Frank Guldenmund

Frank Guldenmund

Assistent Professor Safety Science & Security Group

Frank is afgestudeerd aan de universiteit van Leiden en werkt sinds 1992 als universitair docent bij de sectie Veiligheidskunde van de TU Delft alwaar hij in 2010 cum laude promoveerde. Het werkgebied van Frank bestaat onder meer uit het modelleren en beoordelen van (de kwaliteit van) veiligheidsmanagementsystemen en het bestuderen en beschrijven van de rol van organisatiecultuur in relatie tot arbeidsveiligheid. Frank is bij verschillende nationale en internationale projecten betrokken (geweest) waarin deze concepten zijn gemodelleerd en gekwantificeerd. Frank is daarnaast lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK).

TU Delft

De Technische Universiteit Delft is een publieke rechtspersoon conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Haar hoofdtaken zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de overdracht van kennis aan de maatschappij en de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De universiteit is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

TU Delft

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!