Inschrijfvoorwaarden

INSCHRIJFVOORWAARDEN ONLINE EVENTS 2021

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Deelname aan een online event kost €249,- (excl. BTW). Wij stellen daarbij de volgende voorwaarde:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op de eventwebsite.

U kunt zich ook inschrijven voor een ticket met 100% korting. Hieronder vindt u het verschil tussen een ticket met standaard tarief en een ticket met 100% korting. De kosten voor deelname zijn dan €0,-.

Let op: het aantal tickets met 100% korting is beperkt en tijdelijk beschikbaar.

Ticket met standaard tarief (€249,- (excl. BTW):

 • Er worden geen gegevens gedeeld met onze partners, tenzij u zelf een 1-op-1 gesprek inplant met (een van) onze partners. Onze partners kunnen u niet uitnodigen voor 1-op-1 gesprekken of exclusieve sessies.

Ticket met 100% korting (€0,-):

 • Beperkte gegevens worden gedeeld met onze partners, zij kunnen u uitnodigen voor vrijblijvende 1-op-1 gesprekken en/of exclusieve sessies.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een ticket met certificaat dan ontvangt u dit certificaat na afloop van het event indien u aan de voorwaarden heeft voldaan. In het certificaat staat het aantal hele uren vermeld die u aanwezig bent geweest.

3. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het online event, maken wij als organisator directe kosten voor uw deelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan het online event kost €249,- (excl. BTW). Wij brengen bij annulering het volledige aankoopbedrag in rekening.

Indien u heeft gekozen voor een ticket met 100% korting zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Wilt u annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

4. Ticket

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan het online event, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd.

Als onderdeel van uw deelname ontvangt u meerdere e-mails die specifiek betrekking hebben op uw deelname aan het event. Dit betreffen bijvoorbeeld e-mails over de status van uw inschrijving en het inplannen van en uitnodigen voor 1-op-1 gesprekken, sessies en video’s, een review of een evaluatie. Uiteraard heeft dit geen betrekking op nieuwsbrieven want daarvoor moet u zich per nieuwsbrief uitdrukkelijk zelf aanmelden.

5. Privacy

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Bekijk dan onze privacy statement.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 15-01-2021

INSCHRIJFVOORWAARDEN ONLINE ONLY EVENTS 2020

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Deelname aan het online event is kosteloos. Wij stellen daarbij wel onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U staat open voor het voeren van 1-op-1 gesprekken (deze zijn niet verplicht).

3. Annuleringsvoorwaarden

Wij hanteren geen annuleringskosten voor deelname aan het online event, maar maken u er graag op attent dat wij als organisator direct kosten maken wanneer u zich aanmeld.

Wilt u uw deelname annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

4. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan het online event, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, ontvangt u wederom van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt u eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

5. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 3-11-2020

Reguliere inschrijfvoorwaarden

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Kosteloos aan het congres deelnemen

Deelname aan dit event kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen aan de congresdag.

Aan kosteloze deelname aan de congresdag stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;
 • U voert vier korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze business partners waarvan er minimaal 2 op de congresdag plaastvinden;
 • U plant uw persoonlijke programma in via de EventManager.

Deelnemers die in aanmerking komen voor kosteloze deelname aan de congresdag krijgen ook kosteloos toegang tot het Online Event.

Tijdens de congresdag kunt u kosteloos gebruik maken van de catering. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Aan alleen kosteloze toegang tot het Online Event stellen wij onderstaande voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals beschreven op deze website;
 • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
 • U vult het inschrijfformulier, inclusief korte vragen, volledig in;

 

In verband met COVID-19 stellen wij u bij registratie op de congresdag enkele vragen omtrent uw gezondheid. Indien u één of meer van deze vragen positief beantwoordt, dan kunnen wij u geen toegang verlenen tot de congresdag. U krijgt wel toegang tot het Online Event.

Voorwaarden om als aanbieder betaald aan de congresdag deel te nemen*

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan de congresdag tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en catering. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. U kunt als aanbieder geen toegang krijgen tot het Online Event.

Voorwaarden om als pers deel te nemen aan de congresdag*

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan de congresdag. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan de congresdag bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

3. Registratievoorwaarden

Aan het event kunt u, indien u voldoet aan bovenstaande  voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 645,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de congresdag, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor de congresdag is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor de congresdag of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor pers.

Betalende deelname aan de congresdag:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren, neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: +31 (0)76 – 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor deelname aan de congresdag versturen wij u het toegangsbewijs met de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor de congresdag aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor de congresdag per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving. Indien u zich alleen voor het Online Event  heeft aangemeld, ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding is goedgekeurd. Zodra de online content beschikbaar is, circa 7 dagen na de congresdag, ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment heeft u in de EventManager toegang tot de Heliview TALKS en Heliview EXPO en kunt eventueel 1-op-1 gesprekken inplannen.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

* Vanwege COVID-19 en de overheidsmaatregelen is het op dit moment niet op alle events mogelijk om aan een congresdag deel te nemen wanneer u niet tot de doelgroep behoort. Bekijk de ticketpagina van het congres voor de mogelijkheden.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV.

Datum: 3-08-2020