Programma

Programma overzicht

U bent van harte welkom op ons congres.
De deuren openen om  08.30 uur; na ontvangst en registratie trappen we de dag om 09:15 uur af met de officiële opening!

Victoria Koblenko

Victoria Koblenko

Dagvoorzitter

Opening door de dagvoorzitter

Victoria Koblenko | Dagvoorzitter

Victoria Koblenko is niet alleen een scherpe en welbespraakte actrice, presentatrice en columniste, maar ook een ware meester in de talen. Met haar kritische houding is Victoria de aangewezen persoon om de deelnemers van Fleet Mobility Live mee te nemen in de wereld van mobiliteitstransitie.

Paul Zekhuis

Paul Zekhuis

CEO bij AutoBinck Group

Hugo Houppermans

Hugo Houppermans

Directeur bij Coalitie Anders Reizen

Susan Veenhoff

Susan Veenhoff

Directeur bij Vierstroom Zorg Thuis

MobilityTalks
Van kostenpost naar waardecreatie!

Paul Zekhuis | CEO | AutoBinck Group & Hugo Houppermans Programma directeur | Coalitie Anders Reizen & Susan Veenhoff| Directeur | Vierstoom Zorg

Nog te vaak wordt mobiliteit binnen organisaties gezien én behandeld als kostenpost. Goed mobiliteitsbeleid kan echter van enorme toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Denk aan een duurzaam bedrijfsimago, aantrekkelijk werkgeverschap, efficiëntere bedrijfsvoering, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc. In deze talkshow bieden toonaangevende business leaders u nieuwe inzichten hoe u uw mobiliteitsbeleid kunt ombuigen van kostenpost naar waardecreatie!

Autobinck Group
Anders reizen
Vierstroom Zorg Thuis

Het allerlaatste belastingnieuws over auto & fiets

Heleen Elbert | Elbert Fiscaal

Belasting en auto, of nu ook: belasting en fiets. Er is bijna geen onderwerp dat zo vaak wijzigt. Hoe zit het met de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak? Klopt het dat u uw reiskostenvergoeding kwijtraakt? Enneh, wat is het risico van het nieuwe ‘hand aan de kraan’ principe bij de bijtelling voor de auto van de zaak? Waar moeten we nog meer op letten? Heleen Elbert praat u weer helemaal bij.

  • De nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak.
  • De invloed van het hand aan de kraan principe op de bijtelling voor elektrische auto’s in 2021.
  • De per 1 juli in te voeren subsidie voor particulieren bij aanschaf van een EV.
  • De toekomst van de andere belastingmaatregelen rondom de EV.
  • Overige belastingactualiteiten rondom de auto.
Elbert Fiscaal
Geordie Kooiman

Geordie Kooiman

Senior Adviseur Public Affairs bij ANWB

Erik Verhoef

Erik Verhoef

HOOGLERAAR VERVOERSECONOMIE bij VU Amsterdam

Hoe innovatieve prikkels gedragsverandering realiseren

Geordie Kooiman | Senior Adviseur Public Affairs | ANWB & Erik Verhoef | Hoogleraar Vervoerseconomie | VU Amsterdam

Erik Verhoef zal de deelnemers meenemen in het concept van de verhandelbare spitsrechten. Het spoort weggebruikers aan tot gedragsverandering door een innovatieve combinatie van positieve en negatieve financiële prikkels.

Deze denkwijze kan ook uitkomst bieden voor andere, aan schaarste gerelateerde, vraagstukken, zoals verhandelbare parkeerrechten. De ANWB heeft een pilot onder haar medewerkers uitgevoerd. Geordie Kooiman zal meer vertellen over de pilot en de lessons learned.

logo ANWB
VU Amsterdam
Deborah Scholte-Oldenburg

Deborah Scholte-Oldenburg

HR-adviseur bij Hunter-Douglas

Hoe maakt u mobiliteitsinterventies succesvol?

Deborah Scholte-Oldenburg | HR adviseur | Hunter Douglas Europe B.V.

“Zonder steun van het management en gedragsverandering bij je medewerkers, komt u er niet.” Deborah Scholte-Oldenburg, HR-adviseur bij Hunter Douglas Europe B.V., is hiervan overtuigd. Ze ondernam al verschillende interventies. De één nog creatiever dan de ander. Maar dat succes geen uitgemaakte zaak was, ontdekte ze snel. “Iedereen die ik vraag of ze verandering willen, zegt ja. Maar het echt doen, dat is iets anders.” En dan is er nog de wet en regelgeving, een berg aan administratiewerk en hoge kosten. Hoe zorgt u nu voor een succesvol mobiliteitsbeleid? Dat is waar we met dit gesprek achter willen komen.

Hunter Douglas
Hans van Dijk

Hans van Dijk

Associate Director Reward bij Cognizant

Een gedegen mobiliteitsbeleid zonder vast reispatroon

Hans van Dijk | Associate Director Reward | Cognizant

De zoektocht die Cognizant heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt in het vinden van een passsende, adequate, betaalbare en administratief uitvoerbare mobiliteitsregeling in onze complexe werksituatie in Nederland. Die vindt voornamelijk zijn oorzaak doordat de meerderheid van de medewerkers voor bepaalde periode op klantlokaties werkt. Een vast reispatroon is de uitzondering in plaats van de regel. De afhankelijkheden van en afwegingen bij het maken van de keuzes passeren de revue.

Cognizant
Gert Jan Koolen

Gert Jan Koolen

Programma directeur SmartwayZ.NL

Marlon Hulshorst

Marlon Hulshorst

Programmamanager De Run bij Gemeente Veldhoven

Gezamenlijke en gebiedsgerichte aanpak leidt tot slim en schoon reizen!

Gertjan Koolen | Programma manager | SmartwayZ.nl & Marlon Hulshorst | Programma manager | Gemeente Veldhoven

SmartwayZ.NL werkt in Zuid-Nederland samen met werkgevers en vervoerders aan slimme mobiliteitsoplossingen die de drukte in de spits tegen gaan, de stadscentra ontlasten en kantoorlocaties bereikbaar houden. Hierdoor blijven steden en dorpen leefbaar en het is bovendien een pijler binnen de klimaatdoelstellingen. Door inzet van onder andere mobiliteitshubs, mobiliteitsdiensten en collectief vervoer, wordt slimme regionale mobiliteit geïnitieerd. De afspraken rondom de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run/ASML in 2019 zijn een mooi voorbeeld van deze gebiedsgerichte aanpak. Vanuit SmartwayZ.NL (en het Brabants Mobiliteitsnetwerk) delen we graag onze ervaringen omtrent gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblematiek.

 

Smartwayz
Pim de Weerd

Pim de Weerd

Global Commodity Manager Mobility bij Philips

From Fleet to Mobilty Management

Pim de Weerd | Global Commodity Manager Mobility | Philips

De transformatie van Fleet naar Mobility Management. Wat zijn de belangrijkste drijfveren om te transformeren? Welke stakeholders neem je mee in deze transformatie? Hoe start je zo’n traject? Waar staan we nu en wat zijn de volgende stappen? Tijdens de break-out sessie krijg je antwoord op deze vragen en worden de  belangrijkste keuzes, leermomenten en resultaten van de transformatie binnen Philips gedeeld.

 

Philips
Jasper Engel

Jasper Engel

Auteur | Trainer | Secretaris bij SVKM

Wanneer komen de elektrische bestelauto’s?

Jasper Engel | Secretaris | Stichting Vakkennis mobiliteit

Terwijl elektrische personenwagens 14% van de totale nieuwverkoop uitmaken, blijven we met e-bestelauto’s steken op een magere 2%. De autofabrikanten investeren enorm veel geld in de ontwikkeling van elektrische mobiliteit. Logischerwijs focussen zij zich op elektrische personenauto’s, maar vergeten zij dan de werkpaarden uit de stal? De vraag naar elektrische bestelauto’s is groot. Hoe zit het dan met het aanbod? Hoe springen toeleveranciers in op die vraag? Hoe maken we bestelauto’s slim en wat moet er aan de beleidszijde nog gebeuren? Wetende dat we door het elektrificeren van bestelauto’s, de klimaatdoelstellingen met gemak worden overtroffen, gaan we op zoek naar wat er moet gebeuren zodat een ondernemer kan overstappen. Ten slotte zijn bestelauto’s productiemiddelen. We rijden ze misschien niet altijd voor het mooi, maar wel voor het geld.

 

 

logo SVKM
Renee Soetekouw

Renee Soetekouw

HR Manager bij Deerns

HR Round Table Deerns

Renee Soetekouw | HR Manager | Deerns

Het internationaal opererende ingenieursbureau Deerns brengt ideeën voor technische infrastructuren tot leven. Ideeën die ook rekening houden met de strengere regelgeving rondom klimaatverandering en CO2-uitstoot. Niet vreemd dus dat het ingenieursbureau zich bij de verhuizing van hun hoofdkantoor en bij het maken van hun nieuwe mobiliteitsbeleid liet leiden door duurzaamheid als belangrijkste motivator. Deerns is echter wel een projectenorganisatie, waarbij klant- en projectbezoeken – dus reizen – een belangrijk onderdeel zijn van de dienstverlening. Het is dan ook een grote uitdaging om deze reizen zo duurzaam mogelijk te maken, zonder het primaire proces te frustreren. Hoe Deerns deze uitdaging aanvloog en het tot een groot succes maakte? Dat hoort u in het gesprek aan deze tafel!

 

 

logo Deerns
Ricardo Weewer

Ricardo Weewer

Lector Brandweerkunde bij Brandweeracademie (IFV)

Brandveilige Elektrificatie van het wagenpark

Ricardo Weewer | Lector Brandweerkunde| IFV

Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe. De technologische ontwikkeling van batterijen en laadinstallaties gaat nog steeds voort en nog niet alle risico’s zijn geheel in beeld. Er zijn nog niet veel data beschikbaar over branden en incidenten met elektrische voertuigen. Dat maakt het lastig om in te schatten wat de risico’s momenteel zijn. Er zijn mensen die beweren dat er rampscenario’s kunnen optreden, er zijn ook mensen die beweren dat de risico’s niet anders zijn dan bij conventionele voertuigen.

Op het IFV houden zich momenteel drie lectoraten bezig met de energietransitie. We kijken naar eisen aan gebouwen (zoals parkeergarages en tunnels). We verzamelen casuïstiek en data, doen (Iiteratuur) onderzoek.

In de breakout sessie zullen we allereerst even stil staan bij wat er mis kan gaan bij batterypacks en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. We zullen ingaan op wat we wel en wat we niet weten op het gebied van brandveiligheid en aangeven wat op dit moment de redelijkerwijze te geven richtlijnen zijn om het risico zo veel mogelijk te beperken.

 

 

logo IFV
Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Online moderator

Paul van Liempt | Journalist en Interviewer | BNR

logo BNR

Talkshow: Het allerlaatste belastingnieuws over auto en fiets

Heleen Elbert | Elbert fiscaal

Tijdens deze talkshow praat Heleen Elbert met de moderator na over haar sessie: Het allerlaatste belastingnieuws over auto en fiets. Daarbij zal er ingezoomd worden op onderwerpen zoals:

  • De nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak
  • De invloed van het hand aan de kraan principe op de bijtelling voor elektrische auto’s in 2021
  • De per 1 juli ingevoerde subsidie voor particulieren bij aanschaf van een EV
  • De toekomst van de andere belastingmaatregelen rondom de EV
  • Overige belastingactualiteiten rondom de auto
Elbert Fiscaal
mobiliteitsmanager van het Jaar

Talkshow: Creatieve en innovatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit

Finalisten mobiliteitsmanager van het jaar 2021

De Mobiliteitsaward is in het leven geroepen om mobiliteitsmanagers te prijzen, die op creatieve en innovatieve wijze met oplossingen komen op het gebied van mobiliteit voor medewerkers en daarnaast Nederland op een groene, gezonde en slimme manier bereikbaar houden. Tijdens deze interactieve talkshow gaan de finalisten van 2021 met elkaar in gesprek over hoe zij omgaan met mobiliteit. Welke valkuilen hebben zij overwonnen en hoe kijken zij tegen bepaalde oplossingen aan? Ontdek de creatieve oplossingen van enkele experts!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!