Programma

Programma 2021

Tijdens het multichannel event Engineering for Safety vindt u een programma wat zich specifiek richt op constructeurs en engineers van machinebouwers die op de hoogte willen blijven van onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van technische veiligheid, juridische aansprakelijkheid, risicoreductie in het ontwerpproces en de machinerichtlijn. Bekijk hieronder het voorlopige programma. Binnenkort volgt er meer.

Ontvangst en registratie

Martijn Drost

Martijn Drost

Dagvoorzitter

Welkomstwoord en Opening

Martijn Drost | Onafhankelijk Machineveiligheidsexpert en lid van diverse normcommissies bij het NEN

Johan van Velthoven

Johan van Velthoven

Clustermanager Industrie & Veiligheid bij NEN

Risicobeoordeling van machines

Johan van Velthoven | Clustermanager Industrie & Veiligheid | NEN

Inhoud volgt zo snel mogelijk.

Roelof van Dijk

Roelof van Dijk

Safety Consultant en Trainer bij Pilz Nederland

Risicoreductie in het ontwerpproces

Roelof van Dijk | Safety Consultant en Trainer | Pilz Nederland

Hoe neemt u risicoreductie mee in het ontwerpproces? Vanuit de dagelijkse praktijk met praktische voorbeelden geven we in deze sessie een weergave van hoe u kunt bijdragen aan veiligere machines en een veilige toekomst. In deze sessie benaderen we de theoretische achtergrond van het reduceren van risico’s en uw rol hierin. Aan de hand van basisstappen tijdens het ontwerp zal duidelijk worden hoe u een zo veilig mogelijke machine kunt ontwerpen en waar u in dit proces rekening mee moet houden.

logo Pilz

Ochtendpauze op het netwerkplein met 1-op-1 gesprekken

Eric Leenards

Eric Leenards

Accountmanager & Manager distribution sales bij Leuze Electronic

Optische afscherming: veilig bekeken?

ERIC LEENARDS | ACCOUNTMANAGER & MANAGER DISTRIBUTION SALES | LEUZE ELECTRONIC

Als een machine stilstaat is deze in ieder geval veilig. Maximaal produceren is natuurlijk het doel, maar hoe kan dat in de praktijk ook veilig. Naast het naleven van normen, werken met instructies, maar ook hekken en markeringen, kunnen optische afschermingen een goede invulling geven aan de combinatie van veilig produceren en toch (zoveel als moet) toegankelijk zijn van machines die gevaar kunnen brengen. Indien een lichtscherm / inloopbeveiliging overbrugd moet worden (bv. bij productwissel, doorlopen van pallets op rollenbaan, etc.), zijn daar diverse mogelijkheden voor, goedgekeurd en gericht op de praktijk.

logo leuze nieuw
Gerald van Engeland

Gerald van Engeland

Senior adviseur en trainer, D&F Consulting

Nieuwe SIL en PL norm op komst, wat betekent dat voor u?

Gerald van Engeland | Senior adviseur en trainer | D&F Consulting

Er wordt door de normcommissies IEC en ISO gewerkt aan een update van respectievelijk de SIL- als de PL-norm. De draft van de nieuwe PL-norm (ISO/DIS 13849-1) is inmiddels gepubliceerd voor commentaar en de verwachting is dat de SIL norm gaat volgen. In deze Breakout-sessie gaan we inhoudelijk in op de verschillen en vooral wat dit voor u als machinebouwer betekent.

denf

Lunchpauze op het netwerkplein met persoonlijke foodbox & 1-op-1 gesprekken

Vladimir Dragosavic

Vladimir Dragosavic

International Training Manager bij EUCHNER en lid normcommissie NEC44

Machineveiligheid in de gebruiksfase; praktische maatregelen voor het langdurig borgen van veiligheid

Vladimir Dragosavic |INTERNATIONAL TRAINING MANAGER | EUCHNER & LID NORMCOMMISSIE NEC44

De veiligheid van een machine moet door de gebruiker tijdens de gehele levensduur van de machine worden gewaarborgd. Vaak is dit voor de gebruiker een lastige en verantwoordelijke taak, waarbij de beveiligingen soms uitnodigen tot de manipulatie ervan. In ons gedrag zit de belangrijkste reden voor het omzeilen van veiligheid. Door ons een spiegel voor te houden zien we treffende voorbeelden en meteen ook praktische oplossingen om dit te voorkomen. Het geeft een nieuw inzicht in het anders denken rondom machineveiligheid.

logo EUCHNER
Remko Roosjen

Remko Roosjen

Advocaat Contractenrecht bij MAAK Advocaten

Juridische aansprakelijkheid en CE-markering

Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht | MAAK Advocaten

Inhoud volgt zo snel mogelijk.

maak

Middagpauze op het netwerkplein met 1-op-1 gesprekken

Rutger Rennings

Rutger Rennings

Technical Advisor Machine Safety bij Viscon Group

Het gebruik en het afwijken van normen

Rutger Rennings | TECHNICAL ADVISOR MACHINE SAFETY | VISCON GROUP

In deze sessie  wordt aandacht besteed aan het gebruik van normen en dan vooral aan het afwijken hiervan. Wat zijn normen ook alweer precies en wat zijn ze niet? Met stellingen en interactie wordt er stilgestaan bij de ervaringen van het gebruik van normen en meningen ten aanzien van het afwijken van normen. Verder worden er voorbeeldcases behandelt waarin een praktijkprobleem wordt getoetst aan een essentiële veiligheids- en gezondheidseis uit de Machinerichtlijn. De oplossing voor het probleem vanuit de normen zal niet altijd toepasbaar blijken te zijn. Samen met u wordt gezocht naar een alternatieve oplossing en een steekhoudende onderbouwing hiervan. De voor- en nadelen van het gebruik van normen zullen worden besproken en krijgt u tips en heeft u zelf de gelegenheid om tips te delen met uw vakgenoten.

Bert Planting

Bert Planting

Competence Lead of Global Product Safety bij ASML

Veiligheidseisen bij export buiten Nederland en/of de EU

Bert Planting | Competence Lead of Global Product Safety | ASML

ASML is een Nederlandse firma die Machines bouwt welke ge-exporteert worden naar diverse delen van EU maar ook veel buiten Europa. Dit betekent dat je als ASML op de hoogte moet zijn hoe de wetgeving en bijbehorende standaarden in elk van die landen werken. Hiervoor heeft ASML intern richtlijnen opgesteld waaraan de ontwerpen moeten voldoen. Echter hier komen de volgende uitdagingen om de hoek kijken:

  • Hoe kom ik er achter wat van toepassing is in elk land?
  • Wat vraagt de wetgeving?
  • Hoe gaat een land om met normen/standaarden? En zijn er speciale eisen?
  • Hoe heeft ASML het omgaan met deze eisen ingericht?
  • Wat zijn de uitdagingen om een compliant product te maken?

Om aan te geven wat je als firma tegen kan komen worden een aantal voorbeelden gegeven waarbij het voldoen aan de wetgevingen/standaarden een belangrijke rol vervullen. Hierbij komt ook de speciale huidige uitdaging om de hoek kijken: Hoe ga je om met Covid 19?

asml
Martijn Drost

Martijn Drost

Dagvoorzitter

Afsluiting door de dagvoorzitter

Martijn Drost | Onafhankelijk Machineveiligheidsexpert en lid van diverse normcommissies bij het NEN

Anna Stienstra

Anna Stienstra

Moderator Heliview TALKS

Moderator en dagvoorzitter online event

Anna Stienstra

Anna Stienstra zal tijdens het online event als dagvoorzitter en moderator het event leiden, gesprekken begeleiden en kritische vragen stellen tijdens de talkshows.

Heliview Talks logo
Vladimir Dragosavic

Vladimir Dragosavic

International Training Manager bij EUCHNER en lid normcommissie NEC44

Videotalk: Machineveiligheid in de gebruiksfase; praktische maatregelen voor het langdurig borgen van veiligheid

Vladimir Dragosavic | International Training Manager | EUCHNER en lid normcommissie NEC44

De veiligheid van een machine moet door de gebruiker tijdens de gehele levensduur van de machine worden gewaarborgd. Vaak is dit voor de gebruiker een lastige en verantwoordelijke taak, waarbij de beveiligingen soms uitnodigen tot de manipulatie ervan. In ons gedrag zit de belangrijkste reden voor het omzeilen van veiligheid. Door ons een spiegel voor te houden zien we treffende voorbeelden en meteen ook praktische oplossingen om dit te voorkomen. Het geeft een nieuw inzicht in het anders denken rondom machineveiligheid.

logo EUCHNER
Martijn Drost

Martijn Drost

Dagvoorzitter

Talkshow: Vooruitblik herziening van de machinerichtlijn; op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn

Martijn Drost | onafhankelijk machineveiligheidsexpert & lid diverse normcommissies | NEN

In deze talkshow gaat de dagvoorzitter van het congres Engineering for Safety, Martijn Drost, in gesprek met talkshow-moderator Anna Stienstra over de herziening van de machinerichtlijn. Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren, is de herziening van de machinerichtlijn. Er moet rekening gehouden worden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals robotica, Artificial intelligence en cyber security. Ook andere vragen spelen een rol: moet de liftenrichtlijn geïntegreerd worden in de machinerichtlijn? Moeten speel- en attractietoestellen terug in de scope van de machinerichtlijn? Wat betekent het als de nieuwe regelgeving niet als richtlijn wordt opgesteld, maar als Europese verordening? Tijdens deze talkshow schuiven diverse gasten aan.

Eric Leenards

Eric Leenards

Accountmanager & Manager distribution sales bij Leuze Electronic

Videotalk: Optische afscherming: veilig bekeken?

Eric Leenards | Accountmanager & Manager distribution sales | Leuze Electronic

Als een machine stilstaat is deze in ieder geval veilig. Maximaal produceren is natuurlijk het doel, maar hoe kan dat in de praktijk ook veilig. Naast het naleven van normen, werken met instructies, maar ook hekken en markeringen, kunnen optische afschermingen een goede invulling geven aan de combinatie van veilig produceren en toch (zoveel als moet) toegankelijk zijn van machines die gevaar kunnen brengen. Indien een lichtscherm / inloopbeveiliging overbrugd moet worden (bv. bij productwissel, doorlopen van pallets op rollenbaan, etc.), zijn daar diverse mogelijkheden voor, goedgekeurd en gericht op de praktijk.

logo leuze nieuw

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!