Inschrijfvoorwaarden

Congressen met afwijkende inschrijfvoorwaarden

INSCHRIJFVOORWAARDEN ONLINE ONLY EVENTS

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Deelname aan het online event is kosteloos. Wij stellen daarbij wel onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U staat open voor het voeren van 1-op-1 gesprekken (deze zijn niet verplicht).

3. Annuleringsvoorwaarden

Wij hanteren geen annuleringskosten voor deelname aan het online event, maar maken u er graag op attent dat wij als organisator direct kosten maken wanneer u zich aanmeld.

Wilt u uw deelname annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

4. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan het online event, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, ontvangt u wederom van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt u eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

5. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 3-11-2020

Reguliere inschrijfvoorwaarden

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Kosteloos aan het congres deelnemen

Deelname aan dit event kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen aan de congresdag.

Aan kosteloze deelname aan de congresdag stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;
 • U voert vier korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze business partners waarvan er minimaal 2 op de congresdag plaastvinden;
 • U plant uw persoonlijke programma in via de EventManager.

Deelnemers die in aanmerking komen voor kosteloze deelname aan de congresdag krijgen ook kosteloos toegang tot het Online Event.

Tijdens de congresdag kunt u kosteloos gebruik maken van de catering. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Aan alleen kosteloze toegang tot het Online Event stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;

 

In verband met COVID-19 stellen wij u bij registratie op de congresdag enkele vragen omtrent uw gezondheid. Indien u één of meer van deze vragen positief beantwoordt, dan kunnen wij u geen toegang verlenen tot de congresdag. U krijgt wel toegang tot het Online Event.

Voorwaarden om als aanbieder betaald aan de congresdag deel te nemen*

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan de congresdag tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en catering. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. U kunt als aanbieder geen toegang krijgen tot het Online Event.

Voorwaarden om als pers deel te nemen aan de congresdag*

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan de congresdag. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan de congresdag bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

3. Registratievoorwaarden

Aan het event kunt u, indien u voldoet aan bovenstaande  voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 645,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de congresdag, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor de congresdag is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor de congresdag of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor pers.

Betalende deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan de congresdag versturen wij u het toegangsbewijs met de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor de congresdag aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor de congresdag per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving. Indien u zich alleen voor het Online Event  heeft aangemeld, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, circa 7 dagen na de congresdag, ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

* Vanwege COVID-19 en de overheidsmaatregelen is het op dit moment niet op alle events mogelijk om aan een congresdag deel te nemen wanneer u niet tot de doelgroep behoort. Bekijk de ticketpagina van het congres voor de mogelijkheden.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 3-08-2020

Voorwaarden voor deelname aan het Jaarcongres Industriële Veiligheid

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag “Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit congres” met uw potentiële gesprekspartners.

Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, aanhef, titel voor, titel na, functie, en bedrijfsgegevens worden met de businesspartners van het congres gedeeld in de vorm van een deelnemerslijst. Uw e-mailadres wordt uitsluitend in de volgende gevallen met de betreffende businesspartners gedeeld voor persoonlijke benadering:

 • U heeft een 1-op-1 gesprek met de businesspartner gepland op het congres;
 • U heeft deelgenomen aan een sessie waarbij uw aanwezigheid is gescand bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Bij het inplannen van de 1-op-1 gesprekken met een businesspartner is het mogelijk collega’s toe te voegen aan de afspraak. Om dit mogelijk te maken worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en bedrijfsnaam getoond in een zoekvenster aan de andere deelnemers.

Mogelijk ontvangt u voor het congres sms-berichten met daarin praktische informatie met betrekking tot het congres, zoals bereikbaarheid van de locatie. Bij de registratie ontvangt u een welkomst sms met o.a. een link naar uw persoonlijke programma. Ook tijdens het congres kunt u sms-berichten ontvangen m.b.t. uw persoonlijk programma. Het ontvangen van deze sms-berichten kunt u na ontvangst van de welkomst sms uit- of aanzetten in de EventManager.

Tot slot stemt u, door deelname aan dit congres, ermee in dat Heliview Conferences & Training uw e-mailadres mag delen met derde partijen zoals Google, Bing en Social Media kanalen zoals Facebook en LinkedIn ten behoeve van advertentiedoeleinden. Het e-mailadres zal eerst door de derde partijen geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt. Dit zal enkel worden gedaan bij volgende edities van vergelijkbare congressen en/of trainingen. Deze gegevens zullen bij derde partijen tot maximaal 90 dagen bewaard blijven.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan contact op via participants@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker kosteloos aan het event deelnemen

Deelname aan dit congres kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen. Aan kosteloze deelname stellen wij de onderstaande voorwaarden:

 • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website.
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie.
 • U vult het formulier inclusief vragen volledig in.
 • U staat open voor korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze businesspartners (deze gesprekken vinden voornamelijk plaats tijdens de pauzes).
 • U staat open om uw badge te laten scannen bij een sessie waar uw aanwezigheid wordt geregistreerd bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Tijdens het congres wordt een kosteloze lunch geserveerd. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Als aanbieder betaald aan het event deelnemen

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan het congres tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn.

Als pers kosteloos deelnemen aan het event

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan dit congres. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit congres bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

3. Registratievoorwaarden

Aan dit congres kunt u, als u voldoet aan deze voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 645,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor de pers.

Deelname inclusief SKO punt (€49,95): Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde €49,95. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming voor de door ons gemaakte kosten. U ontvangt een creditfactuur van €49,95. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Betalende deelname:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Participants Service:
+31 (0)76 – 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor dit congres versturen wij u het toegangsbewijs. U ontvangt dan ook de routebeschrijving van ons. Meldt u zich enkele dagen voor het congres aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit congres per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving.

6. Wijzigingen

Heliview Conference & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV

Laatst bijgewerkt op: 20-08-2019

Voorwaarden voor deelname aan het Fleet Mobility Live

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Kosteloos aan het congres deelnemen

Deelname aan dit event kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen aan de congresdag.

Aan kosteloze deelname aan de congresdag stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;
 • U staat op voor twee korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze business partners waarvan er minimaal 2 op de congresdag plaastvinden;
 • U plant uw persoonlijke programma in via de EventManager.

Deelnemers die in aanmerking komen voor kosteloze deelname aan de congresdag krijgen ook kosteloos toegang tot het Online Event.

Tijdens de congresdag kunt u kosteloos gebruik maken van de catering. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Aan alleen kosteloze toegang tot het Online Event stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;

 

In verband met COVID-19 stellen wij u bij registratie op de congresdag enkele vragen omtrent uw gezondheid. Indien u één of meer van deze vragen positief beantwoordt, dan kunnen wij u geen toegang verlenen tot de congresdag. U krijgt wel toegang tot het Online Event.

Voorwaarden om als aanbieder betaald aan de congresdag deel te nemen*

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan de congresdag tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en catering. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. U kunt als aanbieder geen toegang krijgen tot het Online Event.

Voorwaarden om als pers deel te nemen aan de congresdag*

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan de congresdag. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan de congresdag bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

Als aanbieder kosteloos aan het event deelnemen (branchemiddag)*

Tijdens Fleet Mobility Live hebben medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus en werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het eventonderwerp en/of verwante terreinen, de mogelijkheid om een gedeelte van het event te bezoeken. Dit kan tijdens de voor hen speciaal georganiseerde branchemiddag. Vanaf 15:00 uur is men welkom om te netwerken met andere branchegenoten. Deelname aan de branchemiddag is kosteloos.

3. Registratievoorwaarden

Aan het event kunt u, indien u voldoet aan bovenstaande  voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 645,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de congresdag, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor de congresdag is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor de congresdag of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor pers.

Betalende deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan de congresdag versturen wij u het toegangsbewijs met de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor de congresdag aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor de congresdag per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving. Indien u zich alleen voor het Online Event  heeft aangemeld, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, circa 7 dagen na de congresdag, ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

* Vanwege COVID-19 en de overheidsmaatregelen is het op dit moment niet op alle events mogelijk om aan een congresdag deel te nemen wanneer u niet tot de doelgroep behoort. Bekijk de ticketpagina van het congres voor de mogelijkheden.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 21-08-2020

Voorwaarden voor deelname aan het ATEX & Process Safety Congres

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Kosteloos aan het congres deelnemen

Deelname aan dit event kost € 295,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen aan de congresdag.

Aan kosteloze deelname aan de congresdag stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;
 • U voert vier korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze business partners waarvan er minimaal 2 op de congresdag plaastvinden;
 • U plant uw persoonlijke programma in via de EventManager.

Deelnemers die in aanmerking komen voor kosteloze deelname aan de congresdag krijgen ook kosteloos toegang tot het Online Event.

Tijdens de congresdag kunt u kosteloos gebruik maken van de catering. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

U kunt kosteloos deelnemen indien u zich identificeert als eindgebruiker. Voor het ATEX & Process Safety congres beschouwen wij u als eindgebruiker wanneer u een managementfunctie bekleed of werkzaam bent als (senior) vakspecialist binnen een van onderstaande doelgroepen:

 • Productie, opslag en/of transport van/met gevaarlijke stoffen.
 • Machine– of installatiebouwers en in die hoedanigheid te maken met gevaarlijke stoffen.
 • Installateurs en/of onderhoudsbedrijven en in die hoedanigheid te maken met gevaarlijke stoffen.

De Early Bird korting is geldig tot en met 10 maart 2021, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Aan alleen kosteloze toegang tot het Online Event stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;

In verband met COVID-19 stellen wij u bij registratie op de congresdag enkele vragen omtrent uw gezondheid. Indien u één of meer van deze vragen positief beantwoordt, dan kunnen wij u geen toegang verlenen tot de congresdag. U krijgt wel toegang tot het Online Event.

Voorwaarden om als aanbieder betaald aan de congresdag deel te nemen*

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan de congresdag tegen betaling van € 295,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en catering. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. U kunt als aanbieder geen toegang krijgen tot het Online Event.

Voorwaarden om als pers deel te nemen aan de congresdag*

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan de congresdag. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan de congresdag bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

3. Registratievoorwaarden

Aan het event kunt u, indien u voldoet aan bovenstaande  voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 295,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de congresdag, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor de congresdag is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor de congresdag of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor pers.

Betalende deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan de congresdag versturen wij u het toegangsbewijs met de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor de congresdag aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor de congresdag per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving. Indien u zich alleen voor het Online Event  heeft aangemeld, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, circa 7 dagen na de congresdag, ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

* Vanwege COVID-19 en de overheidsmaatregelen is het op dit moment niet op alle events mogelijk om aan een congresdag deel te nemen wanneer u niet tot de doelgroep behoort. Bekijk de ticketpagina van het congres voor de mogelijkheden.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 16-10-2020