Programma

De eerste sessies zijn bekend!

We leven in een wereld die ogenschijnlijk maakbaar lijkt en steeds maakbaarder moet worden. Van determinisme is vrijwel geen sprake (meer). Deze maakbaarheid zorgt voor een drang naar controle. En het hebben of willen houden van controle is menseigen. Controle geeft zekerheid of we menen er op zijn minst zekerheid aan te kunnen ontlenen.

Maar hoe zit dat nu met (on)veiligheid? Is veiligheid maakbaar en daarmee beheersbaar? En zo ja, is dat in alle gevallen zo? En waar begint deze invloed op (on)veiligheid? Tijdens Industriële Veiligheid 2022 zal er in het uitgebreide congresprogramma volop aandacht voor zijn, en gaan we graag met u de dialoog aan over de maakbaarheid van veiligheid. Waar heeft u als veiligheidsprofessional grip op? Waar begint dit allemaal voor u? En is maakbaarheid van belang voor beheersbaarheid?

David van Valkenburg

David van Valkenburg

Incidentonderzoeker en Senior Advisor Safety II & Human Factors bij LUMC

Welke bril zet jij op bij incidentonderzoek?

David van Valkenburg, Veiligheidsprofessional, Incidentonderzoeker en Senior Advisor Safety II & Human Factors, LUMC

Wat is nodig om oordeelsvrij te leren bij het onderzoeken van incidenten? Wat heeft het begrip complexiteit hiermee te maken? En hoe doe je dat? Vragen stellen vanuit oprechte interesse om het werk te willen begrijpen is een prima startpunt. Maar dat vergt wel ervaring. Het kan ook helpen om eens terug te kijken naar een onderzoek wat je al uitgevoerd hebt. Vind je achteraf dat het handelen voldoende verklaard is? Waar moet je op letten? Wat voor taal zie je terug en wat blijkt daaruit?

Tijdens deze interactieve sessie gaat het over leren van incidenten op een manier die bijdraagt aan een positief klimaat. Innovatieve ideeën op het gebied van veiligheid toegepast op incidentonderzoek. En dan heel concreet, zodat je er direct zelf mee aan de slag kan. Daarbij putten we uit het gedachtegoed van Safety II, complexiteit en resilience.

We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Wat er verkeerd kan gaan bij onderzoek naar (bijna) incidenten;
  • Hoe je onderzoek doet vanuit een positief mensbeeld;
  • Hoe je hierover in gesprek gaat met betrokkenen;
  • Hoe je werkt met praktische onderzoekconcepten.
Willem Heijboer

Willem Heijboer

Directeur-Eigenaar bij Blomsma Signs & Safety

Een verzameling losse bordjes óf een samenhangend veiligheidssignaleringssysteem?

Willem Heijboer, Directeur-Eigenaar, Blomsma Signs & Safety

Het implementeren van veiligheidssignalering kan voor velen klinken als vooral een technische klus. Een grote hoeveelheid vluchtwegborden, stickers, labels, zelfklevend of geschroefd, maar niet iets wat veel denkwerk vraagt. We zien het nog dagelijks op industriële locaties: een veelvoud van losse bordjes, soms zelfs onleesbare signalering of juist een wirwar van borden en stickers die allemaal om aandacht schreeuwen, soms met tegenstrijdige boodschappen waar het volstrekt onoverzichtelijk is wat de geldende veiligheidsvoorschriften zijn. In deze presentatie geeft Willem Heijboer, DGA van Blomsma Signs & Safety en ISO normcommissie voorzitter, concrete handvatten voor benaderen en implementeren van veiligheidssignalering als een systeem.

Blomsma Signs & Safety
Bart Vanraes

Bart Vanraes

Freelance preventieadviseur en onderzoeker

Tippexongevallen; de niet, of fout aangegeven arbeidsongevallen zijn een groot en onderschat probleem

Bart Vanraes, Freelance Preventieadviseur en Onderzoeker

Tippexongeval. De term is nieuw, de realiteit erachter helaas niet. Dit zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn. Net als schrijffouten verdwijnen deze ongevallen onder een laagje tippex. Veel mensen denken dat als dit ‘wegpoetsen’ al gebeurd, dit eerder de uitzondering is dan de regel. En dat het dan vanzelfsprekend over kleinere ongevallen gaat. Helaas is dit dus niet het geval. Bereid je voor op een ontnuchterende en boeiend relaas. Het is tijd om werk te maken van echte veiligheid door tippexongevallen te (h)erkennen én dit samen aan te pakken.

Silvia Linssen

Silvia Linssen

Adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Loodswezen

Zonder fouten, minder vernieuwing

Silvia Linssen, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Nederlands Loodswezen

Veiligheid staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Het gaat immers over het welzijn van medewerkers, maar ook over de continuïteit van het werk. Incidenten op de werkvloer hebben dan ook een (grote) impact op de organisatie. Fouten maken is echter essentieel voor het lerend vermogen van een organisatie. Zonder fouten, minder vernieuwing. Goed inzicht in welke fouten er gemaakt worden – en voorkomen dat deze zich blijven herhalen – draagt in grote mate bij aan de gewenste veiligheidscultuur! Deze presentatie behandelt het belang van het maken van fouten, het melden van incidenten en hoe te leren van deze incidenten mede dankzij de inzet van software.

Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosies: Fenomenologie, Dynamica en Mitigatie

Dr. Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen natuurlijk veelvuldig voor in de industrie. En de wetgeving (ATEX) die bedrijven en organisaties een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen maatregelen te implementeren moet er voor zorgen dat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (hazardous area classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Deze presentatie gaat over de toepassing van explosiedynamica in procesveiligheid. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Er bestaan verschillende methoden om explosiegevaarlijke processen veilig te maken. In deze presentatie komen methoden gebaseerd op explosieparameters aan bod. Het dynamisch gedrag van deze explosieparameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Gevolgd door de experimentele bepaling van explosie parameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging conform de ATEX-wetgeving.

Maurice van Abeelen

Maurice van Abeelen

Product Manager bij Infoland

Grip op kwaliteit en veiligheid met krachtig apparaat beheer.

Maurice van Abeelen, Product Manager, Infoland

Breng kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau. Koppel eenvoudig werkinstructies, handleidingen, checks, validaties en registraties aan apparaten. Door een QR-code of NFC-tag aan een apparaat te koppelen, worden de juiste documenten en formulieren direct getoond. Help medewerkers om altijd over de relevante en up-to-date informatie te beschikken en voorkom dat er met verouderde gegevens wordt gewerkt of checks niet worden uitgevoerd. Tijdens deze sessie laten wij zien hoe onze slimme software, Zenya, je helpt nog meer grip te krijgen.

Cyril Litjens

Cyril Litjens

Innovatiemanager Veiligheid & Gezondheid bij RPS

Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken

Cyril Litjens, Business Development manager, Hoger Veiligheidskundige en Arbeid & Organisatiedeskundige, RPS Analyse

In deze presentatie wordt ingegaan op het fenomeen ‘eigenaarschap nemen’. Een begrip dat steeds vaker wordt gebezigd. Vragen waarop antwoord gegeven zal worden zijn: Hoe zit het dan met eigenaarschap nemen in het voorkomen van beroepsziekten? Wie moeten eigenaarschap nemen en waarom?

Wat heeft invloed op het nemen van eigenaarschap en hoe kun je eigenaarschap activeren?

RPS
Wilmar Platenkamp

Wilmar Platenkamp

Sales & Product Manager Benelux bij Tranemo

Workshop: Skinsafe - Het laag-op-laag protectie systeem

Wilmar Platenkamp, Sales & Product Manager Benelux, Tranemo Benelux

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor een deugdelijke risico inventarisatie. Dit, om de mens – het werkkapitaal van de onderneming – te beschermen bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Eén van de persoonlijke veiligheidsmiddelen is genormeerde kleding. Veel sectoren schrijven kleding voor die voldoet aan de vlamboog normering IEC-61482-2 en aan de vlamvertragende normering EN ISO-14116 of EN ISO-11612. Wat houden deze normeringen in en hoe passen we deze toe om tot een juiste veilige keuze te komen.

Meer sessies volgen!

Binnenkort publiceren wij hier het online programma.

Tickets voor Industriële Veiligheid 2022

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u voor €249,- of met 100% korting deelnemen aan dit volledig verzorgde event.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!