Jan Moelker

Voorzitter Stichting Post Master Digital Design & Architecture

Ruim 20 jaar werkzaam geweest op het gebied van informatiebeleid publieke sector en digitalisering overheid bij het Mínisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Momenteel actief om de inhoudelijke aanpak en het vakgebied van digitalisering in de samenleving structureel te verbeteren en digitale architecten te professionaliseren.

Stichting Post Master Digital Design & Architecture

De stichting heeft als doel om met de beroepsvereniging Digital Architects NetWork (DANW) voor de digitale architect en professional de Post-Masteropleiding op het hoogste wetenschappelijk niveau te ontwikkelen. De opleiding heeft een multidisciplinair karakter van meerdere vakgebieden en een diversiteit aan denken. Daarbij wordt gewerkt om de positie van de digitale architect te versterken.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!