Harmen Alkema

Harmen Alkema

Directeur besturing en bedrijfsvoering DMO

Harmen studeerde onder andere Nederlandse taal- en letterkunde, Economie en Recht en heeft een Master Public Management en is sinds 2017 directeur besturing en bedrijfsvoering van DMO. Defensie Materieel Organisatie (5000 medewerkers, 2 miljard omzet) verzorgt de inkoop en invoering van de grote wapen- en IT-systemen voor de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht, en Marechaussee en daaraan gekoppelde logistiek. Harmen geeft leiding aan een directie van ca 100 mensen en is verantwoordelijk voor de (eenheid van) communicatie met de politieke en ambtelijke leiding en voor de internationale afstemming. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de planning van de DMO alsmede de inrichting van de veiligheidsfunctie, de informatiebeveiliging en de systeemintegratie. In het kader van de veiligheidsfunctie is deskundigheid op velerlei gebied (munitieopslag, gevaarlijke stoffen) centraal in zijn directie geplaatst. Harmen vindt het belangrijk om goed te besturen in een periode van grote technische en sociale veranderingen. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid om een goede balans tussen beheersing en verandering te vinden.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!