Persbericht

1,5 meter congressen die verder gaan dan de richtlijnen van het RIVM

Corona legde half maart alle congressen en evenementen stil. Maar met de nodige aanpassingen zijn vanaf 1 juli bijeenkomsten weer toegestaan, weliswaar met maximaal 100 mensen. Daarop speelt Heliview Conferences & Training in met een nieuw, aangepast concept: het “1,5 meter congres”. De aftrap: 9 september in De Kuip met Software Robotics Live.

De grootste uitdaging voor Heliview is dat uit de maximaal 100 personen die op een congreslocatie mogen worden toegelaten, al een groot deel bestaat uit de afgevaardigden van de congrespartners en de sprekers van de diverse sessies. Dit vormt bij elkaar al een groep van circa 40 personen. Om toch een groter aantal, dan enkel de resterende 60 personen, de mogelijkheid te bieden om aan het congres deel te nemen, heeft Heliview besloten om zijn congressen op te splitsen in een ochtend- en middageditie. Dit betekent dat er niet één, maar twee maal maximaal 60 congresdeelnemers kunnen deelnemen aan het congres.

1,5 meter congressen

Op 9 september vindt het eerste 1,5 meter congres plaats in De Kuip. Om de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers zo goed mogelijk te waarborgen heeft Heliview een aantal maatregelen genomen die verder gaan dan enkel de RIVM richtlijnen.

Zo vragen zij bijvoorbeeld elke deelnemer vooraf een vragenlijst van het RIVM te doorlopen. Indien er een ‘ja’ op één van vragen beantwoord kan worden, wordt deze persoon verzocht direct contact op te nemen met de organisatie. Normaal gesproken maken enkel contactberoepen gebruik van deze vragenlijst, echter denkt Heliview dat de vragenlijst van het RIVM op veel meer plaatsen toepasbaar is. Daarnaast krijgt elke deelnemer een persoonlijke Foodbox, dit omdat de huidige maatregelen het niet mogelijk maken om het gebruikelijke buffet door te laten gaan. Uiteraard zal er ook op de congreslocaties extra rekening worden gehouden met intensieve schoonmaakdiensten en duidelijke looproutes, zodat de 1,5 meter op een fijne manier kan worden gewaarborgd. Ook biedt Heliview elke aanwezige persoon op de congreslocatie extra persoonlijke beschermingsmiddelen aan, zoals mondkapjes en desinfecterende handgel.

Building trust with knowledge

Heliview kan zich heel goed voorstellen dat men weer vertrouwen moet krijgen in het bezoeken van diverse evenementen. “Daarom geloven wij dat onze 1,5 meter congressen ervoor zullen zorgen dat onze congresdeelnemers op een veilige manier weer toegang hebben tot kennis, praktische vaardigheden, inspiratie en nieuwe contacten” aldus CEO Hans de Werd. Heliview is de allereerste binnen Nederland en België die heeft aangekondigd congressen te gaan organiseren op 1,5 meter. Zij verwachten hiermee weer te kunnen voorzien in de kennis- en kennismakingsbehoefte van vele professionals.

Over Software Robotics Live

Software Robotics Live helpt u om succesvol software robotisering toe te passen in de praktijk. Tijdens dit congres wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en oplossingen hiervoor. Hierbij kijken we naar mensen, processen, de organisatie en de techniek.

Onder toeziend oog van de programmacommissie wordt het congresprogramma samengesteld. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma biedt het congres u ook de mogelijkheid om te netwerken met uw vakgenoten.

Nuttig? Deel dit bericht!