Over het event

Stadion Feijenoord

Congresdag: 22 maart

online event start: 23 maart

Grip, inzicht en controle op datakwaliteit

De digitalisering van de samenleving neemt steeds grotere vormen aan. Er wordt alsmaar meer data verzameld en gebruikt om beslissingen te nemen. De transformatie naar data- en informatiegestuurd werken is voor veel organisaties dan ook in volle gang. Het belang van goede datakwaliteit in deze ontwikkeling is evident. Niet alleen voor het ontwikkelen van de juiste stuurinformatie of het vormen van beleid, maar ook voor het verhogen van de omzet of het verbeteren van de dienstverlening. Maar hoe zorg je er nu voor dat de data die gebruikt wordt van de juiste kwaliteit is en blijft?

Het sleutelwoord hiervoor lijkt “verbinding”. Problemen op het gebied van datakwaliteit blijken namelijk vaak te ontstaan doordat mensen elkaar onvoldoende weten te vinden. Dit komt bijvoorbeeld doordat de afstand tussen de bron van de data en de mensen die de data gebruiken te groot is, gebruikers, leveranciers en andere stakeholders niet dezelfde taal spreken, men niet over de juiste tools beschikt of de verschillende disciplines binnen een organisatie niet voldoende op één lijn zitten. Ook wordt op bestuurlijk niveau het belang van data vaak niet ingezien, waardoor onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor de ‘data-operatie’. Deze editie van het Data Quality event gaan we hier op in en geven we u handvatten om de noodzakelijke connecties te maken. Het thema luidt dan ook: Maak de verbinding!

Programma onderwerpen

 • Controle, meten en monitoren van datakwaliteit
 • Verbeteren van datakwaliteit
 • Data governance
 • Master Data Management
 • Koppelen van bronnen en IT-systemen
 • Datageletterdheid
 • Compliance
 • Technologische ontwikkelingen: AI / Machine Learning / Robotics
 • Data visualisatie

Vragen waarop gedurende het congres onder andere ingegaan zal worden:

 • Hoe verbind je alle schakels in de keten om tot een optimale datakwaliteit te komen?
 • Wat is er voor nodig om de theorie op een juiste manier in de praktijk toe te passen?
 • Hoe formuleer je een gedegen datakwaliteitsstrategie?
 • Hoe zorg je er voor dat iedereen dezelfde taal spreekt?
 • Hoe kunnen de publieke en private sector elkaar helpen?
 • Welke tool en leverancier kan ons het beste helpen bij het oplossen van onze datakwaliteit issues?
 • Welke invloed heeft datakwaliteit op technieken zoals AI en RPA?

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!