Over het congres

NBC Nieuwegein

Fysiek congres op 24 november

Online congres vanaf 25 november

Be part of the solution; taking responsibility!

Binnen het thema Taking Responsibility gaan we tijdens de Cyber Security Experience aandacht besteden aan cybersecurity-verantwoordelijkheid bij diverse stakeholders en meer specifiek wat daar (nog) beter kan. Cybersecurity is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal en het is een dooddoener dat dit zo sterk is als de zwakste schakel. Het is misschien een cliche, maar het is wel waar. In diverse sessies, gesprekken en interviews kijken we onder andere naar de verantwoordelijkheden van de cybersecurity leveranciers; nemen zij voldoende verantwoordelijkheid met de producten en diensten die zij leveren? De overheid; zijn er voldoende publiek-private samenwerkingen of kijken we te afwachtend naar wat de overheid doet? En hoe zit dat binnen uw organisatie, is iedereen voldoende aan boord en voelt iedereen zich cybersecurity-verantwoordelijk?

Na de Cyber Security Experience 2022

  • Weet u met welke bedreigingen u rekening moet houden, nu en in de toekomst.
  • Bent u een schat aan ervaring rijker door de gesprekken met andere security professionals.
  • Weet u uit eerste hand hoe kwetsbaarheden in uw organisaties worden blootgelegd door hackers.
  • Weet u met welke bedreigingen u rekening moet houden, nu en in de toekomst √©n hoe u zich hiertegen kunt wapenen.
  • Kunt u het bewustzijn binnen uw organisatie verhogen en weet u hoe anderen dit hebben gedaan.
  • Weet u hoe uw organisatie zich verhoudt ten opzichte van andere organisaties.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!