Programma

30 juni 2022

1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Is veiligheid maakbaar en daarmee beheersbaar? En zo ja, is dat in alle gevallen zo? En waar begint deze invloed op (on)veiligheid? Tijdens Industriële Veiligheid 2022 zal er in het uitgebreide congresprogramma volop aandacht voor zijn, en gaan we graag met u de dialoog aan over de maakbaarheid van veiligheid. Waar heeft u als veiligheidsprofessional grip op? Waar begint dit allemaal voor u? En is maakbaarheid van belang voor beheersbaarheid?

Patrick Hudson

Patrick Hudson

leading authority on the human factor in the management of safety

Climbing the safety ladder: How can you get to the top?

Patrick Hudson, leading authority on the human factor in the management of safety

The HSE safety ladder provides both a way of measuring where  an organisation stands with respect to safety that also provides a way to plot how to achieve a better culture than the current one. This talk will examine some of the problems associated with measuring safety culture and describe a method that allows the prioritisation of different dimensions. An approach that maps onto the different steps on the ladder distinguishes how activities can be separated into being in place, in operation, effective and finally permanent. Taken together these insights allow us to move up the ladder based on what works.

Gerd-Jan Frijters

Gerd-Jan Frijters

Oprichter D&F Consulting

Tjerk Plasman

Tjerk Plasman

Operationeel Manager Environment & sustainability bij kader group

Veiligheid en duurzaamheid

Gerd-Jan Frijters | OPRICHTER | D&F CONSULTING & Tjerk Plasman | OPERATIONEEL MANAGER ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY | KADER GROUP

In deze presentatie gaan we in op het integreren van duurzame bedrijfsvoering met uw veiligheidsprogramma’s. Thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden steeds belangrijker. We kijken hoe je deze thema’s borgt in de kernwaarden van uw organisatie, in een integraal managementsysteem en tot slot in concreet gedrag. En we werpen een blik op de toekomst waarin we bekijken welke competenties op deze gebieden belangrijk gaan worden.

D&F
David van Valkenburg

David van Valkenburg

Veiligheidsprofessional & Incidentonderzoeker

Welke bril zet jij op bij incidentonderzoek?

David van Valkenburg, Veiligheidsprofessional & Incidentonderzoeker, Humans@Work

Wat is nodig om oordeelsvrij te leren bij het onderzoeken van incidenten? Wat heeft het begrip complexiteit hiermee te maken? En hoe doe je dat? Vragen stellen vanuit oprechte interesse om het werk te willen begrijpen is een prima startpunt. Maar dat vergt wel ervaring. Het kan ook helpen om eens terug te kijken naar een onderzoek wat je al uitgevoerd hebt. Vind je achteraf dat het handelen voldoende verklaard is? Waar moet je op letten? Wat voor taal zie je terug en wat blijkt daaruit?

Tijdens deze interactieve sessie gaat het over leren van incidenten op een manier die bijdraagt aan een positief klimaat. Innovatieve ideeën op het gebied van veiligheid toegepast op incidentonderzoek. En dan heel concreet, zodat je er direct zelf mee aan de slag kan. Daarbij putten we uit het gedachtegoed van Safety II, complexiteit en resilience.

We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Wat er verkeerd kan gaan bij onderzoek naar (bijna) incidenten;
  • Hoe je onderzoek doet vanuit een positief mensbeeld;
  • Hoe je hierover in gesprek gaat met betrokkenen;
  • Hoe je werkt met praktische onderzoekconcepten.
Willem Heijboer

Willem Heijboer

Directeur-Eigenaar bij Blomsma Signs & Safety

Een verzameling losse bordjes óf een samenhangend veiligheidssignaleringssysteem?

Willem Heijboer, Directeur-Eigenaar, Blomsma Signs & Safety

Het implementeren van veiligheidssignalering kan voor velen klinken als vooral een technische klus. Een grote hoeveelheid vluchtwegborden, stickers, labels, zelfklevend of geschroefd, maar niet iets wat veel denkwerk vraagt. We zien het nog dagelijks op industriële locaties: een veelvoud van losse bordjes, soms zelfs onleesbare signalering of juist een wirwar van borden en stickers die allemaal om aandacht schreeuwen, soms met tegenstrijdige boodschappen waar het volstrekt onoverzichtelijk is wat de geldende veiligheidsvoorschriften zijn. In deze presentatie geeft Willem Heijboer, DGA van Blomsma Signs & Safety en ISO normcommissie voorzitter, concrete handvatten voor benaderen en implementeren van veiligheidssignalering als een systeem.

Blomsma Signs & Safety
Bas Kruysdijk

Bas Kruysdijk

Specialist aanrijdbeveiliging bij A-SAFE

Het belang van fysieke scheiding tussen voetgangers en intern transportmiddelen

Bas Kruysdijk, Specialist aanrijdbeveiliging, A-SAFE

Bij steeds meer grote, internationaal opererende bedrijven is voetgangersveiligheid een actueel onderwerp. In de Live Saving Rules staat omschreven dat waar mogelijk intern transport en mensen moeten worden gescheiden. Wij informeren u graag verder over risico inventarisatie, veilige verkeersplannen en internationale richtlijnen voor het inrichten van een veilige werkomgeving.

Kelly van Krieken

Kelly van Krieken

Safety management & culture consultant bij D&F Consulting

Ronny de Kort

Ronny de Kort

Safety Culture Consultant bij D&F Consulting

Workshop: Eerst veilig, dan goed, en daarna snel.

Alles moet tegenwoordig snel en goed, maar zeker óók veilig en dit kan best weleens lastig zijn. Hoe kunnen deze drie belangen in balans zijn en elkaar optimaliseren?

In deze actieve workshop: ‘Eerst veilig, dan goed en daarna snel’ zoomen we uit, en laten wij u ervaren hoe de dynamiek achter die balans precies werkt. Neem deel en doe er uw voordeel mee!

D&F
Michel Vandeweyer

Michel Vandeweyer

Explosion Safety Consultant, ISMA

Inertisatie: hoe toepassen en risico’s beheersen?

Michel Vandeweyer, Explosion Safety Consultant, ISMA

Inertiseren, of het verdringen van zuurstof door het toevoegen van een inert gas, kan toegepast worden als preventieve maatregel bij de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer binnenin installaties. Immers, bij afwezigheid van voldoende zuurstof is ontsteking niet meer mogelijk, en het is dus een mogelijke techniek om het explosie-risico te beheersen. Inertisatie is bovendien een eenvoudig te implementeren maatregel, met een beperkte investeringskost. Echter om de veilige werking door inertisatie te garanderen, is het noodzakelijk dat een goede procesrisicoanalyse uitgevoerd wordt. Deze risicoanalyse omvat veel meer dan enkel het explosierisico (bijv. risico op verstikking). In deze lezing zal ISMA in detail ingaan op enkele valkuilen die optreden tijdens de procesrisicoanalyse:

  • Een volledige of gedeeltelijke inertisatie;
  • Bij voorkeur onder- of overdruk;
  • De selectie van het inert gas;
  • Het verstikkingsrisico
ISMA
Ruben de Bruin

Ruben de Bruin

Managing Partner Riskonet / Risico en organisatiedeskundige

Risicobewust zijn vergroten door betrokkenheid en participatie

Ruben de Bruin, Managing Partner Riskonet / Risico en organisatiedeskundige, Riskonet & Oodit Risicomanagement Software

Risicomanagement is in velen organisatie een uitdaging om iedereen aangehaakt te krijgen en te houden. Hierbij is risicomanagement als proces vaak het ondergeschoven kindje. Of ligt bij slechts enkele personen als aandachtsgebied op het bureau. In het proces van risicomanagement kan iedereen zijn steentje bijdrage.  Het proces transparant maken en digitaal geeft veel mogelijkheden om alle medewerkers in alle lagen van de organisatie deel te nemen.

Oodit
Marko Krnjic

Marko Krnjic

Product Owner bij CGE Risk

Bowtie risicoanalyse – Visualiseer en begrijp uw risico’s

Marko Krnjic, Product Owner, CGE Risk (a Wolters Kluwer company)

In deze presentatie introduceren we de deelnemers tot het model denken, de bowtie risicoanalyse als methode en hoe deze structureel op een kwalitatief goed niveau te bouwen waarna we ons wenden tot voordelen die gebruik van bowtie met zich meebrengt. Mocht het schikken met de tijd, zouden we aansluitend daarop 1 of een aantal van de deelnemers zelf kunnen laten ervaren hoe moeilijk of makkelijk het kan zijn om een bowtie zelf te bouwen door middel van een interactieve “Bowtie Building Game”.

Angelo Romano

Angelo Romano

Territory Sales Manager bij BRADY

Lockout / Tagout - In 6 stappen naar een visuele en veilige werkplek

Angelo Romano, Territory Sales Manager Benelux, Brady

Ongeacht waar u naartoe wilt met uw Lockout/Tagout-programma, Brady kan u steeds begeleiden en ondersteunen. Tijdens deze sessie laten wij u zien hoe eenvoudig de opmaak van slimme machine specifieke lockout procedures kan zijn. Uw procedures zijn de kern en de start van uw Lockout/Tagout veiligheidsprogramma. Ze geven inzicht in de sloten, systemen, software en eventuele diensten die u kan inzetten om de veiligheid van machine-onderhoud te verhogen op de werkvloer.

Brady
Ronald de Bruijne

Ronald de Bruijne

Senior Adviseur bij ManualMaster

Hoe ziet uw “MOVE-index” eruit?

Ronald de Bruijne, Senior Adviseur, ManualMaster

Alles over de zin en onzin van regels, waarom risico’s belangrijk zijn en hoe je daarop audit. Hoe gaat dat nu precies, wat zijn de valkuilen en hoe houd je het simpel, toepasbaar en effectief? Veel organisaties hebben al een uitgebreide risicoanalyse. Hoe zorg je er nu voor dat risicomanagement een dynamisch geheel wordt en hoe zorg je ervoor dat het onder uw medewerkers meer gaat leven?

Bart Vanraes

Bart Vanraes

Freelance preventieadviseur en onderzoeker

Tippexongevallen; de niet, of fout aangegeven arbeidsongevallen zijn een groot en onderschat probleem

Bart Vanraes, Freelance Preventieadviseur en Onderzoeker

Tippexongeval. De term is nieuw, de realiteit erachter helaas niet. Dit zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn. Net als schrijffouten verdwijnen deze ongevallen onder een laagje tippex. Veel mensen denken dat als dit ‘wegpoetsen’ al gebeurd, dit eerder de uitzondering is dan de regel. En dat het dan vanzelfsprekend over kleinere ongevallen gaat. Helaas is dit dus niet het geval. Bereid je voor op een ontnuchterende en boeiend relaas. Het is tijd om werk te maken van echte veiligheid door tippexongevallen te (h)erkennen én dit samen aan te pakken.

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

Machinebouwer, moet u nu al gaan schakelen?

Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert en Lid van diverse NEN Normcommissies

Na 15 jaar ligt er een nieuw voorstel voor de ‘machinerichtlijn’ op de plank. Dat betekent ongetwijfeld voor machinebouwend Nederland meer werk…. En dat is natuurlijk niet altijd het leukste werk. In deze sessie nemen we u mee in de wijzigingen die in de ‘Machineverordening’ staan, zoals momenteel bekend zijn. U kunt zich zo de komende twee jaar (de tijd die het vermoedelijk nog duurt) al stapsgewijs gaan voorbereiden. Hoewel de tekst nog niet geheel vastgezet is, geeft dit wel een goed idee wat de wijzigingen gaan worden. Op detailniveau zal er vermoedelijk nog wel het een en ander wijzigingen. Momenteel zijn de commentaren vanuit Europa opgehaald. Wij nemen u mee in de teksten en de commentaren. Een overweging is om enkele van deze niet ‘gekke’ wijzigingen al mee te nemen in uw ontwerp om het toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid is er onder andere een van. Maar ook de aanpassing naar de ‘cobot en het veilig werken in de buurt van deze robot’s is in de tekst opgenomen.

nen
Silvia Linssen

Silvia Linssen

Adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Nederlands Loodswezen

Zonder fouten, minder vernieuwing

Silvia Linssen, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Nederlands Loodswezen

Veiligheid staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Het gaat immers over het welzijn van medewerkers, maar ook over de continuïteit van het werk. Incidenten op de werkvloer hebben dan ook een (grote) impact op de organisatie. Fouten maken is echter essentieel voor het lerend vermogen van een organisatie. Zonder fouten, minder vernieuwing. Goed inzicht in welke fouten er gemaakt worden – en voorkomen dat deze zich blijven herhalen – draagt in grote mate bij aan de gewenste veiligheidscultuur! Deze presentatie behandelt het belang van het maken van fouten, het melden van incidenten en hoe te leren van deze incidenten mede dankzij de inzet van software.

Rodney Sebregts

Rodney Sebregts

Specialist Besloten Ruimte bij Eurosafe Group

Managen van restrisico’s bij besloten ruimtes in de praktijk

Rodney Sebregts, Specialist Besloten Ruimte, Eurosafe Group

Je kunt alles nog zo goed voorbereiden, maar restrisico’s zijn niet uit te sluiten. Een juiste voorbereiding hoe te handelen bij een restrisico zijn essentieel. In deze presentatie neemt Rodney Sebregts u mee in zijn kijk op de maakbaarheid van veiligheid. Vanuit een theoretisch veiligheidsmodel maakt hij de vertaalslag naar de praktijk als het gaat om het managen van risico’s bij besloten ruimtes.

Eurosafe Solutions
Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosies: Fenomenologie, Dynamica en Mitigatie

Dr. Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen natuurlijk veelvuldig voor in de industrie. En de wetgeving (ATEX) die bedrijven en organisaties een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen maatregelen te implementeren moet er voor zorgen dat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (hazardous area classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Deze presentatie gaat over de toepassing van explosiedynamica in procesveiligheid. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Er bestaan verschillende methoden om explosiegevaarlijke processen veilig te maken. In deze presentatie komen methoden gebaseerd op explosieparameters aan bod. Het dynamisch gedrag van deze explosieparameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Gevolgd door de experimentele bepaling van explosie parameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging conform de ATEX-wetgeving.

Leon Lengkeek

Leon Lengkeek

Sales Manager & Veiligheidskundige bij Sioen

De letterlijke maakbaarheid van veiligheidskleding – “Van RI&E - eis opdrachtgever tot en met gereed eindproduct”

Leon Lengkeek, Sales Manager & Veiligheidskundige, Sioen

Vanuit de RI&E is een Persoonlijk- beschermingsmiddel (PBM) de “last line of defence”. De zekerheid dat dit PBM uw medewerkers bescherming biedt is afhankelijk van vele factoren. Een deugdelijk PBM is essentieel. Bij de totstandkoming van veiligheidskleding zijn comfort, uitstraling, duurzaamheid en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sioen neemt u graag mee in de complexe reis van een RI&E – eis opdrachtgever tot en met een gereed eindproduct.

Sioen
Petra Muis

Petra Muis

Senior consultant EHS management & SEVESO bij Royal HaskoningDHV

Workshop: Wat gaat de nieuwe ARIE voor uw bedrijf betekenen

Petra Muis, Senior consultant EHS management en SEVESO, Royal HaskoningDHV

De laatste jaren is vaak gesproken over meer toezicht en regelgeving voor bedrijven die net niet onder de Brzo vallen. Om meer zicht te krijgen op de beheersing van risico’s van gevaarlijke stoffen bij deze categorie bedrijven wordt de ARIE (aanvullende Risico-inventarisatie en – evaluatie) aangepast en treedt hij in juli 2022 in werking. Wat nu al bekent dat meer bedrijven onder de nieuwe ARIE gaan vallen en dat het ook consequenties heeft voor Brzo bedrijven. Tijdens deze workshop wordt ingegaan wat deze veranderingen inhouden en wat dit betekent voor uw bedrijf.

RoyalHaskoning DHV
Maurice van Abeelen

Maurice van Abeelen

Product Manager bij Infoland

Grip op kwaliteit en veiligheid met krachtig apparaat beheer.

Maurice van Abeelen, Product Manager, Infoland

Breng kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau. Koppel eenvoudig werkinstructies, handleidingen, checks, validaties en registraties aan apparaten. Door een QR-code of NFC-tag aan een apparaat te koppelen, worden de juiste documenten en formulieren direct getoond. Help medewerkers om altijd over de relevante en up-to-date informatie te beschikken en voorkom dat er met verouderde gegevens wordt gewerkt of checks niet worden uitgevoerd. Tijdens deze sessie laten wij zien hoe onze slimme software, Zenya, je helpt nog meer grip te krijgen.

Cyril Litjens

Cyril Litjens

Innovatiemanager Veiligheid & Gezondheid bij RPS

Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken

Cyril Litjens, Business Development manager, Hoger Veiligheidskundige en Arbeid & Organisatiedeskundige, RPS Analyse

In deze presentatie wordt ingegaan op het fenomeen ‘eigenaarschap nemen’. Een begrip dat steeds vaker wordt gebezigd. Vragen waarop antwoord gegeven zal worden zijn: Hoe zit het dan met eigenaarschap nemen in het voorkomen van beroepsziekten? Wie moeten eigenaarschap nemen en waarom?

Wat heeft invloed op het nemen van eigenaarschap en hoe kun je eigenaarschap activeren?

RPS
Gijsbert Heenck

Gijsbert Heenck

Managing Director bij Schmersal

Workshop: Kent u alle gevaren en risico’s binnen uw productieomgeving?

Gijsbert Heenck, Managing Director, Schmersal Nederland

In deze workshop nemen we u mee in het proces van het identificeren en het analyseren van gevaren en risico’s binnen uw productieomgeving. We doen dit op een interactieve manier aan de hand van praktijkvoorbeelden en gaan samen op zoek naar wat de van toepassing zijnde normen hierover zeggen. Ook zullen we laten zien hoe we die gevaren en risico’s registreren en documenteren om te komen tot passende maatregelen die ervoor zorgen dat er een veilige werkomgeving kan worden gecreëerd.

Schmersal
Wilmar Platenkamp

Wilmar Platenkamp

Sales & Product Manager Benelux bij Tranemo

Workshop: Skinsafe - Het laag-op-laag protectie systeem

Wilmar Platenkamp, Sales & Product Manager Benelux, Tranemo Benelux

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor een deugdelijke risico inventarisatie. Dit, om de mens – het werkkapitaal van de onderneming – te beschermen bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Eén van de persoonlijke veiligheidsmiddelen is genormeerde kleding. Veel sectoren schrijven kleding voor die voldoet aan de vlamboog normering IEC-61482-2 en aan de vlamvertragende normering EN ISO-14116 of EN ISO-11612. Wat houden deze normeringen in en hoe passen we deze toe om tot een juiste veilige keuze te komen.

Meer sessies volgen!

Tickets voor Industriële Veiligheid 2022

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u voor €249,- of met 100% korting deelnemen aan dit volledig verzorgde event.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!