Programma

Programma 2021

Ongewenst en onbedoeld hebben we op dit moment allemaal te maken met de Corona-crisis. Of dit nu komt door het virus zelf, door de genomen overheidsmaatregelen, een markt die is ingestort, door wat onze werkgever ons voorschrijft of door de maatregelen die wij onszelf (menen te moeten) opleggen. Deze crisis heeft, net als eerdere of toekomstige crises, invloed op ons denken, doen en laten. Tijdens het Industriële Veiligheid Event 2021 gaan we kijken naar veiligheid in tijden van (een) crisis op zowel macro- als microniveau; Veiligheid in Crisistijd.

Gert-Jan Elsen

Gert-Jan Elsen

Partner bij Wladimiroff Advocaten

Geert van Loopik

Geert van Loopik

Safety & Implementation Consultant bij CGE Risk

Talkshow: Ongevallen- en incidentenonderzoek

GERT-JAN ELSEN, PARTNER BIJ WLADIMIROFF ADVOCATEN | Geert van Loopik SAFETY & IMPLEMENTATION CONSULTANT BIJ CGE RISK

In deze talkshow gaat talkshow host Erik Peekel in gesprek met diverse experts, waaronder Gert-Jan Elsen (advocaat ondernemingsstrafrecht), rondom het thema ongevallen- en incidentonderzoek. Vrijwel iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken een een ernstige of minder ernstige calamiteit of bedrijfsongeval. Tijdens zo’n crisessituatie komt er een heleboel op uw organisatie en uzelf af. Tijdens dit gesprek staan onder andere de volgende vragen centraal: wie kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn, bedrijf, directeur en werknemers? Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij een ongevallenonderzoek? Voorkomen is beter dan genezen: hoe trek je lering uit een bedrijfsongeval of -incident?

Sven Tump

Sven Tump

Directeur NCOI Techniek & Veiligheid

ROUNDTABLE: Vergroot veiligheid met korte leerinterventies

Sven Tump, Directeur NCOI Techniek & Veiligheid

Het versterken van veiligheid en het borgen van een gedegen veiligheidscultuur is essentieel. Een van de belangrijke elementen die hier aan bijdraagt is het permanent leren met door korte leerinterventies. Denk hierbij aan blended learning, learning journeys, kleine learning bytes en train de veiligheidstrainer. Het is van belang om voor dit permanente leerproces een gedegen partner te hebben die niet denkt in het leveren van producten, maar helpt bij het bereiken van doelen door deze didactisch innovatief in te richten. Zo werken we aan het gezamenlijke doel: iedere dag iedereen weer veilig en  gezond naar huis. Tijdens dit rondetafelgesprek gaan wij aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over het nut en de noodzaak van het vergroten van veiligheid doormiddel van korte leerinterventies.

Deze live roundtable vindt plaats op dinsdag 15 juni om 16.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

NCOI Techniek & Veiligheid
prof. dr. Ira Helsloot

prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit

interview: proportioneel veiligheidsbeleid

prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid bij Radboud Universiteit Nijmegen

Afhankelijk van de bedrijfstak en de specifieke functie staat iedereen in meer of mindere mate bloot aan risico’s in de werkomgeving. Dat kan gaan om risico’s voor het individu, maar ook om risico’s voor totale omgevingen. Gevaren kunnen incidenteel zijn of er kan sprake zijn van een continue dreiging of belasting. Bovendien kunnen de risico’s uit verschillende bronnen tegelijk voortkomen. Volgens de wet heeft u de verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en dient u onder andere een gedegen risicoanalyse te maken. Met daaruit voortvloeiend het geldende veiligheidsbeleid. In deze sessie gaat Erik Peekel in gesprek met Ira Helsloot over zijn constatering dat veel veiligheidsbeleid disproportioneel is, omdat onvoldoende zicht is op of rekening gehouden is met de werkelijke kosten en baten van het beleid. Hij ziet het als een kernopgave om doormiddel van onderzoek die feiten te achterhalen en op basis daarvan te bepalen hoe redelijk veiligheidsbeleid eruit zou moeten zien. Om niet in de valkuil van een op voorhand kansloze ideaaltypische utilistische benadering te vallen, bestudeerd hij  ook de wijze waarop veiligheidsbeleid in de praktijk tot stand komt in wisselwerking tussen de verschillende stakeholders.

RU Nijmegen
Hessel Holwerda

Hessel Holwerda

Arbeidshygiënist en Docent Veiligheidskunde bij NCOI

Bas Gorter

Bas Gorter

SHE Manager bij FrieslandCampina Trading

Tamara Onos

Tamara Onos

Zelfstandig Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige

Talkshow: gevaarlijke stoffen

Hessel Holwerda, Arbeidshygiënist en Docent Veiligheidskunde bij NCOI | BAS GORTER, SHE MANAGER BIJ FRIESLANDCAMPINA TRADING |Tamara Onos, Tamara Onos ZELFSTANDIG ARBEIDSHYGIËNIST EN HOGER VEILIGHEIDSKUNDIGE

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen is het werken met gevaarlijke stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. Helaas gaat dit in de praktijk nogal eens mis. De gevolgen kunnen voor zowel mens als milieu vaak verregaand zijn en soms pas op zeer lange termijn zichtbaar. Nederland kent jaarlijks 3.000 dodelijke slachtoffers als gevolg van (het werken met) gevaarlijke stoffen. In deze talkshow gaat Erik Peekel in gesprek met diverse experts rondom het werken met gevaarlijke stoffen. Hoe zit het nu precies met overkoepelende wet- en regelgeving? Welke maatregelen zijn nodig om welke risico’s uit te sluiten of naar een acceptabel niveau te reduceren? Is er naast voldoende kennis ook wel genoeg bereidheid voor verbeteringen? Deze en andere vragen staan centraal.

NCOI Techniek & Veiligheid
Geert van Loopik

Geert van Loopik

Safety & Implementation Consultant bij CGE Risk

Videotalk: De reis naar geavanceerd barrière management

Geert van Loopik, Safety & Implementation Consultant, CGE Risk

CGE Risk streeft al jaren naar dat alle klanten de reis maken naar geavanceerd barrière management. Op verschillende momenten tijdens deze reis hebben klanten de mogelijkheid om punten aan elkaar te knopen (data is beschikbaar in silo’s)! Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren, zoals onderhoud, incidenten, verandermanagement, audits en inspecties, kan data verwerkt worden tot contextuele informatie op barrièreniveau. Organisaties die deze koers varen, kunnen naast inzicht in wat er mis kan gaan en welke barrières er zijn ook data gedreven, op risico gebaseerde beslissingen nemen.

U leert hoe u kunt gaan van enkel grip op het risico naar weten hoe goed uw barrières presteren. Tijdens deze sessie laat CGE Risk zien hoe zo’n reis eruit ziet.

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

Talkshow: De laatste ontwikkelingen rondom machineveiligheid

Paul Hoogerkamp, VOORZITTER VAN DE NORMCOMMISSIE MACHINEVEILIGHEID | MARTIJN DROST, MACHINEVEILIGHEIDSEXPERT LID DIVERSE NORMCOMMISSIES NEN

Samen met onder andere machineveiligheidsspecialisten Paul Hoogerkamp en Martijn Drost gaat talkshow host Erik Peekel in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid. Vorig jaar bestond de machinerichtlijn 25 jaar en dit jaar zal de richtlijn een europese verordening worden. In 25 jaar machinerichtlijn is veel bereikt, maar zijn er ook nog ruim voldoende aandachtspunten en gaat lang niet alles goed. Zo is er nog steeds onvoldoende relevante kennis bij machinebouwers ten aanzien van de geldende normen, wordt de risicobeoordeling als een last ervaren, blijkt deze vaak een sluitpost van het project te zijn en worden er nog steeds op ruime schaal technische tekortkomingen geconstateerd. Wat zijn nu de heetste hangijzers en hoe gaat het omzetten van de richtlijn naar een verordening hier bij helpen?

Danny de Vries

Danny de Vries

Voormalig journalist, reputatiestrateeg en (crisis)communicatiedeskundige

Interview: Eenentwintig jaar na de vuurwerkramp; de impact en het belang van crisiscommunicatie

Danny de Vries, VOORMALIG JOURNALIST, REPUTATIESTRATEEG EN (CRISIS)COMMUNICATIEDESKUNDIGE

Op zaterdag 13 mei 2000 vond in Enschede de vuurwerkramp plaats. Een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf S.E. Fireworks vatte vlam en ontplofte uiteindelijk. Er vielen 23 doden, onder wie vier brandweermannen, ongeveer 950 mensen raakten gewond en 200 woningen werden verwoest. De ontploffing was de grootste explosie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Danny de Vries was als journalist ter plekke en maakte als enige televisiebeelden van de ramp. In 2020 schreef hij het boek “Brief aan Marcel; twintig jaar na de vuurwerkramp” In dit vraaggesprek praat Erik Peekel met Danny de Vries over zijn persoonlijke ervaringen van de vuurwerkramp, maar bovenal over de impact en het belang van crisiscommunicatie.

Gerd-Jan Frijters

Gerd-Jan Frijters

Oprichter D&F Consulting

Marcel de Munck

Marcel de Munck

Senior Consultant Safety Culture bij D&F Consulting

Videotalk: Van safety culture naar responsible culture

Gerd-Jan Frijters, oprichter D&F Consulting | Marcel de Munck, Senior Consultant Safety Culture, D&F Consulting

Maak je organisatie crisisproef met een mensgerichte cultuur. Door de Corona crisis werken en leven we inmiddels één jaar in het ‘Nieuwe Normaal’. Maar wat betekent dit nieuwe normaal voor onze organisatie, voor ons beleid op veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu et cetera? Wat is het effect van het nieuwe normaal op onze veiligheidscultuur? En hoe richten we onze organisatie in zodat we sterk(er) uit de crisis komen en beter voorbereid zijn op een volgende crisis?

D&F
Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

ROUNDTABLE: VAN RICHTLIJN NAAR VERORDENING; WORDT MACHINEVEILIGHEID BETER?

MARTIJN DROST, MACHINEVEILIGHEIDSEXPERT LID DIVERSE NORMCOMMISSIES NEN

Aan de hand van drie stellingen zullen we tijdens deze live roundtable sessie met elkaar in gesprek gaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid. Vorig jaar bestond de machinerichtlijn 25 jaar en dit jaar zal de richtlijn een Europese verordening worden. In 25 jaar machinerichtlijn is veel bereikt, maar zijn er ook nog ruim voldoende aandachtspunten en gaat lang niet alles goed. Zo is er nog steeds onvoldoende relevante kennis bij machinebouwers ten aanzien van de geldende normen, wordt de risicobeoordeling als een last ervaren, blijkt deze vaak een sluitpost van het project te zijn en worden er nog steeds op ruime schaal technische tekortkomingen geconstateerd. Wat zijn nu de heetste hangijzers en hoe gaat het omzetten van de richtlijn naar een verordening hier bij helpen?

Deze live roundtable vindt plaats op donderdag 10 juni om 13.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

Merijn Visser

Merijn Visser

Accountmanager Safety bij ProCare Safety

Videotalk: De toekomst van gasmonitoring in de gevarenzone

Merijn Visser, Accountmanager bij ProCare Safety

Technologie blijft zich ontwikkelen. Ook op het gebied van arbeidsveiligheid is er steeds meer innovatie. Producten worden cloud-based, wat men “slimme apparaten” noemt. Bent u ook al in de wolken van deze nieuwe technologieën? De gasdetectiemarkt is de laatste jaren meegegaan in deze ontwikkelingen. De nieuwe gasdetectoren combineren tegenwoordig draadloze technologie met het beveiligen van mens en werkplek. Hoe kunt u zich meer richten op veiligheid en minder op onderhoud en uitval van apparatuur? Hoe houdt u uw gasdetectievloot in goede conditie? Hoe monitort u uw werknemers in het veld? Kom erachter in de presentatie van Merijn Visser; “De toekomst van gasmonitoring in de gevarenzone”.

ProCare
prof. dr. Ira Helsloot

prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit

Peter Booster

Peter Booster

Senior Safety Advisor bij NS

Talkshow: Safety Culture

prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid bij Radboud Universiteit Nijmegen | Peter Booster, SENIOR SAFETY ADVISOR BIJ NS

In deze talkshow gaat talkshow host Erik Peekel in gesprek met diverse experts rondom het veel besproken thema veiligheidscultuur. Het begrip veiligheidscultuur geeft aan hoe er met veiligheid wordt omgegaan in een organisatie. Beleid en procedures, maar bovenal ook attitudes en meningen maken deel uit van de veiligheidscultuur van een organisatie. Het is belangrijk dat een organisatie niet alleen een papieren veiligheidsbeleid heeft, maar dat veiligheid van personeel en betrokken buitenstaanders ook in de praktijk wordt gegarandeerd, dat zij zich bewust zijn van mogelijke gevaren op de werkplek en hoe deze voorkomen kunnen worden. Maar is veiligheidscultuur wel iets losstaands? Heeft een organisatie zowel een bedrijfscultuur als een veiligheidscultuur of is het een onlosmakelijk verbonden met het ander? Kun je niet beter spreken van een bedrijfscultuur waarbij veiligheid (uiteraard!) één van de belangrijke aspecten is?

RU Nijmegen
Iris van Wanrooij

Iris van Wanrooij

Program Manager Corporate Social Responsibility bij EMMA Safety Footwear

Roel Cremers

Roel Cremers

Brand Manager bij EMMA Safety Footwear

Videotalk: EMMA’s duurzame reis

Iris van Wanrooij, PROGRAM MANAGER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Roel Cremers, Brand Manager

In deze presentatie blikken we kort terug op de oprichting van ons bedrijf in 1931 en kijken naar de reis van toen naar nu. We vieren dit jaar “90 jaar veilige voetbescherming” en zijn sinds begin vorig jaar onderdeel van de nog oudere Hultafors Group AB.  We geven uitleg over de ontwikkeling en samenstelling van de duurzame veiligheidsschoen per component. Tevens leggen we uit wat Circulair Footwear Alliance is, hoe dit verder in z’n werk gaat en hoe deze invulling geeft aan de European Green Deal.

EMMA Safety Footwear
Bart Vanraes

Bart Vanraes

Freelance preventieadviseur en onderzoeker

Videotalk: Tippexongevallen; de niet of fout aangegeven arbeidsongevallen zijn een groot en onderschat probleem

Bart Vanraes, freelance preventieadviseur en onderzoeker

Tippexongeval. De term is nieuw, de realiteit erachter helaas niet. Dit zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn. Net als schrijffouten verdwijnen deze ongevallen onder een laagje tippex. Veel mensen denken dat als dit ‘wegpoetsen’ al gebeurd, dit eerder de uitzondering is dan de regel. En dat het dan vanzelfsprekend over kleinere ongevallen gaat. Helaas is dit dus niet het geval. Bereid je voor op een ontnuchterende en boeiend relaas. Het is tijd om werk te maken van echte veiligheid door tippexongevallen te (h)erkennen én dit samen aan te pakken.

Els Coolen

Els Coolen

Projectmanager Strategie bij Samurai at Work

Videotalk: Veiligheidscultuur duurzaam verbeteren: is iedereen nog méé?

Els Coolen, Projectmanager Strategie bij Samurai at Work

We horen het vaak: “we hebben al vanalles geprobeerd, maar we slagen er niet in om onze veiligheidscultuur te veranderen. De mayonaise pakt niet! “

Wat maakt dat we vol enthousiasme en energie starten aan verschillende ‘veiligheidscultuurtrajecten’, maar na een tijdje merken dat vooral de HSEQ-departement de drijvende kracht is achter het traject? Meer nog, dat we naar mate het traject vordert we steeds meer en meer ervaren dat onze mensen niet mee zijn.  Tijdens deze sessie krijgt u een aantal inzichten die helpen om uw organisatie zo in te richten dat het “ik ken het niet”, “ik kan het niet” en “ik wil het niet” verdwijnt.

Samurai at work
Anouk Damen

Anouk Damen

Marketingspecialist bij A-SAFE

Videotalk: Het belang van fysieke scheiding voetgangers en intern transport: een veilige werkomgeving voor iedereen

Anouk Damen, Marketingspecialist bij A-SAFE

Voetgangers en intern transportmaterieel in één ruimte staat garant voor gevaarlijke situaties en leidt vroeg of laat tot incidenten. A-SAFE is uitvinder en producent van flexibele aanrijdbeveiliging en is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot specialist als het gaat om veilige werkomgevingen. Wereldwijd wordt ons advies gevraagd waarbij steeds meer opdrachtgevers in hun “life saving rules” hebben opgenomen dat voetgangers zoveel mogelijk fysiek moeten worden gescheiden van intern transportmaterieel. De expertise van A-SAFE wordt aangewend om te zorgen dat de gekozen oplossing geschikt is voor het beoogde doel. Na een zorgvuldige risico-inventarisatie wordt op basis van de jarenlange ervaring van A-SAFE een advies uitgebracht conform de eisen van PAS13, de richtlijn op het gebied van aanrijdbeveiliging. Hiermee is een veilige werkomgeving voor iedereen gegarandeerd.

A-safe
Niels Cornel

Niels Cornel

Accountmanager bij FLOWSPARKS

Videotalk: EENVOUDIG DE STAP MAKEN VAN OFFLINE NAAR ONLINE TOOLBOXEN IN 3 STAPPEN!

Niels Cornel, Account manager bij FLOWSPARKS

Tijdens deze sessie leert u hoe u als veiligheidsprofessional met behulp van bestaande materialen zoals toolboxen, filmpjes, foto’s etc. snel en eenvoudig de switch kan maken van klassikaal leren naar blended leren. Wij laten dit zien aan de hand van praktijkvoorbeelden en aan de hand van door onze klanten opgeleverde oplossingen.

Karel Neleman

Karel Neleman

ATEX-docent bij NCOI

Videotalk: IEC 60079-14 For the next generation

Karel Neleman, ATEX-docent bij NCOI

De NEN-EN-IEC 60079-14 is in Nederland bekend als dé installatienorm voor explosiegevaarlijke ruimten, maar is méér dan dat. Het betreft: ontwerp, selectie, installatie en initiële inspectie.

Momenteel lopen de vele bepalingen van verschillende disciplines door elkaar. De nieuwe norm, die momenteel geschreven wordt, is bedoeld voor de volgende generatie gebruikers.  Deze editie zal niet meer op paragraafnummer te vergelijken zijn met de huidige editie. We bespreken welke belangrijke technische wijzigingen we kunnen verwachten:

Ontwerp: Ex motoren, frequentieregelaar bedrijf

Selectie: Kabels, Ex kabelinvoeringen, verbeterde kabel test in een Annex

Installatie: Wat zijn de relevantste bepalingen voor de installateur op locatie

NCOI Techniek & Veiligheid
Victor Roggeveen

Victor Roggeveen

Promovendus aan Dual PhD Centre van de Faculty for Governance and Global Affairs (Universiteit Leiden)

Roundtable: Safety Leadership

Victor Roggeveen, Promovendus aan Dual PhD Centre van de Faculty for Governance and Global Affairs (Universiteit Leiden).

Aan de hand van een aantal stellingen zullen we tijdens deze live roundtable-sessie met elkaar in gesprek gaan over leiderschap en de invloed hiervan op het ontstaan van operationele verstoringen, ook wel incidenten genoemd. Binnen organisaties reguleert het primaire proces energiestromen ten behoeve van waardecreatie. Indien die energie ongecontroleerd vrijkomt kan dat zelfs ernstige schade of zwaar letsel tot gevolg hebben. De kans op een veiligheidsincident wordt kleiner als men de risico’s op het ongecontroleerd vrijkomen van energie kent en tot een minimum reduceert. Bij dit z.g. risicoreductieproces worden 5 procesfasen onderscheiden: Kennen (situational awareness), Kunnen (competence), Willen (motivation), Durven (courage) en Doen (remedial action). Daarbij speelt leiderschap een belangrijke rol. Deze roundtable gaat over welk type leiders welke rol daarbij spelen. Het gesprek aan deze roundtable wordt in goede banen geleid door Victor Roggeveen.

Deze live roundtable vindt plaats op vrijdag 28 mei om 13.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

Victor Roggeveen

Victor Roggeveen

Promovendus aan Dual PhD Centre van de Faculty for Governance and Global Affairs (Universiteit Leiden)

Roundtable: Safety Leadership

Victor Roggeveen, Promovendus aan Dual PhD Centre van de Faculty for Governance and Global Affairs (Universiteit Leiden).

Aan de hand van een aantal stellingen zullen we tijdens deze live roundtable-sessie met elkaar in gesprek gaan over leiderschap en de invloed hiervan op het ontstaan van operationele verstoringen, ook wel incidenten genoemd. Binnen organisaties reguleert het primaire proces energiestromen ten behoeve van waardecreatie. Indien die energie ongecontroleerd vrijkomt kan dat zelfs ernstige schade of zwaar letsel tot gevolg hebben. De kans op een veiligheidsincident wordt kleiner als men de risico’s op het ongecontroleerd vrijkomen van energie kent en tot een minimum reduceert. Bij dit z.g. risicoreductieproces worden 5 procesfasen onderscheiden: Kennen (situational awareness), Kunnen (competence), Willen (motivation), Durven (courage) en Doen (remedial action). Daarbij speelt leiderschap een belangrijke rol. Deze roundtable gaat over welk type leiders welke rol daarbij spelen. Het gesprek aan deze roundtable wordt in goede banen geleid door Victor Roggeveen.

Deze live roundtable vindt plaats op vrijdag 28 mei om 13.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

ROUNDTABLE: VAN RICHTLIJN NAAR VERORDENING; WORDT MACHINEVEILIGHEID BETER?

MARTIJN DROST, MACHINEVEILIGHEIDSEXPERT LID DIVERSE NORMCOMMISSIES NEN

Aan de hand van drie stellingen zullen we tijdens deze live roundtable sessie met elkaar in gesprek gaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid. Vorig jaar bestond de machinerichtlijn 25 jaar en dit jaar zal de richtlijn een Europese verordening worden. In 25 jaar machinerichtlijn is veel bereikt, maar zijn er ook nog ruim voldoende aandachtspunten en gaat lang niet alles goed. Zo is er nog steeds onvoldoende relevante kennis bij machinebouwers ten aanzien van de geldende normen, wordt de risicobeoordeling als een last ervaren, blijkt deze vaak een sluitpost van het project te zijn en worden er nog steeds op ruime schaal technische tekortkomingen geconstateerd. Wat zijn nu de heetste hangijzers en hoe gaat het omzetten van de richtlijn naar een verordening hier bij helpen?

Deze live roundtable vindt plaats op donderdag 10 juni om 13.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

Sven Tump

Sven Tump

Directeur NCOI Techniek & Veiligheid

ROUNDTABLE: Vergroot veiligheid met korte leerinterventies

Sven Tump, Directeur NCOI Techniek & Veiligheid

Het versterken van veiligheid en het borgen van een gedegen veiligheidscultuur is essentieel. Een van de belangrijke elementen die hier aan bijdraagt is het permanent leren met door korte leerinterventies. Denk hierbij aan blended learning, learning journeys, kleine learning bytes en train de veiligheidstrainer. Het is van belang om voor dit permanente leerproces een gedegen partner te hebben die niet denkt in het leveren van producten, maar helpt bij het bereiken van doelen door deze didactisch innovatief in te richten. Zo werken we aan het gezamenlijke doel: iedere dag iedereen weer veilig en  gezond naar huis. Tijdens dit rondetafelgesprek gaan wij aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over het nut en de noodzaak van het vergroten van veiligheid doormiddel van korte leerinterventies.

Deze live roundtable vindt plaats op dinsdag 15 juni om 16.00 uur (via Zoom). Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event, kunt u vanaf 5 mei via de EventManager uw deelname voor deze roundtable reserveren.

NCOI Techniek & Veiligheid

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!