Programma

26 januari 2023

DeFabrique, Utrecht

Bezoek samen met honderden vakgenoten het volledig verzorgde congres, netwerk met vakgenoten, behaal SKO-punten en kom in contact met circa 50 oplossingsaanbieders. Zoals ieder jaar stelt u zelf uw persoonlijke programma samen. Laat u inspireren, kom in contact met vakgenoten en blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen!

Dit was het programma van Industriële Veiligheid 2023:

Ontvangst en registratie in 1931 CONGRESCENTRUM, 'S-HERTOGENBOSCH

Welkomstwoord en Opening Door Jasper Lazet, Event Director Industriële Veiligheid en dagvoorzitter Erik Peekel

Patrick Hudson

Patrick Hudson

leading authority on the human factor in the management of safety

Keynote: Climbing the safety ladder: How can you get to the top?

Patrick Hudson, leading authority on the human factor in the management of safety

The HSE safety ladder provides both a way of measuring where  an organisation stands with respect to safety that also provides a way to plot how to achieve a better culture than the current one. This talk will examine some of the problems associated with measuring safety culture and describe a method that allows the prioritisation of different dimensions. An approach that maps onto the different steps on the ladder distinguishes how activities can be separated into being in place, in operation, effective and finally permanent. Taken together these insights allow us to move up the ladder based on what works.

Ochtendpauze op het netwerkplein

Verse koffie en thee. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

start Break-out ronde 1

Willem Heijboer

Willem Heijboer

Directeur-Eigenaar bij Blomsma Signs & Safety

Sessie A: Een verzameling losse bordjes óf een samenhangend veiligheidssignaleringssysteem?

Willem Heijboer, Directeur-Eigenaar, Blomsma Signs & Safety

Het implementeren van veiligheidssignalering kan voor velen klinken als vooral een technische klus. Een grote hoeveelheid vluchtwegborden, stickers, labels, zelfklevend of geschroefd, maar niet iets wat veel denkwerk vraagt. We zien het nog dagelijks op industriële locaties: een veelvoud van losse bordjes, soms zelfs onleesbare signalering of juist een wirwar van borden en stickers die allemaal om aandacht schreeuwen, soms met tegenstrijdige boodschappen waar het volstrekt onoverzichtelijk is wat de geldende veiligheidsvoorschriften zijn. In deze presentatie geeft Willem Heijboer, DGA van Blomsma Signs & Safety en ISO normcommissie voorzitter, concrete handvatten voor benaderen en implementeren van veiligheidssignalering als een systeem.

Blomsma Signs & Safety
Angelo Romano

Angelo Romano

Territory Sales Manager bij BRADY

Sessie B: Lockout / Tagout - In 6 stappen naar een visuele en veilige werkplek

Angelo Romano, Territory Sales Manager Benelux, Brady

Ongeacht waar u naartoe wilt met uw Lockout/Tagout-programma, Brady kan u steeds begeleiden en ondersteunen. Tijdens deze sessie laten wij u zien hoe eenvoudig de opmaak van slimme machine specifieke lockout procedures kan zijn. Uw procedures zijn de kern en de start van uw Lockout/Tagout veiligheidsprogramma. Ze geven inzicht in de sloten, systemen, software en eventuele diensten die u kan inzetten om de veiligheid van machine-onderhoud te verhogen op de werkvloer.

Brady
Marcel de Munck

Marcel de Munck

Senior Consultant

Dirk de Knecht

Dirk de Knecht

Senior Adviseur bij Kader

Sessie C: Veiligheid en duurzaamheid

Marcel de Munck | SENIOR CONSULTANT | D&F CONSULTING & Dirk de Knecht | Senior Adviseur | KADER GROUP

In deze presentatie gaan we in op het integreren van duurzame bedrijfsvoering met uw veiligheidsprogramma’s. Thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden steeds belangrijker. We kijken hoe je deze thema’s borgt in de kernwaarden van uw organisatie, in een integraal managementsysteem en tot slot in concreet gedrag. En we werpen een blik op de toekomst waarin we bekijken welke competenties op deze gebieden belangrijk gaan worden.

D&F
Stijn Dely

Stijn Dely

Business Unit / Supply Chain Manager bij CGK Group

Sessie D: Hoe beperk je gevolgschade door verontreinigd bluswater?

Stijn Dely | Business Unit / Supply Chain Manager | CGK Group

Hoe zorg je ervoor dat uw bedrijf in geval van brand het bluswater kan opvangen zodat dit geen gevolgschade geeft aan het milieu of andere bedrijfslocaties?

Wat zegt de wetgeving en welke middelen en systemen bestaan er tot op vandaag? CGK geeft een antwoord op al deze vragen.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Live demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer | Business Unit Manager | Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte.

Bart Vanraes

Bart Vanraes

Freelance preventieadviseur en onderzoeker

Sessie E: Tippexongevallen; de niet, of fout aangegeven arbeidsongevallen zijn een groot en onderschat probleem

Bart Vanraes, Freelance Preventieadviseur en Onderzoeker

Tippexongeval. De term is nieuw, de realiteit erachter helaas niet. Dit zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn. Net als schrijffouten verdwijnen deze ongevallen onder een laagje tippex. Veel mensen denken dat als dit ‘wegpoetsen’ al gebeurd, dit eerder de uitzondering is dan de regel. En dat het dan vanzelfsprekend over kleinere ongevallen gaat. Helaas is dit dus niet het geval. Bereid je voor op een ontnuchterende en boeiend relaas. Het is tijd om werk te maken van echte veiligheid door tippexongevallen te (h)erkennen én dit samen aan te pakken.

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

Sessie F: Machinebouwer, moet u nu al gaan schakelen?

Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert en Lid van diverse NEN Normcommissies

Na 15 jaar ligt er een nieuw voorstel voor de ‘machinerichtlijn’ op de plank. Dat betekent ongetwijfeld voor machinebouwend Nederland meer werk…. En dat is natuurlijk niet altijd het leukste werk. In deze sessie nemen we u mee in de wijzigingen die in de ‘Machineverordening’ staan, zoals momenteel bekend zijn. U kunt zich zo de komende twee jaar (de tijd die het vermoedelijk nog duurt) al stapsgewijs gaan voorbereiden. Hoewel de tekst nog niet geheel vastgezet is, geeft dit wel een goed idee wat de wijzigingen gaan worden. Op detailniveau zal er vermoedelijk nog wel het een en ander wijzigingen. Momenteel zijn de commentaren vanuit Europa opgehaald. Wij nemen u mee in de teksten en de commentaren. Een overweging is om enkele van deze niet ‘gekke’ wijzigingen al mee te nemen in uw ontwerp om het toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid is er onder andere een van. Maar ook de aanpassing naar de ‘cobot en het veilig werken in de buurt van deze robot’s is in de tekst opgenomen.

nen
Selma Piric

Selma Piric

Safety expert, trainer, auteur “Safety Rebels”

Sessie G: 5 redenen waarom elke organisatie Safety Rebels nodig heeft

Selma Piric, Safety expert, trainer en auteur “Safety Rebels”

Wat maakt safety-interventies écht effectief binnen een organisatie of operationele afdeling? In het boek “Safety Rebels” worden de ervaringen uit de praktijk beschreven van ruim 30 safety en human factors professionals. Van luchtvaart tot de gezondheidszorg, bij de spoorwegen, energiebedrijven, de olie- en bouwsector; wat is de rode draad gebleken in al deze cases? Welke pragmatische aanpak heeft gewerkt om een positieve impact te maken op het gebied van veiligheid, cultuur, meldingsbereidheid en onderbuikgevoel? Selma licht de vijf belangrijkste bevindingen toe uit deze inspirerende interviews.

Mirjam van der Plas

Mirjam van der Plas

ssociate Director Advisory Group Environment & Safety bij Royal HaskoningDHV

Workshop 1: Consequenties van de ARIE-regeling en de aanpak voor bedrijven

Mirjam van der Plas, Associate Director Advisory Group Environment & Safety, Royal HaskoningDHV

Per 1 juli 2022 is de nieuwe ARIE-regeling van kracht. Hierdoor wordt een groot aantal bedrijven die minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteren maar vergelijkbare risico’s hebben als Brzo-bedrijven verplicht om periodiek een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Naar verwachting van de Rijksoverheid vallen ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling. Zij moeten voor 1 juli 2023 aan alle ARIE-verplichtingen voldoen. Wat bedrijven precies te doen staat en hoe dit aan te pakken, werken we voor en met u uit in deze workshop.

RoyalHaskoning DHV
Gijsbert Heenck

Gijsbert Heenck

Managing Director bij Schmersal

Workshop 2: Kent u alle gevaren en risico’s binnen uw productieomgeving?

Gijsbert Heenck, Managing Director, Schmersal Nederland

In deze workshop nemen we u mee in het proces van het identificeren en het analyseren van gevaren en risico’s binnen uw productieomgeving. We doen dit op een interactieve manier aan de hand van praktijkvoorbeelden en gaan samen op zoek naar wat de van toepassing zijnde normen hierover zeggen. Ook zullen we laten zien hoe we die gevaren en risico’s registreren en documenteren om te komen tot passende maatregelen die ervoor zorgen dat er een veilige werkomgeving kan worden gecreëerd.

Schmersal
Wilmar Platenkamp

Wilmar Platenkamp

Sales & Product Manager Benelux bij Tranemo

Workshop 3: Skinsafe - Het laag-op-laag protectiesysteem

Wilmar Platenkamp, Sales & Product Manager Benelux, Tranemo Benelux

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor een deugdelijke risico inventarisatie. Dit, om de mens – het werkkapitaal van de onderneming – te beschermen bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Eén van de persoonlijke veiligheidsmiddelen is genormeerde kleding. Veel sectoren schrijven kleding voor die voldoet aan de vlamboog normering IEC-61482-2 en aan de vlamvertragende normering EN ISO-14116 of EN ISO-11612. Wat houden deze normeringen in en hoe passen we deze toe om tot een juiste veilige keuze te komen.

start Break-out ronde 2

Hans de Laat

Hans de Laat

Hans de Laat, senior consultant bij Kiwa Technology

Sessie H: Waterstof en veiligheid – waar haal ik mijn kennis vandaan?

Hans de Laat, senior consultant, Kiwa Technology

De industrie gaat overschakelen van aardgas naar waterstof. Tussen de eigenschappen van aardgas en waterstof bestaan naast subtiele ook opvallende verschillen. Hoe wordt hiermee rekening gehouden in de normen en regelgeving? Welke instrumenten zijn er om de kwaliteit van de installaties te waarborgen?

Kiwa
Silvia Linssen

Silvia Linssen

Adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Nederlands Loodswezen

Sessie I: Zonder fouten, minder vernieuwing

Silvia Linssen, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Nederlands Loodswezen

Veiligheid staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Het gaat immers over het welzijn van medewerkers, maar ook over de continuïteit van het werk. Incidenten op de werkvloer hebben dan ook een (grote) impact op de organisatie. Fouten maken is echter essentieel voor het lerend vermogen van een organisatie. Zonder fouten, minder vernieuwing. Goed inzicht in welke fouten er gemaakt worden – en voorkomen dat deze zich blijven herhalen – draagt in grote mate bij aan de gewenste veiligheidscultuur! Deze presentatie behandelt het belang van het maken van fouten, het melden van incidenten en hoe te leren van deze incidenten mede dankzij de inzet van software.

Rodney Sebregts

Rodney Sebregts

Specialist Besloten Ruimte bij Eurosafe Group

Sessie J: Managen van restrisico’s bij besloten ruimtes in de praktijk

Rodney Sebregts, Specialist Besloten Ruimte, Eurosafe Group

Je kunt alles nog zo goed voorbereiden, maar restrisico’s zijn niet uit te sluiten. Een juiste voorbereiding hoe te handelen bij een restrisico zijn essentieel. In deze presentatie neemt Rodney Sebregts u mee in zijn kijk op de maakbaarheid van veiligheid. Vanuit een theoretisch veiligheidsmodel maakt hij de vertaalslag naar de praktijk als het gaat om het managen van risico’s bij besloten ruimtes.

Geert van Loopik

Geert van Loopik

Safety & Implementation Consultant bij CGE Risk

Sessie K: Bowtie risicoanalyse – Visualiseer en begrijp uw risico’s

Marko Krnjic, Product Owner, Wolters Kluwer Enablon

In deze presentatie introduceren we de deelnemers tot het model denken, de bowtie risicoanalyse als methode en hoe deze structureel op een kwalitatief goed niveau te bouwen waarna we ons wenden tot voordelen die gebruik van bowtie met zich meebrengt. Mocht het schikken met de tijd, zouden we aansluitend daarop 1 of een aantal van de deelnemers zelf kunnen laten ervaren hoe moeilijk of makkelijk het kan zijn om een bowtie zelf te bouwen door middel van een interactieve “Bowtie Building Game”.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Live demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer | Business Unit Manager | Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte.

Lunchpauze op het netwerkplein

Geniet van een heerlijke lunch. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Jop Groeneweg

Jop Groeneweg

Professor Cognitieve Psychologie en Psycho metrics and Experimental Design

Keynote: Veiligheid, de volgende stap

Jop Groeneweg, Professor cognitieve psychologie en psycho metrics and experimental design

De veiligheid is de afgelopen decennia mede verbeterd door de achtergronden van (bijna-) incidenten te onderzoeken en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Hierbij was de focus vooral op de rol van de techniek, individu, leiders, cultuur of organisatie. Relatief weinig aandacht is er voor de veiligheidswinst die te behalen valt als teams in organisaties in plaats van ‘goed’ zodanig georganiseerd kunnen worden dat ze ‘excellent’ gaan functioneren. In de presentatie zal worden ingegaan op factoren die de effectiviteit van teams kunnen verhogen om de veiligheid verder te vergroten en worden praktische tips gegeven om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Start Break-out ronde 3

Maurice van Abeelen

Maurice van Abeelen

Product Manager bij Infoland

Rob Konings

Rob Konings

Consultant bij Infoland

Sessie L: Is veilig werken maakbaar?

Maurice van Abeelen, Product Manager en Rob Konings, Consultant, Infoland

We denken graag in systemen en modellen om onze wereld te begrijpen en te beheersen. Veiligheid op papier is abstract en maakbaar. Maar hoe zit dat op de werkvloer? Hoe bereik je de mensen die het werk uitvoeren en welke kanalen zet je hiervoor in? Infoland denkt al 25 jaar mee met organisaties in de industrie om de veiligheid te verhogen met inzet van software. In deze sessie delen we onze visie en zijn we benieuwd naar uw ervaringen.

Ruben Vermeylen

Ruben Vermeylen

Explosion Safety Consultant bij ISMA

Sessie M: Inertisatie: hoe toepassen en risico’s beheersen?

Ruben Vermeylen, Explosion Safety Consultant, ISMA

Inertiseren, of het verdringen van zuurstof door het toevoegen van een inert gas, kan toegepast worden als preventieve maatregel bij de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer binnenin installaties. Immers, bij afwezigheid van voldoende zuurstof is ontsteking niet meer mogelijk, en het is dus een mogelijke techniek om het explosie-risico te beheersen. Inertisatie is bovendien een eenvoudig te implementeren maatregel, met een beperkte investeringskost. Echter om de veilige werking door inertisatie te garanderen, is het noodzakelijk dat een goede procesrisicoanalyse uitgevoerd wordt. Deze risicoanalyse omvat veel meer dan enkel het explosierisico (bijv. risico op verstikking). In deze lezing zal ISMA in detail ingaan op enkele valkuilen die optreden tijdens de procesrisicoanalyse:

 • Een volledige of gedeeltelijke inertisatie;
 • Bij voorkeur onder- of overdruk;
 • De selectie van het inert gas;
 • Het verstikkingsrisico
ISMA
Ruben de Bruin

Ruben de Bruin

Managing Partner Riskonet / Risico en organisatiedeskundige

Sessie N: Van risico-onbekwaam naar risico-bekwaam

Ruben de Bruin, Managing Partner Riskonet / Risico en organisatiedeskundige, Riskonet & Oodit Risicomanagement Software

Risicomanagement is in velen organisatie een uitdaging om iedereen aangehaakt te krijgen en te houden. Hierbij is risicomanagement als proces vaak het ondergeschoven kindje. Of ligt bij slechts enkele personen als aandachtsgebied op het bureau. In het proces van risicomanagement kan iedereen zijn steentje bijdrage.  Het proces transparant maken en digitaal geeft veel mogelijkheden om alle medewerkers in alle lagen van de organisatie deel te nemen.

Oodit
Niels Remmerswaal

Niels Remmerswaal

NEW BUSINESS DEVELOPER bij A-SAFE

Sessie O: Het belang van fysieke scheiding tussen voetgangers en intern transportmiddelen

Niels Remmerswaal, New Business Developer, A-SAFE

Bij steeds meer grote, internationaal opererende bedrijven is voetgangersveiligheid een actueel onderwerp. In de Live Saving Rules staat omschreven dat waar mogelijk intern transport en mensen moeten worden gescheiden. Wij informeren u graag verder over risico inventarisatie, veilige verkeersplannen en internationale richtlijnen voor het inrichten van een veilige werkomgeving.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Live demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer | Business Unit Manager | Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte.

David van Valkenburg

David van Valkenburg

Veiligheidsprofessional & Incidentonderzoeker

Sessie P: Welke bril zet jij op bij incidentonderzoek?

David van Valkenburg, Veiligheidsprofessional & Incidentonderzoeker, Humans@Work

Wat is nodig om oordeelsvrij te leren bij het onderzoeken van incidenten? Wat heeft het begrip complexiteit hiermee te maken? En hoe doe je dat? Vragen stellen vanuit oprechte interesse om het werk te willen begrijpen is een prima startpunt. Maar dat vergt wel ervaring. Het kan ook helpen om eens terug te kijken naar een onderzoek wat je al uitgevoerd hebt. Vind je achteraf dat het handelen voldoende verklaard is? Waar moet je op letten? Wat voor taal zie je terug en wat blijkt daaruit?

Tijdens deze interactieve sessie gaat het over leren van incidenten op een manier die bijdraagt aan een positief klimaat. Innovatieve ideeën op het gebied van veiligheid toegepast op incidentonderzoek. En dan heel concreet, zodat je er direct zelf mee aan de slag kan. Daarbij putten we uit het gedachtegoed van Safety II, complexiteit en resilience.

We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Wat er verkeerd kan gaan bij onderzoek naar (bijna) incidenten;
 • Hoe je onderzoek doet vanuit een positief mensbeeld;
 • Hoe je hierover in gesprek gaat met betrokkenen;
 • Hoe je werkt met praktische onderzoekconcepten.
Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Sessie Q: Explosies: Fenomenologie, Dynamica en Mitigatie

Dr. Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen natuurlijk veelvuldig voor in de industrie. En de wetgeving (ATEX) die bedrijven en organisaties een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen maatregelen te implementeren moet er voor zorgen dat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (hazardous area classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Deze presentatie gaat over de toepassing van explosiedynamica in procesveiligheid. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Er bestaan verschillende methoden om explosiegevaarlijke processen veilig te maken. In deze presentatie komen methoden gebaseerd op explosieparameters aan bod. Het dynamisch gedrag van deze explosieparameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Gevolgd door de experimentele bepaling van explosie parameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging conform de ATEX-wetgeving.

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Sessie R: Productveiligheid a.i.

Paul Hoogerkamp, Voorzitter van de Normcommissie Machineveiligheid

Bij de nieuwe Verordening Machineproducten is een groot aantal verbeteringen aangebracht die het makkelijker maakt om een veilig product op de markt te brengen. Deze toekomstige verordening is meer a.i.. Daarmee is niet alleen bedoeld het – tegenwoordig belangrijke deel –  a.i. ‘artificial intelligence’ maar ook a.i. ‘alles inbegrepen’. Door de jaren heen worden producten complexer en ‘productveiligheid’ moet daarbij blijven aansluiten.

nen
Yvonne Langen

Yvonne Langen

Senior consultant en trainer bij Kader / D&F

Workshop 4: Het verbeteren van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag

Yvonne Langen, Senior consultant en trainer, Kader / D&F

Veel bedrijven willen aan de slag met het verbeteren van de veiligheidscultuur van hun bedrijf: maar hoe maakbaar is deze cultuur eigenlijk en is dit proces wel te beheersen? Vanuit jarenlange ervaring met het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen bedrijven, zijn een aantal essentiële elementen af te leiden: het belang van sociale veiligheid, een effectief veranderproces, de betrokkenheid van alle lagen van de organisatie en het gebruik van interactieve manieren zodat iedereen actief meedoet. Deze vier zaken worden op een interactieve manier toegelicht.

D&F
Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus

SENIOR ACCOUNT MANAGER COMPLIANCE / MVK bij SDU TOXIC

Workshop 5: Kennissessie gevaarlijke stoffen

Edwin Ferdinandus, Senior Account Manager Compliance / MVK, SDU Toxic

Tijdens deze workshop zal uitgebreid worden ingegaan op het werken met gevaarlijke stoffen. Aan bod komt onder andere:

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen
 • RIE gevaarlijke stoffen
 • 4 stappen Arbeidsinspectie gevaarlijke stoffen
 • Hoe registreer en beheer ik gevaarlijke stoffen volgens de Arbowetgeving?
 • Vragen over beheer van gevaarlijke stoffen

Na deze workshop bent u op de hoogte van de wetgeving en weet u waar door de Arbeidsinspectie op gecontroleerd wordt tijdens werken met gevaarlijke stoffen.

Start Break-out ronde 4

Leon Lengkeek

Leon Lengkeek

Sales Manager & Veiligheidskundige bij Sioen

Sessie S: De letterlijke maakbaarheid van veiligheidskleding – “Van RI&E - eis opdrachtgever tot en met gereed eindproduct”

Leon Lengkeek, Sales Manager & Veiligheidskundige, Sioen

Vanuit de RI&E is een Persoonlijk- beschermingsmiddel (PBM) de “last line of defence”. De zekerheid dat dit PBM uw medewerkers bescherming biedt is afhankelijk van vele factoren. Een deugdelijk PBM is essentieel. Bij de totstandkoming van veiligheidskleding zijn comfort, uitstraling, duurzaamheid en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sioen neemt u graag mee in de complexe reis van een RI&E – eis opdrachtgever tot en met een gereed eindproduct.

Sioen
Harry Borsje

Harry Borsje

senior adviseur Industriële Veiligheid bij TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Sessie T: Veiligheid maakbaar?! Natuurlijk wel.

Harry Borsje, Senior Adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Een engineer doet niets liever dan mooie machines en installaties bedenken: technisch doordacht, betrouwbaar, met een lange levensduur, niet te duur te bouwen en makkelijk te bedienen en onderhouden. Het TCPM Framework laat zien dat veiligheid en conformiteit net zo maakbaar zijn als al die ándere mooie aspecten, als je ze maar gelijkwaardig integreert in je engineeringproces.

TCPM
Robert van de Ven

Robert van de Ven

Sales Director bij Unique Safety Products

Sessie U: Insluitingsgevaar; beter voorkomen dan genezen

Robert van de Ven, Sales Director, Unique Safety Products

Werkzaamheden vereisen vaak dat operators met (delen van) hun lichaam dichtbij of in machinedelen komen. Het is in deze gevallen uiteraard essentieel dat onbedoelde herstart wordt voorkomen, zeker omdat bij 10% van alle ongevallen de machine in eerste instantie uit bleek te staan. Het voorkomen van onbedoelde herstart kan tientallen gevallen met permanent letsel per jaar voorkomen. In deze presentatie besteden we dan ook aandacht aan het voorkomen van onbedoelde start/herstart en insluiting in beveiligde zones. Dit doen we aan de hand van richtlijnen en we beschrijven de voor- en nadelen van verschillende praktische oplossingen.

Cyril Litjens

Cyril Litjens

Innovatiemanager Veiligheid & Gezondheid bij RPS

Sessie V: Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken

Cyril Litjens, Business Development manager, Hoger Veiligheidskundige en Arbeid & Organisatiedeskundige, RPS Analyse

In deze presentatie wordt ingegaan op het fenomeen ‘eigenaarschap nemen’. Een begrip dat steeds vaker wordt gebezigd. Vragen waarop antwoord gegeven zal worden zijn: Hoe zit het dan met eigenaarschap nemen in het voorkomen van beroepsziekten? Wie moeten eigenaarschap nemen en waarom?

Wat heeft invloed op het nemen van eigenaarschap en hoe kun je eigenaarschap activeren?

RPS
Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Live demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer | Business Unit Manager | Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte.

Middagpauze op het netwerkplein

Inclusief versnaperingen. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Jan Terlouw

Jan Terlouw

Schrijver, natuurkundige en voormalig politicus

Het kruispunt dat bepalend gaat zijn voor toekomstige generaties

Jan Terlouw, schrijver, natuurkundige en voormalig politicus

Het jaarcongres Industriële Veiligheid wordt afgesloten door Jan Terlouw. Volgens Terlouw staan we op een kruispunt dat bepalend gaat zijn voor hoe toekomstige generaties leven. Wat doen we de oceanen aan met al de miljoenen tonnen plastic afval? Wat gebeurt er met de laatste stukken regenwoud als we zo door blijven kappen? Waarom vermoorden we tachtig procent van de insecten met landbouwgif, zowel in Nederland als op mondiaal niveau? Waar zijn we als collectief mee bezig en waar brengt dat ons over 50 jaar? Handelen we uit hebzucht of maken we ruimte voor nieuw leven? Het zijn thema’s die hem ontroeren en die hij voor ons aan het licht wil houden.

Afsluitende netwerkborrel

Bruisende borrel met bittergarnituur

Tickets voor Industriële Veiligheid 2022

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u voor €249,- of gratis deelnemen aan dit volledig verzorgde congres.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!