Programma

Highlights programma 2020

Rik van Terwisga

Rik van Terwisga

Algemeen Directeur

Samenhang in Veiligheid

Rik van Terwisga | Algemeen Directeur | NEN

Sinds 2018 is Rik van Terwisga de CEO van NEN, het Koninklijk Nederlands Standaardisatie Instituut. In een vraaggesprek met de dagvoorzitter gaat hij in op het thema Samenhang in Veiligheid. Hoe verhouden normen en richtlijnen zich tot de praktijk?

NEN

De impact van een dodelijk arbeidsongeval

Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van de Sande | nabestaanden van het dodelijk arbeidsongeval van haar man en zijn zwager Toon van der Loo.

In 2014 kwam Toon samen met zijn collega om het leven bij een arbeidsongeval. De nabestaanden, Toon’s echtgenote Karien en haar broer Patrick, kozen voor een radicaal andere aanpak in de strafprocedure dan doen gebruikelijk. Tijdens het hoger beroep verzochten zij, via het spreekrecht, het Gerechtshof om de boete niet te verhogen, maar in ruil daarvoor een verplicht veiligheidsverbeterplan. Verdachte, die veroordeeld werd voor dood door schuld, en de nabestaanden werken sinds 2016 samen in dat plan. De Tweede Kamer nam de motie Heerma / Van Haga aan op basis van dat plan, dat heeft geleid tot een landelijke proef van de Inspectie SZW bij vijftig bedrijven In Nederland waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. De betrokken bedrijven mochten kiezen tussen een boete of een veiligheidsverbeterplan. De nabestaanden vertellen waarom samenhang in veiligheid leidde tot hun idee en welke gevolgen het heeft op de werkvloer.

Jaarcongres Industriele Veiligheid
Harmen Alkema

Harmen Alkema

Directeur besturing en bedrijfsvoering DMO

Mission first, safety always

Harmen Alkema | directeur besturing en bedrijfsvoering & Generaal-Majoor Nico van der Zee | Directeur Veiligheid | Ministerie van Defensie

In deze keynote wordt er ingegaan hoe Defensie in al zijn geledingen omgaat met de uitdagingen om slagvaardig en toch veilig operaties uit te voeren en zich daarop voor te bereiden, conform het motto ‘mission first, safety always’. Als nieuw aangetreden directeur Veiligheid zal generaal-majoor Nico van der Zee aangeven hoe vanuit Ministerie wordt gestuurd op de doorontwikkeling van de organisatie van veiligheid. Harmen Alkema zal als directeur besturing en bedrijfsvoering van de Defensie Materieels Organisatie ingaan op de praktische gevolgen daarvan bij de invoering van nieuw materieel en de daarbij behorende infrastructuur. Tevens zal ook de rol van sociale veiligheid als basis voor veiliger werken aan de orde komen.

Ministerie van Defensie
Jaap van den Berg

Jaap van den Berg

Safety Culture Manager bij KLM

De grillige weg naar een professionele veiligheidscultuur; a long and winding road

Jaap van den Berg | Safety Culture Manager | KLM Royal Dutch Airline

In een complex en wereldwijde 24/7-operatie is het onvermijdelijk dat er fouten worden gemaakt en er incidenten op de loer liggen. Professionele ondernemingen met hoge ambities en goede safety records leren daarvan en ontwikkelen zich steeds verder. Jaap van den Berg is Safety Culture Manager bij KLM Royal Dutch Airlines. In die positie zoekt hij continue naar aansprekende en beeldende interventies om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en veilig gedrag te bevorderen. Vanwege deze long and winding road is Jaap inmiddels een praktijkgerichte aanjager van Just Culture geworden en deelt hij zijn visie en voorbeelden ter inspiratie ook bij andere bedrijven zoals de Koninklijke Luchtmacht, EuroControl en DNB of tijdens diverse Safety Leadership-congressen. In deze sessie onder andere:

  • Het gaat niet over veiligheid, het gaat over Jou.
  • De haute cuisine van een Safety Culture
  • Just Culture = Trust Culture
  • Safety-communicatie; saai of sexy?
KLM
Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Ontwerpen is met een O!

Paul Hoogerkamp | Voorzitter | Nederlandse normcommissie voor Machineveiligheid

In de praktijk blijkt dat productveiligheid in het ontwerpproces vaak achteraf wordt ‘geregeld’. Wat maakt het zo weerbarstig om de veiligheid niet van meet af aan mee te nemen in het ontwerp? Immers; naast het zes stappenplan voor fabrikanten (website van de EU) zijn er normen zoals de EN-ISO 12100 die het ontwerpproces ondersteunen. Het iteratief proces (meerdere malen een rondje via de risicobeoordeling) levert, evenals het denken in scenario’s, een belangrijke bijdrage in het veiliger maken van het product. Daarnaast wordt tijdens de presentatie een aantal methoden aangereikt (safety cube, driestappenmodel, e.d.) die makkelijk in het huidige ontwikkelproces kunnen worden geïntegreerd.

Partner Jaarcongres Industriele Veiligheid
Edwin Renzen

Edwin Renzen

Managing Partner en uitvinder van de Stint

Marieke Coumans

Marieke Coumans

Advocaat CE-markering bij Fifth Advocatuur

De Stint: een voertuig onder de Machinerichtlijn?

Edwin Renzen | Managing Partner | Stint Urban Mobility & Marieke Coumans | Advocaat CE-markering | Fifth Advocatuur

Sinds oktober 2018 is het gebruik van een Stint in Nederland niet langer toegestaan, althans niet de oude versie. De Minister heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat het beleidskader dat bestond voor de toelating van dit soort voertuigen niet toereikend was. Er is gewerkt aan een nieuw beleidskader, waarbij de focus (uitdrukkelijk) gelegd werd op de eisen uit de Verordening voor twee- en driewielige voertuigen. Op basis daarvan is gestart met de aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp, wat uiteindelijk neerkwam op een vrijwel nieuw ontwerp voor de Stint – de 2019 versie. De Europese Commissie heeft in de zomer van 2019 aangegeven dat voertuigen als de Stint naar haar mening als machines zouden moeten worden beschouwd. Nieuwe informatie die moest worden betrokken in het ontwerp.

In deze sessie wordt een klein inkijkje gegeven in het (gewijzigde) ontwerpproces voor het nieuwe voertuig en welke bijzonderheden er ontstaan als een voertuig óók als machine beschouwd moet worden.

Partner Jaarcongres Industriele Veiligheid
Fifth advocatuur
Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager

Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer | Business Unit Manager | Eurosafe Solutions

Tijdens deze workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. Met inachtneming van wet- en regelgeving behandelen we kort een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie. Nadat de theorie kort en bonding wordt behandeld, komt de praktijk aan bod. Met behulp van een paar oefeningen ervaart u hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte

Eurosafe Solutions

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Bekijk ons complete sprekersoverzicht van Industriële Veiligheid 2020!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!