Programmacommissie TFITW2020

Marc Gill’ard

Directeur bij VKA

Marc heeft ruim 20 jaar ervaring als adviseur op het raakvlak van business en IT. Hij adviseert bestuurders binnen de overheid en bedrijfsleven bij het ontwikkelen én realiseren van een toekomstvisie voor hun informatievoorziening. Het is zijn visie dat informatievoorziening dermate belangrijk is dat het op iedere bestuursagenda thuishoort. Het geeft hem veel energie om samen met het senior management deze visie te ontwikkelen. Hij vindt het daarbij essentieel dat het niet bij een high-level toekomstvisie blijft, maar dat deze voldoende concreet is om gezamenlijk te realiseren. Heldere keuzes, concrete resultaten, een realistische roadmap en professioneel opdrachtgeverschap maken hierbij hét verschil.

Verdonck, Klooster & Associates

VKA brengt problemen terug tot de essentie. We houden focus op het einddoel, we onderbouwen alle opties en laten de consequenties zien. We maken in gewone mensentaal duidelijk hoe ICT kan bijdragen om te komen tot het einddoel. Dat maakt het nemen van de juiste beslissingen bij lastige keuzes mogelijk en makkelijker. Dat betekent niet dat wij die keuzes maken, maar dat we helder maken wát de keuzes zijn en welke gevolgen een keuze met zich mee brengt. Wij maken onze opdrachtgevers keuzevaardig. Daarbij realiseren we ons dat Kiezen soms best ingewikkeld is. Maar ook kiezen is te leren. VKA stelt u in staat om de beste keuze te maken. Juist als het om complexe vraagstukken gaat waarin ICT een belangrijke rol speelt. Voor welke keuzes staat u de komende tijd?

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!