Wanneer voldoet een Preventiemedewerker?

Veilig werken begint met het herkennen van gevaar en het naleven van de regels. Voor de preventiemedewerker is het een mooie uitdaging om werknemers te motiveren hun gedrag te veranderen. Goede adviesvaardigheden zijn essentieel om werknemers en andere stakeholders binnen een bedrijf enthousiast te maken over gezond en veilig werken.

De preventiemedewerker draagt bij aan de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. Hij zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Om  goede resultaten te bereiken, heeft de preventiemedewerker inhoudelijke kennis en vaardigheden nodig van en in:

  • Zijn taken en verantwoordelijkheden
  • De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Het adviseren over het bijbehorende plan van aanpak
  • Het helpen realiseren van de gestelde doelen

De Arbowet schrijft voor dat een preventiemedewerker over voldoende kennis moet beschikken. Maar wat is voldoende? Vallen de communicatievaardigheden, die vereist zijn voor het naar behoren uitvoeren van deze functie, ook onder voldoende kennis?

Communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden

Goede kennis van veiligheidsmaatregelen en van veilig gedrag op de werkvloer zijn essentieel voor een preventiemedewerker. Maar zonder de juiste communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden wordt veiligheid in de organisatie geen breed gedragen onderwerp op de agenda. Op papier is de veiligheid geborgd, maar praktische impact op veiligheid maak je niet zonder die vaardigheden.

Een goede preventiemedewerker zoekt waar de weerstanden in een organisatie zitten en bedenkt daar oplossingen voor. Hij zoekt ook steun bij directie, actieve leidinggevenden, OR et cetera. Het mag duidelijk zijn dat een preventiemedewerker die het politieke spel in een organisatie kan spelen veel tot stand kan brengen. Hetzelfde geldt voor het beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Zorg dus dat je als werkgever een training selecteert waarin deze belangrijke aspecten van de functie preventiemedewerker voldoende aandacht krijgen.

Meer weten over onze training Preventiemedewerker? Klik hier of bezoek onze stand op het congres Industriële Veiligheid op 30 juni 2022 in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.

NCOI Veiligheid

Uw partner in veiligheid

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!