Veiligheidsmanagement op papier is abstract en maakbaar. We denken graag in systemen en modellen om onze wereld te begrijpen en te beheersen. Maar hoe zit dat op de werkvloer? Hoe bereik je de mensen die het werk uitvoeren en welke kanalen zet je hiervoor in? 

 

Dagelijkse praktijk 

Onveilige werksituaties komen met regelmaat voor. Met name valongelukken en ongelukken met (industriële) machines vormen de praktijk van alledag. Valongelukken ontstaan vaak als mensen uit balans raken en als gevolg van het ontbreken van maatregelen en procedures om vallen te voorkomen. Ongeveer een vijfde van de werknemers in Nederland werkt met één of meerdere machines. Tijdens het bedienen of schoonmaken van de machine vinden de meeste ongelukken plaats. In veel gevallen met blijvend letsel tot gevolg.  

 

Ruimte voor verbetering  

Organisaties zijn verantwoordelijk voor het geven van voorlichting en instructies én het uitoefenen van toezicht. Veilig werken start met een risico-inventarisatie op de werkplek en analyses van ongevallen die hebben plaatsgevonden. Leren van meldingen en inspecties helpt bij het creëren van een veilige omgeving.  

 

Deadlines versus veiligheid 

Ook organisaties die wel goede veiligheidsvoorschriften kennen, hebben werknemers die zich niet aan de voorschriften houden. Hoe komt dat? Opdrachten moeten worden afgehandeld en projecten moeten worden afgerond. Deadlines zijn overal en mensen maken de afweging of veiligheidsrichtlijnen echt nodig zijn of teveel tijd kosten. Gedrag is moeilijk te sturen. Een doordacht plan van aanpak om de risico’s weg te nemen of te voorkomen, helpt daarbij.  

 

Bocht afsnijden 

Bij de afweging tussen wel of niet veilig werken, speelt de meerwaarde ervan een grote rol. Is het de moeite waard je aan de voorschriften te houden? Is onveilig werken lucratiever dan veilig werken? Wanneer deze gedachtes opkomen, valt de keuze vaak op het onveilig werken maar wel de deadline behalen. Als we een bocht kunnen afsnijden, zullen we dat in veel gevallen niet laten, ook als we geen haast hebben. 

 

Zenya en maakbaarheid 

Om veilig werken te sturen en te monitoren zijn regie, inzicht en overzicht nodig. Zenya, dé software voor veiligheids- en kwaliteitsmanagement, maakt in één oogopslag duidelijk waar je staat en hoe je veiligheid op de werkvloer kunt verbeteren. Het faciliteert bijvoorbeeld in het vastleggen van gemaakte afspraken, de registratie van meldingen en incidenten of de handhaving van communicatieprotocollen. Ook biedt Zenya de mogelijkheid tot kennisdeling en het inbrengen van verbeter ideeën. Kortom: samen zorg je voor de maakbaarheid van veiligheid op de werkvloer. 

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!