategie heeft immers niet alleen tot doel de economische waarde van data voor de overheid over het voetlicht te krijgen, maar streeft er juist naar de maatschappelijke waarde voorop te stellen.
Onder leiding van Paul van Liempt wordt het gesprek gevoerd over de totstandkoming van de Interbestuurlijke Datastrategie en het belang hiervan op de verdere volwassenwording van de overheid als datagedreven organisatie.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity

Heliview Roundtable over uw vraagstukken

Christian Verhagen, Senior consultant Data & Analytics, Verdonck. Klooster & Associates

Tijdens ieder online Heliview event organiseren we een live Heliview round table. En u heeft invloed op het onderwerp van dit digitale ronde tafelgesprek! Het thema wordt namelijk bepaald aan de hand van de vragen die u bij uw aanmelding aangeeft graag beantwoord te willen hebben. Inmiddels zijn de onderwerpen voor de round table van dit event bekend. Gespreksleider Christian Verhagen gaat met u in gesprek over:

  • Het inrichten van datagovernance binnen de organisatie
  • Het borgen van datakwaliteit
  • Succesfactoren van het realiseren van een datagedreven organisatie
  • Ethiek & Privacy – Barrière of startpunt?

In deze tijden, waarin netwerken erg lastig is, biedt deze round table een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere professionals uit uw vakgebied en met hen van gedachten te wisselen over bovenstaande onderwerpen.
Deze LIVE ONLINE roundtable vindt plaats op woensdag 6 oktober om 10.00u.
Wilt u hier graag bij zijn? Meldt u dan aan voor het event en reserveer direct uw plek via de EventManager! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur (gemeentelijke) Samenwerking, DIMPACT

On-demand sessie: Hoe worden gemeenten informatiegestuurd en klantgericht?

Jaap van Vliet, Regisseur samenwerking, Dimpact

‘Ken je klant’ wordt ook voor gemeenten steeds belangrijker. En daarmee het ontwikkelen van klantgericht denken en werken binnen gemeenten. Ook tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Goede en veilige dataverzameling, -uitwisseling en -ontsluiting vormen hiervoor de basis. Een noodzakelijke basis om goed te kunnen meten, analyseren en voorspellen. Waarom? Om de kwaliteit van de integrale dienstverlening te verbeteren, in het belang van inwoners en bedrijven. Een goede zaak!

En hoe doe je dat dan als gemeente? Hoe bundel je data en kom je tot bruikbare informatie en betere, integrale dienstverlening? Wat heb je nodig om dat goed te doen? Laat u inspireren en informeren door Jaap van Vliet over zijn ervaringen als regisseur samenwerking bij Dimpact, de coöperatieve vereniging van 40 gemeenten.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur (gemeentelijke) Samenwerking, DIMPACT

Verdiepende Round table: Hoe worden gemeenten informatiegestuurd en klantgericht?

Jaap van Vliet, Regisseur samenwerking, Dimpact

Als klant van een bedrijf wil je allang geen nummer meer zijn. Als inwoner of bedrijf van een gemeente toch ook niet? Tijdens dit vervolg op de on-demand sessie  gaat Jaap van Vliet, regisseur samenwerking bij Dimpact graag met een selectie groep overheidsprofessionals het gesprek aan.

Hoe bundel je data en kom je tot bruikbare informatie en betere, integrale dienstverlening? Wat heb je nodig om dat goed te doen? Tijdens deze roundtable wisselt u ervaringen uit met andere overheidsprofessionals. Wat heeft u geleerd en gerealiseerd? Hoe organiseert u kennisdeling en hergebruik om de impact met data te vergroten? Hoe zien en doen anderen het?

Meerdere sessies volgen z.s.m.

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!