Programma

Congresdag: 22 september 2021 | Spant! Bussum

Online event: start 23 september 2021

Programma overzicht 2021

Informatiegestuurde Overheid

Hieronder vindt u het aantal bevestigde sessies uit programma van de editie uit 2021. Meerdere sessies volgen zo snel mogelijk! Houd deze website in de gaten voor de laatste updates!

U kunt het congresprogramma op een veilige manier volgen, kijk hier voor de veiligheidsmaatregelen

Ontvangst en registratie

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Opening door de dagvoorzitter

Erik Beulen

Erik Beulen

Full professor bij Universiteit van Tilburg

Openingskeynote: Wanneer wordt het onderschoven kindje data ethiek eindelijk volwassen?

Erik Beulen, Full Professor, Tilburg University

Tijdens deze keynote gaat Erik Beulen, Full Professor aan Tilburg University, in op de urgentie van het inrichten van governance om dataethiek te kunnen waarborgen aan de hand van recent marktonderzoek. Daarnaast zal hij op basis van case studies handvatten aanbieden om dataethiek op de agenda van uw organisatie te krijgen en worden er handreikingen gedaan voor de inrichting van de governance rondom dataethiek.

Tara Geerdink

Tara Geerdink

Strategisch beleidsadviseur, TNO

Keynote: Data gedreven energiebeleid ontwikkelen op gemeentelijk niveau, hoe doe je dat?

Tara Geerdink, Strategisch Beleidsadvisuer, TNO

Tijdens deze interactieve sessie gaat Tara Geerdink, strategisch beleidsadvisuer bij TNO, met u in gesprek over het ontwikkelen van datagedreven energiebeleid op basis van wetenschappelijke literatuur én ervaringen en lessen uit gemeenten zoals Zoetermeer, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Vragen waar zij met u op in zal gaan: Hoe wordt er op gemeentelijk niveau gewerkt met data om energiebeleid te ontwikkelen?, Wat is de rol van data en data-analyse methoden en hoe wordt hier gebruik van gemaakt in het ontwikkelen van energietransitiebeleid? en Hoe kan de TNO Policy Lab datagedreven benadering hierin ondersteunen?

Pauze met 1-op-1 gesprekken op het netwerkplein

Thomas Michem

Thomas Michem

Data Architect, AXI

Koen de Maesschalck

Koen de Maesschalck

Case Management Expert, AXI

Doelgerichter aan de slag met uw bedrijfprocessen

Thomas Michem, Data Architect, AXI | Koen de Maesschalck, Case Management Expert, AXI

Om uw bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te tillen en deze efficiënter in te richten, zet AXI in op Adaptive Case Management aan de hand van CMMN. De benodigde informatie wordt daarbij op het passend moment aan de kenniswerker aangeboden om zo de nodige taken uit te voeren en het proces te finaliseren. Alle case-specifieke informatie wordt hierbij gecentraliseerd en ten alle tijden beschikbaar gesteld. 

 

Om vervolgens de effectiviteit van uw processen te verhogen kan Data Science ingezet worden om te leren uit patronen van het verleden, via een helikoper-view over de cases heen, die vervolgens voorspellen wat de optimale volgorde is om cases aan te pakken in de toekomst. Hierbij kunnen data science collaboration software en de open source talen R & Python een uitermate goede ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan voorspelling van fraude om gerichte dossiers prioritair te gaan behandelen, of het plannen van efficiënte routes om inspecties te uitvoeren. 

 

Tijdens deze break-out sessie wordt deze aanpak toegelicht aan de hand van ervaringen en demo’s uit de praktijk. 

Niels Ensink

Niels Ensink

Beleidsonderzoeker, Gemeente Den Haag

De leefbaarheidscirkel in de gemeente Den Haag; van idee naar uitvoering!

Niels Ensink, Beleidsonderzoeker, Gemeente Den Haag

Het programma Wijkagenda en Informatiegestuurd Werken van de gemeente Den Haag heeft tot doel het verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid. Om dit doel te bereiken worden elke 4 jaar wijkagenda’s gerealiseerd op basis van informatiegedreven wijkprofielen en een informatiegestuurde werkwijze. Alle wijkagenda’s komen tot stand via participatie. Dat betekent dat de gemeente intensief samenwerkt met de bewoners van een wijk. Vanuit deze behoefte is de website Den Haag in Cijfers als het statistische zakboekje van de gemeente, gekozen als het dataplatform waarop alle relevante informatie op buurt- en wijkniveau wordt verzameld en aangeboden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de leefbaarheidscirkel.

Edwin Weijdema

Edwin Weijdema

Global Technologist, Product Strategy | OCTO, Veeam Software

Ransomware the Next Wave!

Edwin Weijdema | GLOBAL TECHNOLOGIST, PRODUCT STRATEGY | OCTO, VEEAM SOFTWARE

Digitale voorzieningen zijn voor de maatschappij en economie in toenemende mate essentieel. Een zeer zichtbare en gevaarlijke bedreiging van deze voorzieningen is echter ransomware. De huidige situatie schetst een zorgwekkend dreigingsbeeld. Na de golf van aanvallen met ransomware de afgelopen 12 maanden zijn er al tekens zichtbaar van de golf die erachter aankomt.

Doordat digitalisering steeds meer en breder toegepast wordt, is digitale weerbaarheid in een groeiend aantal situaties een randvoorwaarde voor de continuïteit van digitaal aangestuurde processen. Digitale weerbaarheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het behoud van vertrouwen van burgers en bedrijven in digitale producten en diensten. De oorlog tegen ransomware is echt en iedereen dient voorbereid te zijn op een aanval van zijn gegevens.
In deze sessie gaan we daarom dan ook in op:

  • Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen m.b.t de volgende dreigingsgolf
  • Hoe om te gaan met het huidige zorgwekkende dreigingsbeeld?
  • Hoe je je digitale weerbaarheid en slagkracht kan vergroten
Ronald Baan

Ronald Baan

President Dama Nederland

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity

DAMA Nederland steunt datamanagement met woord en daad, kijk eens naar datagovernance en datakwaliteit

Ronald Baan | President | Dama Nederland & Christian Verhagen | SENIOR CONSULTANT DATA & ANALYTICS / LEAD DATA MATURITY | VKA & Dama Nederland

DAMA is de internationale organisatie die data professionals helpt met best-practices en certificering. Hiermee hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Vele professionals hebben al hun kennis en ervaring vervat in een datamanagement ‘Body of Knowledge’, welke regelmatig een update krijgt.
In de mini-workshop laten we zien wat onze werkgroepen zoal kunnen doen voor u.

DAMA nl
VKA
Matthijs Goense

Matthijs Goense

Innovation Designer/Portfolio Manager Novum bij Novum SVB

Alex Sangers

Alex Sangers

Project manager Privacy Enhancing Technologies

Terugdringen van niet-gebruik in de AIO regeling door de inzet van Multi-Party Computation

Matthijs Goense, Innovation Designer/Portfolio Manager Novum, Novum/SVB | Alex Sangers, Project manager Privacy Enhancing Technologies, TNO

In deze sessie wordt toegelicht wat Secure Multi party computation is en hoe dit wordt ingezet bij de SVB voor het terugdringen van het niet-gebruik in de AIO-regeling op een zo privacy vriendelijk mogelijke manier. Er worden zowel technische als juridische inzichten gedeeld.

Pauze met 1-op-1 gesprekken op het netwerkplein

Frans Feldberg

Frans Feldberg

Hoogleraar Data-Driven Business Innovation bij VU Amsterdam

Succesvolle datagedreven innovatie: hoe borg je als publieke sector dat je relevant blijft in een wereld van big data en kunstmatige intelligentie?

Frans Feldberg | Hoogleraar Data-Driven Business Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam

De snelle ontwikkelingen op het gebied van (big) data en kunstmatige intelligente maken dat veel organisaties, zowel in de private als publieke sector, worden gedwongen om na te denken over hun bestaansrecht. Hoe blijven we relevant in een wereld waarin niet alleen big tech, maar ook startups, datagedreven producten en diensten ontwikkelen die de bijl zetten aan de wortels van jouw businessmode of opgave? Door zowel je bestaande businessmodel te verbeteren als te innoveren door te experimenteren! Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel dataprojecten mislukken of komen niet verder dan een succesvol experiment in het datalab. Hoe start je een succesvol dataproject? Welke randvoorwaarden moet ik invullen? In zijn presentatie gaat Frans niet alleen dieper in op de vraag hoe je op verantwoorde wijze relevant blijft, maar reikt hij, aan de hand van DatCan, het datagedreven innovatie canvas, ook handvatten aan om het succes van dataprojecten te vergroten. Uiteraard omvat zijn presentatie aansprekende voorbeelden uit zowel de publieke als private sector.

Chantal Brakus

Chantal Brakus

Chief Data Officer bij Ministerie EZK

Marjan Bakker

Marjan Bakker

Directeur Klant, Advies en Informatie/ Chief Data Officer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Tim Faber

Tim Faber

Sr. beleidsmedewerker

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Talkshow: Chief Data Officer: De sleutelfiguur binnen de datagedreven organisatie?

Chantal Brakus, CDO, Ministerie EZK | Marjan Bakker, CDO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Tim Faber, Sr. Beleidsmaker, Ministerie BZK | André Rouvoet, dagvoorzitter

Om de transitie te maken naar een opgavegerichte datagedreven organisatie is leiderschap, deskundigheid én verandercapaciteit nodig. Wereldwijd wordt hierin de rol van de CDO steeds meer benadrukt. Bij de Nederlandse overheid is deze rol echter nog niet ingeburgerd.
Daarom heeft het LED in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd. Hierin was het doel de CDO-rol te verkennen, inzichten te bieden, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.
Tijdens deze talkshow gaat dagvoorzitter André Rouvoet in gesprek met Tim Faber, Projectleider (Big) Data & AI, Ministerie BZK, Marjan Bakker, CDO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Chantal Brakus, CDO, Ministerie EZK, over de uitkomsten van dit onderzoek. Vragen waarop zij onder andere in zullen gaan zijn: Waarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uit laten voeren door het LED?, Wat doet een CDO?, Waarom is hij/zij belangrijk in het opzetten van een datagedreven organisatie? en Welke impact kan een CDO maken?

Pauze met 1-op-1 gesprekken op het netwerkplein

Magdalena Grus

Magdalena Grus

Adviseur onderzoek, Kadaster

Digital Twin: Van verkenning naar implementatie

Magdalena Grus, Adviseur onderzoek, Kadaster

Een Digital Twin is een virtuele versie van de fysieke wereld. Een kopie van de realiteit die zo dynamisch en nauwkeurig mogelijk is. Hieraan kun je een extra dimensie toevoegen die je met het blote oog niet ziet. Hiermee is de Digital Twin een krachtig instrument dat helpt maatschappelijke opgaven op te lossen. Om het potentieel hiervan volledig te kunnen benutten is er, naast goede datasets en techniek, een samenwerking van verschillende stakeholders nodig. Tijdens deze presentatie zal Magdalena Grus u meenemen in de stappen die bij het Kadaster zijn gezet van verkenning naar implementatie rondom het gebruik van de Digital Twin.

Jeroen van Leuken

Jeroen van Leuken

Programmamanager Coronadashboard, Ministerie van VWS

Keynote: het Coronadashboard

Jeroen van Leuken, Programmamanager Coronadashboard, Ministerie van VWS

Het Coronadashboard heeft een belangrijke rol gespeeld als monitoringsinstrument tijdens de coronapandemie en was een belangrijke bron van informatie voor journalisten en algemeen publiek. Jeroen van Leuken is programmamanager van het dashboard bij het ministerie van VWS en zal in deze presentatie ingaan op de totstandkoming en de rol van het dashboard.Hij gaat daarbij ook in op de samenwerking tussen beleidsmakers, developers, designers en communicatieadviseurs en de samenwerking tussen het dashboard-team en organisaties als het RIVM en de GGD’en.

André Rouvoet

André Rouvoet

Voormalig minister & oud-vicepremier

Afsluiting door de dagvoorzitter

Zaid Ramjan Khan

Zaid Ramjan Khan

CEO bij EWD215

Datagedreven, privacy gericht én cyberveilig opereren binnen de publieke sector: Het kan, maar waar moet u op letten?

Zaid Ramjan Khan | CEO | EWD 215 | Maurice Derogee | Servicepunt71

Een van de doelstellingen van de publieke sector is het bieden van de best mogelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Datagedreven opereren is in deze zin economisch en praktisch gezien een essentiële stap voor de publieke sector. Het biedt voordelen in schaalbaarheid en kan zelfs ondersteunen bij het opsporen van criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld fraude.

Wim Boonzaaijer

Wim Boonzaaijer

Sr. Principal Solution Consultant bij OpenText

Ron Matser

Ron Matser

Regional Director Public bij OpenText

Hoe je maximaal voordeel haalt uit een gedigitaliseerde werkomgeving

Wim Boonzaaijer | SR. PRINCIPAL SOLUTION CONSULTANT | Ron Matser |REGIONAL DIRECTOR PUBLIC | OPENTEXT

In de afgelopen 18 maanden is de wereld sneller verandert naar een nieuwe manier van werken. Het gaat hierbij vooral om hoe je maximaal voordeel haalt te werken vanuit een gedigitaliseerde werkomgeving. Met mooie praktijkvoorbeelden maken wij u deelgenoot wat er de laatste tijd gerealiseerd is binnen de Nederlandse publieke sector.
OpenText levert een standaard oplossing voor overheden om hun digitale informatiehuishouding te verbeteren en te optimaliseren. In deze sessie geven wij 5 concrete voorbeelden van overheidsinstanties die in de afgelopen drie jaar gekozen hebben voor de DigiGov oplossing. Via interviews hebben wij gevraagd waarom er gekozen is voor DigiGov en wat het grootste voordeel hierbij is. Van kleine organisatie tot 100 man tot grotere organisatie van meer dan 10,000 medewerkers allemaal gebruiken ze dezelfde oplossing. Wij laten u zien hoe en vooral waarom.

Frans Feldberg

Frans Feldberg

Hoogleraar Data-Driven Business Innovation bij VU Amsterdam

Interview: Succesvolle datagedreven innovatie: hoe Datcan kan helpen

FRANS FELDBERG | HOOGLERAAR DATA-DRIVEN BUSINESS INNOVATION, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Paul van Liempt gaat tijdens dit interview in gesprek met Frans Feldberg over de impact van digitale innovaties op organisaties in het algemeen en (big) data en kunstmatige intelligentie in het bijzonder. Ze gaan in op het waarom, wat en hoe van datagedreven innovatie. Waarom moeten data en AI topmanagementprioriteiten zijn voor iedere organisatie? Hoe moeten organisaties reageren op de uitdagingen die data en AI met zich meebrengen? en ‘What’s next’?. Hierbij zal Frans Feldberg aan de hand van DatCan, het datagedreven innovatie canvas, concrete handvatten geven voor het starten van succesvolle dataprojecten.

Erik Beulen

Erik Beulen

Full professor bij Universiteit van Tilburg

Interview: De urgentie van governance voor het waarborgen van data ethiek

Erik Beulen, Full Professor, Tilburg University

Tijdens dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Erik Beulen, Full Professor aan Tilburg University, over zijn recente marktonderzoek. Hieruit blijkt de urgentie van het inrichten van governance om data ethiek te kunnen waarborgen. Aan de hand van verschillende case studies bespreken ze handvatten om data ethiek op de agenda te krijgen en worden er handreikingen gedaan over hoe data ethiek in organisaties geïmplementeerd kan worden.

Sander Brabander

Sander Brabander

Chief Data Officer bij De Drechtsteden

Interview: Chief Data Officer: De sleutelfiguur binnen de datagedreven organisatie?

Sander Brabander | CHIEF DATA OFFICER | DE DRECHTSTEDEN

Om de transitie te maken naar een opgavegerichte datagedreven organisatie is leiderschap, deskundigheid én verandercapaciteit nodig. Wereldwijd wordt hierin de rol van de CDO steeds meer benadrukt. Bij de Nederlandse overheid is deze rol echter nog niet ingeburgerd.
Daarom heeft het LED in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd. Hierin was het doel de CDO-rol te verkennen, inzichten te bieden, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Tijdens dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Sander Brabander, CDO bij de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, over de uitkomsten van dit onderzoek. Vragen waarop zij onder ander in zullen gaan zijn: Wat doet een CDO?, Waarom is hij/zij belangrijk in het opzetten van een datagedreven organisatie? en Welke impact kan een CDO maken?

Marten Tilstra

Marten Tilstra

Programmamanager IDA, Interprovinciaal Overleg

Janet Feenstra

Janet Feenstra

Chief Data Officer

Remko van der Burght

Remko van der Burght

Chief Data Officer

Talkshow: De Interbestuurlijke Datastrategie: Verder door samenwerking

Marten Tilstra, Programmamanager IDA, Interprovinciaal Overleg | Janet Feenstra, CDO , Gemeente Groningen | Remko van der Burght, CDO, Douane

Binnen de overheid wordt op veel verschillende plekken met data gewerkt. Met de Interbestuurlijke Datastrategie wordt ingezet op een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zo kunnen gedeelde belemmeringen samen aangepakt worden en kan de verschuiving naar een ‘ja, mits…’ cultuur plaatsvinden waar het om een verantwoorde inzet van data voor het oplossen van maatschappelijke opgaven gaat.
De Interbestuurlijke Datastrategie heeft immers niet alleen tot doel de economische waarde van data voor de overheid over het voetlicht te krijgen, maar streeft er juist naar de maatschappelijke waarde voorop te stellen.
Onder leiding van Paul van Liempt wordt het gesprek gevoerd over de totstandkoming van de Interbestuurlijke Datastrategie en het belang hiervan op de verdere volwassenwording van de overheid als datagedreven organisatie.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity

Heliview Roundtable over uw vraagstukken

Christian Verhagen, Senior consultant Data & Analytics, Verdonck. Klooster & Associates

Tijdens ieder online Heliview event organiseren we een live Heliview round table. En u heeft invloed op het onderwerp van dit digitale ronde tafelgesprek! Het thema wordt namelijk bepaald aan de hand van de vragen die u bij uw aanmelding aangeeft graag beantwoord te willen hebben. Inmiddels zijn de onderwerpen voor de round table van dit event bekend. Gespreksleider Christian Verhagen gaat met u in gesprek over:

  • Het inrichten van datagovernance binnen de organisatie
  • Het borgen van datakwaliteit
  • Succesfactoren van het realiseren van een datagedreven organisatie
  • Ethiek & Privacy – Barrière of startpunt?

In deze tijden, waarin netwerken erg lastig is, biedt deze round table een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere professionals uit uw vakgebied en met hen van gedachten te wisselen over bovenstaande onderwerpen.
Deze LIVE ONLINE roundtable vindt plaats op woensdag 6 oktober om 10.00u.
Wilt u hier graag bij zijn? Meldt u dan aan voor het event en reserveer direct uw plek via de EventManager! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur (gemeentelijke) Samenwerking, DIMPACT

On-demand sessie: Hoe worden gemeenten informatiegestuurd en klantgericht?

Jaap van Vliet, Regisseur samenwerking, Dimpact

‘Ken je klant’ wordt ook voor gemeenten steeds belangrijker. En daarmee het ontwikkelen van klantgericht denken en werken binnen gemeenten. Ook tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Goede en veilige dataverzameling, -uitwisseling en -ontsluiting vormen hiervoor de basis. Een noodzakelijke basis om goed te kunnen meten, analyseren en voorspellen. Waarom? Om de kwaliteit van de integrale dienstverlening te verbeteren, in het belang van inwoners en bedrijven. Een goede zaak!

En hoe doe je dat dan als gemeente? Hoe bundel je data en kom je tot bruikbare informatie en betere, integrale dienstverlening? Wat heb je nodig om dat goed te doen? Laat u inspireren en informeren door Jaap van Vliet over zijn ervaringen als regisseur samenwerking bij Dimpact, de coöperatieve vereniging van 40 gemeenten.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur (gemeentelijke) Samenwerking, DIMPACT

Verdiepende Round table: Hoe worden gemeenten informatiegestuurd en klantgericht?

Jaap van Vliet, Regisseur samenwerking, Dimpact

Als klant van een bedrijf wil je allang geen nummer meer zijn. Als inwoner of bedrijf van een gemeente toch ook niet? Tijdens dit vervolg op de on-demand sessie  gaat Jaap van Vliet, regisseur samenwerking bij Dimpact graag met een selectie groep overheidsprofessionals het gesprek aan.

Hoe bundel je data en kom je tot bruikbare informatie en betere, integrale dienstverlening? Wat heb je nodig om dat goed te doen? Tijdens deze roundtable wisselt u ervaringen uit met andere overheidsprofessionals. Wat heeft u geleerd en gerealiseerd? Hoe organiseert u kennisdeling en hergebruik om de impact met data te vergroten? Hoe zien en doen anderen het?

Meerdere sessies volgen z.s.m.

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!