1-op-1 gesprekken

De Heliview matchmaking

Al ruim 35 jaar brengen wij mensen met elkaar in contact tijdens onze congressen. Het leggen van persoonlijke en zakelijke contacten is de basis van onze congressen. We passen onze dienstverlening voortdurend aan om deelnemers en business partners op een eenvoudige en informele manier met elkaar in contact te brengen. Tijdens al onze congressen faciliteren wij een unieke vorm van matchmaking: 1-op-1 gesprekken. Dit kunnen zowel netwerkgesprekken als expertgesprekken zijn.

Netwerkgesprekken

In de EventManager kunt u deelnemers uitnodigen met wie u in contact wil komen. Een deelnemer kan u ook uitnodigen. Als uw uitnodiging wordt geaccepteerd, wordt er een gesprek ingepland. Deze gesprekken vinden op het netwerkplein tijdens de congresdag plaats of online in de EventManager en duren 15 minuten.

Expertgesprekken

Indien een deelnemer een concrete hulpvraag heeft, kan de deelnemer maximaal twee partners uitnodigen voor een expertgesprek. De deelnemer geeft dan feitelijk aan wat zijn/haar vraag is. Op deze manier wordt u in de gelegenheid gesteld om de juiste expert in te plannen om de vraag te beantwoorden. Een expertgesprek duurt 30 minuten en vindt altijd in de EventManager plaats.