Programma

26 januari 2023

DeFabrique, Utrecht

Bezoek samen met honderden vakgenoten het volledig verzorgde congres, netwerk met vakgenoten, behaal SKO-punten en kom in contact met 40+ oplossingsaanbieders. Zoals ieder jaar stelt u zelf uw persoonlijke programma samen. Laat u inspireren, kom in contact met vakgenoten en blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen!

Dit is het programma van Industriële Veiligheid 2023:

Ontvangst en registratie in DeFrabrique, Utrecht

Welkomstwoord en Opening Door Jasper Lazet, Event Director Industriële Veiligheid en Dagvoorzitter Erik Peekel

Mieke en Martien Huijbers

Mieke en Martien Huijbers

Nabestaanden van hun, bij een arbeidsongeval omgekomen, zoon Bart

Keynote: “Ik zit vast!”, Het dodelijk bedrijfsongeval van beroepsduiker Bart Huijbers

Mieke en Martien Huijbers, nabestaanden van hun, bij een arbeidsongeval omgekomen, zoon Bart

Op een druilerige vrijdag in september 2017 sterft beroepsduiker Bart Huijbers bij duikwerkzaamheden aan de Drielse stuw de Nederrijn. Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, zoals er ieder jaar in Nederland vijftig tot zeventig gebeuren. Bart is ingehuurd om met een duikploeg te kijken of er grind en zand op de bodem liggen bij een vizierschuif die aan vervanging toe is bij de Noordboog van de stuw. Als de klus klaar is en de duikers niks meer te doen hebben, besluit een projectleider van het bedrijf dat hen inhuurde, om nog gauw gebruik te maken van hun aanwezigheid. Hij vraagt ze om ook bij de Zuidboog te kijken of daar zand en grind liggen. Een onbegrijpelijke opdracht, want de vizierschuif dáár was pas over een jaar aan vervanging toe. Meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie die de stuw renoveerde, wisten dat er in die andere vizierschuif een gat zat omdat dit een keer door een ander duikbedrijf ontdekt was. Het was doorgegeven aan Rijkswaterstaat, besproken in een vergadering en ook keurig vermeld in een bouwverslag dat aan alle betrokkenen werd gestuurd. Het is alleen nooit bij de duikploeg aangekomen. En dan gaat het helemaal mis.

Ochtendpauze op het netwerkplein

Verse koffie en thee. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Bert Planting

Bert Planting

World Wide Product Safety Manager, ASML

Break-outsessie: Help! Ik wil wel, maar hoe krijg ik controle over alle wetgevingen en standaarden?

Bert Planting, World Wide Product Safety Manager, ASML

Veiligheid staat bij ASML voorop. Dat is belangrijk, niet alleen omdat er met duizenden mensen samen wordt gewerkt aan complexe technologie, maar ook omdat ASML wet- en regelgeving strikt wil naleven. Deze regelgeving is continue in ontwikkeling, waardoor je als technologiebedrijf zeer scherp in de gaten moet houden wat er moet veranderen in het ontwerp- en maakproces, zowel in de eigen fabriek als in de leveranciersketen. Het grootste probleem is dat je als fabrikant moet aanhaken aan een wetgevings-trein die in volle vaart doordendert. Natuurlijk moet ASML weten aan welke wetgeving het moet voldoen (in de landen waarin ASML-producten worden geleverd zoals Europa, USA, Korea, Taiwan, Japan, China, …) maar ook welke standaarden dan precies toegepast moeten worden. Maar ook hoe borg je dat de juiste kennis wordt toegepast in jouw product binnen een groeiende organisatie. Hoe weet je hoe een land bepaalde standaarden interpreteert. Wat voor documentatie moet ik als fabrikant aanleveren? Zijn er landspecifieke goedkeuringen van (veiligheids)componenten nodig? Bert Planting gaat in deze sessie uitgebreid in op de uitdagingen van de ASML Product Safety en Regulatory groep.

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Arné Oerlemans

Arné Oerlemans

Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Break-outsessie: Biologische monitoring geeft inzicht in blootstelling en de effectiviteit van beheersmaatregelen

Arné Oerlemans, Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Steeds vaker wordt biomonitoring ingezet als onderdeel van een reguliere monitoringcampagne, of specifiek tijdens een grote onderhoudsstop om adequaat inzicht te krijgen in de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen. Op deze manier wordt gecontroleerd of medewerkers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daar waar blootstellingsmetingen vooral inzicht geven in hoeverre de vrijgekomen gevaarlijke stoffen in de lucht mogelijk de grenswaarde overschrijden (externe blootstelling), geeft biomonitoring juist specifieke informatie over de totale opgenomen hoeveelheid stof die de werknemer heeft binnengekregen via inademing, de huid en inslikken (interne blootstelling). De concentratie van een chemische stof of omzettingsproduct wordt bepaald aan de hand van bloed- en/of urinemonsters. Maar hoe kan je biomonitoring op een correcte manier inzetten? Wie zijn belangrijke betrokkenen bij de inzet van biomonitoring? Met welke aspecten moet men rekening houden bij het inzetten van biomonitoring?

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving #Veiligheidscultuur en -gedrag

RPS
Gerald van Engeland

Gerald van Engeland

Senior Consultant bij Kader Group

Arjan Kroon

Arjan Kroon

Consultant Process Safety, Kader Group

Break-outsessie: Is er een scheiding of een overlap tussen machine- en procesveiligheid?

Gerald van Engeland, Senior Consultant en Arjan Kroon, Consultant Process Safety, Kader

In deze sessie gaan Gerald van Engeland en Arjan Kroon in op de vraag hoe je een project aanpakt wanneer er in een machine een proces wordt uitgevoerd, of in een procesinstallatie enkele machines draaien? Hoe worden vervolgens de gevaren en de risico’s in kaart gebracht (risicobeoordeling of HAZOP)? En welke van de SIL-normen zijn dan van toepassing?

# Procesveiligheid #Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Jack de Graaf

Jack de Graaf

Sr. Director Environment, Health and Safety (EHS) bij TEVA

Break-outsessie: Tijd voor HSE leiderschap!

Jack de Graaf, Sr. Director Environment, Health and Safety, Teva Pharmaceuticals

Wat doe je als veiligheidskundige als je constateert dat er in je organisatie teveel incidenten zijn, regels niet worden nageleefd en er wettelijke overtredingen zijn ten aanzien van veiligheid en milieu?. Hoe houd je het management verantwoordelijk, welke bijdrage en mogelijkheden heeft de veiligheidskundige? Vaak staan dit soort praktijken niet op zich zelf en is het ook met kwaliteitsmanagement niet al te best gesteld, loopt de leverbetrouwbaarheid achter, is de financiële performance niet onder controle en is er gebrek aan strategie en visie om de organisatie naar een duurzame toekomst te leiden. Helpt wetgeving of is er meer aan de hand en is de veiligheidskundige de redder van een organisatie in nood? De veiligheidskundige moet worden gezien als een belangrijke leider om het bedrijfsresultaat te garanderen: veiligheid als thermometer voor een gezonde organisatie. In deze sessie worden voorbeelden gegeven van hoe het anders kan. Praktische instrumenten worden aangereikt om de veiligheidskundige tot een gewaardeerde leider van een organisatie neer te zetten.

# Veiligheidscultuur en -gedrag

Rodney Sebregts

Rodney Sebregts

Manager Safety & Rescue, Eurosafe Group

Break-outsessie: Het managen van restrisico’s bij besloten ruimtes

Rodney Sebregts, Manager Safety & Rescue, Eurosafe Group

Hoe toegewijd aan veiligheid je ook bent, restrisico’s zijn niet uit te sluiten. Een juiste voorbereiding hoe te handelen bij een restrisico zijn essentieel. In deze presentatie maakt Rodney Sebregts vanuit een theoretisch veiligheidsmodel de vertaalslag naar de praktijk als het gaat om het managen van risico’s bij besloten ruimtes.

# Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Veiligheidscultuur en -gedrag

Vladimir Dragosavic

Vladimir Dragosavic

Machineveiligheidsexpert en Lid NEN Normcommissie NEC44

Break-outsessie: Machineveiligheid in de gebruiksfase; praktische maatregelen voor het langdurig borgen van veiligheid

Vladimir Dragosavic, Machineveiligheidsexpert en lid NEN Normcommissie NEC44

De veiligheid van een machine moet door de gebruiker tijdens de gehele levensduur van de machine worden gewaarborgd. Vaak is dit voor de gebruiker een lastige en verantwoordelijke taak, waarbij de beveiligingen soms uitnodigen tot de manipulatie ervan. In ons gedrag zit de belangrijkste reden voor het omzeilen van veiligheid. Door ons een spiegel voor te houden zien we treffende voorbeelden en meteen ook praktische oplossingen om dit te voorkomen. Het geeft een nieuw inzicht in het anders denken rondom machineveiligheid.

# Sensor-, meet-, regel- en schakeltechniek # Fysieke machine- en veiligheidsafscherming # Veiligheidscultuur en -gedrag

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert lid diverse normcommissies NEN

Break-outsessie: Machineverordening, hij komt!

Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert en Lid van diverse NEN Normcommissies

Zoals het er nu naar uitziet zal eind 2022 de Machineverordening definitief worden. De Europese Commissie heeft in november aangegeven dat de aanpassing naar de verordening op schema ligt en publicatie gereed staat voor eind 2022. Dat zou betekenen, dat we begin volgend jaar de overgangsperiode ingaan. Op basis van de huidig bekende tekst betekent dat de huidige Machinerichtlijn ergens in 2025 zal komen te vervallen. Dan is dat het moment om te gaan schakelen en gebruik te maken van de nieuwe verordening. Een belangrijk voordeel is dat u kunt laten zien dat u snel kunt inspelen op veranderende wetgeving.

De wijzigingen in de verordening zitten voor een deel op administratief vlak en voor een deel op technisch vlak. In deze interactieve sessie nemen wij u mee in de belangrijkste wijzigingen in de verordening en kunnen we met elkaar bekijken hoe u deze wijzigingen kunt doorvoeren in uw huidige proces om ‘makkelijk’ in te kunnen spelen in uw eigen CE-markeringsproces. Hiermee kunt u op een eenvoudige manier inspelen op de nieuwe verordening.

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering

Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus

Veiligheidskundige bij Toxic

Break-outsessie: Praktisch werken met gevaarlijke stoffen

Edwin Ferdinandus, Veiligheidskundige, Toxic SDU

Tijdens deze presentatie gaat Edwin Ferdinandus in op het werken met gevaarlijke stoffen en het vierstappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hij laat zien hoe u gevaarlijke stoffen kunt beheren op een praktische manier. Daardoor maakt u als veiligheidskundige het verschil en tilt u de werkvloer naar een veiliger niveau. Zelfs wanneer er met honderden verschillende stoffen wordt gewerkt.

Aan bod komt onder andere:

  • Wetgeving over gevaarlijke stoffen
  • De RI&E en gevaarlijke stoffen
  • Het vier stappen model van de Arbeidsinspectie
  • Hoe registreer en beheer je gevaarlijke stoffen?
  • Vragen over beheer van gevaarlijke stoffen

Na deze presentatie bent u op de hoogte van de wetgeving, weet u waar de Arbeidsinspectie op controleert en weet u hoe u werken met gevaarlijke stoffen op een praktische manier aanpakt.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Steef Strijbos

Steef Strijbos

Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV

Workshop: De integratie van veiligheid en duurzaamheid binnen projecten in de industriële-energietransitie

Steef Strijbos, Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV

De industrie maakt zoals u weet een transitie door. Hierbij worden aan u allerlei eisen gesteld op het gebied van veiligheid, milieu en duurzaamheid. Om aan deze eisen te kunnen voldoen worden investeringsprojecten uitgevoerd. In de uitvoering van de projecten moeten de HSE- en duurzaamheidseisen worden opgenomen en geborgd. Dit betekent dat de HSE-studies en -activiteiten in de projectfases moeten worden geïntegreerd en de deliverables moeten worden gedefinieerd. In deze workshop wordt aan de hand van een case uit de energietransitie de integratie van HSE in het project belicht. Hierbij wordt vanuit de eisen op het gebied van HSE een aanpak vastgesteld die leidt tot het voldoen aan deze eisen en de deliverables oplevert die nodig zijn. In deze sessie wordt u een handvat aangereikt om binnen uw eigen organisatie de HSE-activiteiten te borgen in aanstaande projecten.

RoyalHaskoning DHV
Ruben Mejias

Ruben Mejias

Solution Engineer, Wolters Kluwer Enablon

Workshop: Bowtie methodology and the practical application

Ruben Mejias, Solution Engineer, Wolters Kluwer Enablon

In this workshop you will learn everything there is to know about barrier-based risk management, utilizing the bowtie method. The ‘bowtie’ is a well-established methodology used to assess, analyse, and visualise risks. This visualisation aspect makes risk understandable for everyone inside your organisation, from C-level to shopfloor. Risk can only be managed, and safety can only be executed if everyone understands the risk. Bowties allow for unification within and between organisations by being able to articulate in one understandable risk language. This barrier-based methodology evolved and matured from being only static images, into elaborate continuous quality improvement mechanisms. This will make a necessary difference in protecting workers throughout organisations and industries. We invite you to experience it yourself.

# Procesveiligheid # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Harry Borsje

Harry Borsje

senior adviseur Industriële Veiligheid bij TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Break-outsessie: De risicobeoordeling in het V-model

Harry Borsje, Senior Adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Een systematisch beheerst proces is een onontkoombare randvoorwaarde om het ontwerp en de realisatie van een omvangrijke, complexe (maar eigenlijk élke) machine succesvol te kunnen voltooien. Bij aanvang van het project is het helder dat de machine uiteindelijk de gewenste functionaliteit betrouwbaar en met een hoge beschikbaarheid moet kunnen vervullen. Meer evenzo, dat de machine daarvoor veilig te gebruiken en te onderhouden moet zijn. In het kader van CE-markering moet bij voltooiing van het project kunnen worden aangetoond dat daarvoor de juiste conformiteitbeoordelingsprocedure is doorlopen. Wat is er dan logischer dan de conformiteitbeoordeling – en de risicobeoordeling, die daarin centraal staat – van meet af aan in het ontwerp- en realisatieproces te integreren? Tot zover de theorie…Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je dat aanpakt, wat je ervoor moet doen, maar vooral ook: wat het je oplevert.

# Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Organisatieadvies en ingenieursbureaus

TCPM
Stefaan Iemants

Stefaan Iemants

Operational Trainer, Coca-Cola Europacific Partners Belgium

Peter De Bruyn

Peter De Bruyn

Safety Engineer, Brady coorperation

Break-outsessie: Coca-Cola beveiligt onderhoud met lockout / tagout

Peter De Bruyn, Safety Engineer, Brady Corporation & Stefaan Iemants, Operational Trainer, Coca-Cola

Samen met Coca-Cola Europacific Partners zet Brady Corporation stap voor stap uiteen hoe u onderhoudsoperaties maximaal kunt beveiligen. In deze sessie ontdekt u op een praktische manier hoe u lockout / tagout ook in uw bedrijfsvoering kunt implementeren en hoort u hoe lockout / tagout Coca-Cola heeft geholpen om veiliger te werken aan machines en het aantal ongevallen te reduceren. Peter De Bruyn, Safety Engineer bij Brady Corporation, gaat in gesprek met Stefaan Iemants. Operational Trainer bij Coca-Cola, over de stappen die u kunt zetten om snel, efficiënt en vooral veilig uw ambities in ‘go-for-zero-ongevallen’ ondersteunt.

#Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering #Signalisatie, visualisatie en documentatie #Veiligheidscultuur en -gedrag

Brady

Lunchpauze op het netwerkplein

Geniet van een heerlijke lunch. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Astrid de Blecourt

Astrid de Blecourt

Onderwijskundige bij eWorks

Break-outsessie: Hoe geef je een écht goede toolbox?

Astrid de Blecourt, Onderwijskundige, eWorks

Wil jij je toolboxen naar een hoger niveau tillen? Je collega’s hun kennis direct laten toepassen op de werkvloer? Nog betere naleving van voorschriften? En minder incidenten? Astrid de Blecourt geeft je in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Ze neemt je mee in verschillende werkvormen die je kunt inzetten, laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe je medewerkers activeert en deelt praktijkcases die je handvatten geven om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen. Je kunt er in de praktijk direct mee aan de slag.

# Veiligheidscultuur en -gedrag

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Bert Stap

Bert Stap

Directeur/trainer, Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld

Workshop: Machineveiligheid zit tussen de oren!

Bert Stap, Directeur/trainer, Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld

Een actieve workshop over veiligheid, waarbij we ingaan op een te beperkte veiligheidsbenadering als we ons alleen maar richten op het verbeteren van de veiligheid van de machines. Natuurlijk is en blijft machineveiligheid een belangrijk onderwerp. Onveilige machines leveren onveiligheid. Toch is het tijd voor het maken van nieuwe keuzes. Want zonder een juist veiligheidsbewustzijn bij en veiligheidsbesef van de medewerkers zal het veiligheidsbeleid falen. Veiligheid moet een zaak worden van iedereen in de organisatie. Aan de hand van scherpe stellingen zal je als deelnemer ook kleur moeten bekennen. Over die keuzes gaan we vervolgens met elkaar in gesprek.

# Fysieke machine- en veiligheidsafscherming # Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Veiligheidscultuur en -gedrag

Roman Latsuzbaia

Roman Latsuzbaia

Technical Leader Hydrogen, Bureau Veritas Riskcontrol

Break-outsessie: Veiligheidsrisico’s en maatregelen bij de productie en het gebruik van waterstof

Roman Latsuzbaia, Technical Leader Hydrogen, Bureau Veritas Riskcontrol

De (industriële) toepassing van waterstof is volop in ontwikkeling en is een belangrijke schakel in de (industriële) energietransitie. Een dergelijk nieuwe techniek en nieuwe toepassing brengt gevaren met zich mee die elk afzonderlijk niet nieuw zijn, maar vragen wel in bepaalde combinaties en momenten een specifieke beheersing. Als specialisten van Bureau Veritas zijn wij van mening dat deze gevaren en risico’s op zich niet nieuw zijn. En dus kunnen we ook voor de beheersmaatregelen vaak terugvallen op bekende technieken. Wel zullen deze soms anders en in verschillende samenstelling voorkomen. In deze sessie nemen wij u mee in de wijze waarop waterstof veilig geproduceerd én gebruikt kan worden, en welke bestaande, reeds bekende en nieuwe oplossingen daarvoor nodig zijn.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Procesveiligheid

Rick van Rumpt

Rick van Rumpt

Project Engineer, Blomsma Signs & Safety

Break-outsessie: Veiligheidssignalering – hoe vergroot u het veiligheidsbewustzijn door middel van visuele communicatie?

Rick van Rumpt, Project Engineer, Blomsma Signs & Safety

Het doel van veiligheids- en gezondheidssignalering is om op een visuele manier een veiligheidsboodschap over te brengen. Goede veiligheidssignalering is echter niet slechts de som van een groot aantal borden, markeringen of stickers. Veiligheidssignalering heeft als primair doel om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, menselijk gedrag op de betreffende locatie dusdanig te beïnvloeden dat veilig werken een automatisme is. Veiligheidssignalering dient hierin niet slechts het doel om te informeren maar zeker ook om de gedragingen van medewerkers en bezoekers dermate te beïnvloeden dat eventuele gevaarlijke situaties als vanzelf voorkomen worden. Hoe vertaal je dan het veiligheidsbeleid naar een duurzaam, uniform en compliant veiligheidssignaleringsysteem? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en voor-na situaties krijgt u in deze presentatie hier een antwoord op.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Middagpauze op het netwerkplein

Bezoek meer dan 40 stands en geniet van alle innovaties die er staan.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager bij Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Afsluitende netwerkborrel

Bruisende borrel met bittergarnituur

Tickets voor Industriële Veiligheid 2023

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u gratis of voor €249,- deelnemen aan dit volledig verzorgde congres.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!