Programma

Bekijk hier het programma van de vorige editie. We maken hier spoedig het nieuwe programma bekend.

Jaarcongres ATEX & Process Safety

Ontvangst en registratie

Marit van Bohemen

Marit van Bohemen

Dagvoorzitter

Dagopening

Marit van Bohemen, dagvoorzitter

Jasper Lazet, Event Director ATEX & Process Safety en dagvoorzitter Marit van Bohemen openen de 12de editie van ATEX & Process Safety!

Karel Neleman

Karel Neleman

ATEX-DOCENT BIJ NCOI

Waarom installatienorm IEC 60079-14 aan een update toe is

Karel Neleman | ATEX-docent | ROVC

Karel Neleman is actief lid van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de Ex-norm die omschrijft waar rekening mee gehouden moet worden ten aanzien van het ontwerp, de selectie en installatie van Ex-materieel. De verwachting is dat in 2023 de nieuwe editie gepubliceerd zal worden met weer behoorlijk wat wijzigingen. Deze wijzigingen hebben uiteraard een aanleiding. In deze presentatie staat hij stil bij de nut en noodzaak van de nieuwe norm en put daarbij uit relevante nationale en internationale praktijkvoorbeelden van situaties waaruit blijkt dat er nog veel te verbeteren valt.

ROVC
Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

ATEX-specialist, Lid diverse normcommissies

NTA 7914 en de praktische invulling

Gerdian Jansen | ATEX-specialist en lid diverse NEN-normcommissies

De voorgenomen wijziging van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is inmiddels officieel (besluit 23 januari 2020). In artikel 3.5e is ‘geen andere eisen’ vervangen door ‘geen aanvullende eisen’. In de nota van toelichting is opgenomen dat ‘…Indien er voor een apparatencategorie géén apparatuur of beveiligingsmiddelen beschikbaar zijn (of niet op een redelijke termijn beschikbaar gaan komen), mag afgeweken worden van de principes, bedoeld in artikel 3.5e, onderdeel e, Arbobesluit…’. De NTA 7914 kan als leidraad worden gebruikt voor het beoordelen of, en onder welke randvoorwaarden, niet-ATEX apparaten tijdelijk kunnen worden gebruikt of tijdelijk aanwezig kunnen zijn in zone 2 en/of 22 gebieden. Gerdian Jansen zal u hierover uitgebreid informeren en met u in gesprek gaan.

Ruben Vermeylen

Ruben Vermeylen

Explosion Safety Consultant bij ISMA

De voor de hand liggende oorzaak, of toch niet?

Ruben Vermeylen | Explosion Safety Consultant | ISMA

De afgelopen jaren heeft ISMA het onderzoek uitgevoerd van diverse explosie-incidenten. De meest voor de hand liggende oorzaak bleek soms niet de juiste te zijn. Tijdens deze interactieve presentatie worden enkele van deze incidenten behandeld en wordt u uitgedaagd om mee te denken en mee te discussiëren over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Deze sessie geeft u verrassende nieuwe inzichten om op een andere manier naar incidentonderzoek te kijken.

ISMA
Jaarcongres ATEX & Process Safety

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Prof. Dr - Ing. Arnhold

Prof. Dr - Ing. Arnhold

VP Strategy & Technology at R. Stahl AG

Ex – citing future for Hydrogen

Prof. Dr. - Ing. Thorsten Arnhold | VP STRATEGY & TECHNOLOGY | R. STAHL AG

In the future more and more of the primary energy supplies will be based on so-called renewable energy sources like wind, solar and maritime ones. Due to geophysics, all these sources are very volatile. To buffer this volatility hydrogen is one of the most promising energy carriers. One major drawback of hydrogen is its high flammability which can cause severe explosions. For many decades hydrogen is used safely in large amounts in the chemical and petrochemical industry. Based on the typical value chain of “green” hydrogen the author explains how far the conventional safety concepts can be used for all the new hydrogen applications and what must be considered from a new perspective. The current status of the international standardization for explosion protection in hydrogen applications is presented and an outlook on future developments is given.

Stahl Electromach
Stefan van den Broek

Stefan van den Broek

Teamlead HSE/Consultant

ATEX- en procesveiligheidsketen

Stefan van den Broek | Teamlead HSE/Consultant | Bureau Veritas

Bent u er zich van bewust geworden dat u volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit H3 §2a “Explosieve atmosferen” de gevarenzones van uw arbeidsplaats in kaart moet brengen? En dat u de explosierisico’s beheerst moeten worden met een explosieveiligheidsdocument? Een explosieveiligheidsdocument wordt uiteindelijk pas achteraf opgesteld, waarin ontstekingsmanagement de boventoon voert. Zo wordt het voorkomen van explosieve atmosferen vrijwel onmogelijk, terwijl dit de eerste stap zou moeten zijn volgens het Arbobesluit. Dit laatste kan alleen, als men tijdens het procesontwerp of de aanschaf van installaties rekening houdt met het voorkomen van explosieve atmosferen. ATEX zou een onderdeel moeten zijn in de veiligheidsketen van procesontwerp tot productie. In deze sessie wordt uitleg gegeven hoe je de operationele inspanning ter voorkoming van explosieve atmosferen en beheersing van explosiegevaar kunt reduceren.

partner ATEX & Process Safety
Jaarcongres ATEX & Process Safety

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Matty Eckhardt

Matty Eckhardt

Technisch commercieel adviseur bij Jobarco

Veilig kabels installeren volgens de NEN-norm

Matty Eckhardt | Technisch commercieel adviseur | Jobarco. onderdeel van de Cable Connectivity Group

Het op een juiste, en dus veilige, manier installeren van (industriële)kabels in explosiegevaarlijke omgevingen is geen sinicure. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in alle belangrijke zaken rondom de NEN-EN—IEC 60079-14:2014 (specifiek 9.3.1 en 9.3.2 en Annex E1) en hoe deze u kan helpen dit op een veilige manier te doen. U krijgt inzicht in welke kabels ATEX-geschikt zijn en (misschien nog wel belangrijker) welke niet. Tijdens deze sessie wordt er ook aandacht besteed aan de testprocedure van gasdoorlaatbaarheid van kabels volgens Annex E1.

Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosies: fenomenologie, dynamica en mitigatie

Dr. Arief Dahoe | EXPLOSION, HYDROGEN SAFETY AND COMBUSTION SCIENTIST | Ministerie van Defensie

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen natuurlijk veelvuldig voor in de industrie. En de wetgeving (ATEX) die bedrijven en organisaties een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen maatregelen te implementeren moet er voor zorgen dat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (hazardous area classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Deze presentatie gaat over de toepassing van explosiedynamica in procesveiligheid. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Er bestaan verschillende methoden om explosiegevaarlijke processen veilig te maken. In deze presentatie komen methoden gebaseerd op explosieparameters aan bod. Het dynamisch gedrag van deze explosieparameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Gevolgd door de experimentele bepaling van explosie parameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging conform de ATEX-wetgeving.

Jaarcongres ATEX & Process Safety

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Paul van Norden

Paul van Norden

Expert ATEX, Global Engineering & Standardisation

Voorkomen van poederstof-explosies in droogtorens, filters en silo’s; de praktijkaanpak bij FrieslandCampina

Paul van Norden, Expert ATEX | Global Engineering & Standardisation | FrieslandCampina Corporate Supply Chain

Explosieveiligheid staat bij FrieslandCampina hoog op de agenda. Recent zijn een aantal sproeidroogtorens aanvullend beveiligd tegen explosiegevaar. Bestaande silo’s worden geanalyseerd op ATEX-risico’s en er loopt een ATEX-programma met een speciale task force om ATEX-aspecten aan te pakken. In deze sessie zal dit programma worden toegelicht en zal er worden ingegaan op de technische aspecten die speciale aandacht vragen. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen over situaties bij uw eigen installaties.

FrieslandCampina
prof. dr. Ira Helsloot

prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Leren van incidenten in de procesindustrie en de risico-regelreflex

Prof. Dr. Ira Helsloot | hoogleraar besturen van veiligheid | Radboud universiteit

Een standaard reflex is om na een incident direct nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen om zo het risico op herhaling snel te reduceren. Maar is dat wel altijd nodig of verstandig? En hebben die stapelingen van veiligheidsregels wel een positief effect? En wat zijn de kosten en baten van deze maatregelen? In deze keynote bespreekt Prof. Ira Helsloot zijn onderzoek naar de risico-regelreflex met als uitkomst dat deze ook binnen de procesindustrie een serieus probleem is. Extra maatregelen brengen ook allerlei neveneffecten met zich mee. Ook is er een trend waarbij er steeds meer aandacht en nadruk komt te liggen op het voorkomen van, en het acteren op, arbo-gerelateerde incidenten waarbij de voortvloeiende maatregelen een enorm averechts effect (kunnen) hebben op de procesveiligheid. In recent onderzoek naar incidenten in de procesindustrie stelt Ira Helsloot dat lichte incidenten het grootste leerpotentieel hebben, maar ook dat het verstandig is om incidentonderzoek te prioriteren naar de meest risicovolle incidenten. Ook de procesindustrie moet in ogenschouw nemen dat elke (veiligheids)verbetering een nieuw, wellicht onbekend risico met zich meebrengt. Helsloot stelt dat uit onderzoek ook kan blijken dat er niets gedaan hoeft te worden. Dat staat echter haaks op de risico-regelreflex dat er altijd een verbetering moet zijn.

Netwerkplein

Netwerkborrel

Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

FENOMENOLOGIE, DYNAMICA EN MITIGATIE VAN EXPLOSIES

DR. ARIEF DAHOE | EXPLOSION, HYDROGEN SAFETY AND COMBUSTION SCIENTIST | Ministerie van Defensie

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen natuurlijk veelvuldig voor in de industrie. En de wetgeving (ATEX) die bedrijven en organisaties een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen maatregelen te implementeren moet er voor zorgen dat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd.

Tijdens deze roundtable-sessie geeft Arief Dahoe een presentatie over de toepassing van explosiedynamica in procesveiligheid om zodoende inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Aansluitend is er ruimte om met elkaar in discussie te gaan, vragen te stellen en om met elkaar van gedachte te wisselen.

Paul van Liempt

Paul van Liempt

JOURNALIST & INTERVIEWER BIJ BNR & VDO

Live roundtable over uw ATEX-vraagstukken

Het thema van deze live roundtable bepaalt u grotendeels zelf. Het onderwerp van dit digitale rondetafelgesprek wordt namelijk bepaald aan de hand van de vragen die u bij uw aanmelding voor het ATEX & Process Safety Event heeft opgegeven. Samen met de programmacommissie nemen we deze vragen door en halen daar de meest aangehaalde onderwerpen uit. De gespreksleider gaat met u en uw vakgenoten aan de hand van een aantal (probleem)stellingen of aandachtsgebieden in gesprek. Deze roundtable biedt een mooie gelegenheid om snel en efficiënt in contact te komen met andere professionals in uw vakgebied en om met hen van gedachten te wisselen.

Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

ATEX-specialist, Lid diverse normcommissies

Live roundtable tijdelijk gebruik van niet-EX apparaten in gevaarlijk gebied

Gerdian Jansen | ATEX-specialist en lid diverse NEN-normcommissies

De voorgenomen wijziging van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is inmiddels officieel (besluit 23 januari 2020). En in artikel 3.5e is ‘geen andere eisen’ vervangen door ‘geen aanvullende eisen’. In de nota van toelichting is opgenomen dat ‘…Indien er voor een apparatencategorie géén apparatuur of beveiligingsmiddelen beschikbaar zijn (of niet op een redelijke termijn beschikbaar gaan komen), mag afgeweken worden van de principes, bedoeld in artikel 3.5e, onderdeel e, Arbobesluit…’. De wetswijziging zorgt voor veel onrust in de praktijk omdat het lijkt alsof er strengere eisen gesteld worden aan het (tijdelijk) gebruik van niet explosieveilig materieel. De Nederlands Technische Afspraak (NTA 7914) probeert, binnen het kader van de toepasselijke Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving, duidelijkheid te bieden met betrekking tot het tijdelijk toepassen van dergelijke niet-ATEX apparatuur, om daarmee zoveel mogelijk discussies met betrekking tot “redelijkheid” en “mogelijkheid” te vermijden. Daarbij wordt uitgegaan van de beheersing van de risico’s zoals die bij de ATEX 153-plichtige bedrijven wordt toegepast. Tijdens deze live roundtable zal Gerdian Jansen u uitgebreid informeren over het tijdelijk gebruik van niet-EX apparaten in gevaarlijk gebied. U kunt u uw vragen stellen en met vakgenoten van gedachte wisselen.

Paul van der Sneppen

Paul van der Sneppen

Key Account Director Industrie, Energie & Bouw

Voldoende onderricht personeel: Wanneer is voldoende goed genoeg?

Paul van der Sneppen | Key Account Director | NCOI Groep (o.a. ROVC)

Dagelijks ervaren we dat de Arbo-wetgeving te veel ruimte open laat als het gaat om de definitie “voldoende onderricht”. En dat kan leiden tot ellenlange discussies tussen contractor en opdrachtgever of assetowner en de toezichthoudende instanties als iSZW. En als we denken dat we in stabieler vaarwater terecht komen zijn er weer nieuwe internationale initiatieven die vroeg of laat ook in Nederland een impact zullen hebben, voor u zelf, uw personeel of voor uw klanten/leveranciers. In deze presentatie krijgt u een update van de laatste ontwikkelingen.

Paul van Norden

Paul van Norden

Expert ATEX, Global Engineering & Standardisation

Tom Molkens

Tom Molkens

Explosion Safety Consultant bij ISMA

Stofexplosies onder de loep genomen

Paul van Norden, Expert ATEX | Global Engineering & Standardisation | FrieslandCampina Corporate Supply Chain & Tom Molkens | EXPLOSION SAFETY CONSULTANT | ISMA

In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse (praktijk) experts, waaronder Paul van Norden van FrieslandCampina en Tom Molkens van ISMA, rondom het thema stofexplosies. Veel productieomgevingen hebben te maken met de dreiging van stofexplosies. Dat kan zijn doordat er in het primaire proces met explosiegevaarlijke stoffen wordt gewerkt, maar even zo vaak is de explosiegevaarlijke stof ‘slechts’ een bijproduct van het primaire productieproces. De risico’s en gevolgen zijn er niet minder om. Tijdens dit gesprek staat onder andere de vraag centraal welke aandachtspunten belangrijk zijn bij het voorkomen van stofexplosies.

FrieslandCampina
partner ATEX & Process Safety
Karel Neleman

Karel Neleman

ATEX-DOCENT BIJ NCOI

Waarom de installatienorm IEC 60079-14 aan een update toe is

Karel Neleman | ATEX Docent | NCOI Groep (o.a. ROVC)

Karel Neleman is actief lid van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de Ex-norm die omschrijft waar rekening mee gehouden moet worden ten aanzien van het ontwerp, de selectie en installatie van Ex-materieel. De verwachting is dat in 2023 de nieuwe editie gepubliceerd zal worden met weer behoorlijk wat wijzigingen. Deze wijzigingen hebben uiteraard een aanleiding. In deze presentatie staat hij stil bij de nut en noodzaak van de nieuwe norm en put daarbij uit relevante nationale en internationale praktijkvoorbeelden van situaties waaruit blijkt dat er nog veel te verbeteren valt.

Dr. Arief Dahoe

Dr. Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Prof. Dr - Ing. Arnhold

Prof. Dr - Ing. Arnhold

VP Strategy & Technology at R. Stahl AG

HYDROGEN SAFETY

DR. ARIEF DAHOE | EXPLOSION, HYDROGEN SAFETY AND COMBUSTION SCIENTIST AND PROF. DR. - ING. THORSTEN ARNHOLD | VP STRATEGY & TECHNOLOGY | R. STAHL AG

In this talk show, led by Paul van Liempt, Dr. Arief Dahoe and Prof. Dr-Ing. Thorsten Arnhold will discuss hydrogen safety. In the future more and more of the primary energy supplies will be based on so-called renewable energy sources like wind, solar and maritime ones. Due to geophysics, all these sources are very volatile. To buffer this volatility hydrogen is one of the most promising energy carriers. One major drawback of hydrogen is its high flammability which can cause severe explosions. For many decades hydrogen is used safely in large amounts in the chemical and petrochemical industry. Dr. Arief Dahoe and Prof. Dr-Ing. Thorsten Arnhold will discuss how far the conventional safety concepts can be used for all the new hydrogen applications and what must be considered from a new perspective. The current status of the international standardization for explosion protection in hydrogen applications is also discussed and they will give an outlook on future developments.

Electromach
prof. dr. Ira Helsloot

prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Interview met Prof. Dr. Ira Helsloot

PROF. DR. IRA HELSLOOT | HOOGLERAAR BESTUREN VAN VEILIGHEID | RADBOUD UNIVERSITEIT

In dit vraaggesprek gaat Paul van Liempt in gesprek met Prof. Dr. Ira Helsloot. Aan bod komt onder andere zijn onderzoek naar de risico-regelreflex en waarom het niet altijd verstandig is om direct na een incident nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen om zo het risico op herhaling snel te reduceren. In recent onderzoek naar incidenten in de procesindustrie stelt Ira Helsloot dat lichte incidenten het grootste leerpotentieel hebben, maar ook dat het verstandig is om incidentonderzoek te prioriteren naar de meest risicovolle incidenten, maar dat is lastig uitleggen aan partijen die elk incident onderzocht willen hebben. Tot slot wordt er gesproken over de constatering dat veel veiligheidsbeleid disproportioneel is. Dit komt mede omdat onvoldoende zicht is op, of rekening gehouden is met, de werkelijke kosten en baten van het (veiligheids)beleid. Helsloot ziet het als een kernopgave om doormiddel van onderzoek die feiten te achterhalen en op basis daarvan te bepalen hoe redelijk veiligheidsbeleid eruit zou moeten zien.

Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

ATEX-specialist, Lid diverse normcommissies

Roald Perbal

Roald Perbal

Voorzitter bij NEN Subcommissie Explosion Prevention and Protection & Mechanical (EPP & M)

explosieve atmosferen…tijdelijk gebruik van niet-Ex apparaten in gevaarlijk gebied

Gerdian Jansen | ATEX-specialist en lid diverse NEN-normcommissies & Roald Perbal | VOORZITTER BIJ NEN SUBCOMMISSIE EXPLOSION PREVENTION AND PROTECTION & MECHANICAL (EPP & M)

In deze talkshow gaan diverse experts onder leiding van Paul van Liempt in gesprek over het tijdelijk gebruik van niet-Ex apparatuur in gevaarlijkgebied. Hierbij staat de NTA 7914 centraal. De wetswijziging zorgt voor veel onrust in de praktijk omdat het lijkt alsof er strengere eisen gesteld worden aan het (tijdelijk) gebruik van niet explosieveilig materieel. De Nederlands Technische Afspraak (NTA 7914) probeert, binnen het kader van de toepasselijke Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving, duidelijkheid te bieden met betrekking tot het tijdelijk toepassen van dergelijke niet-ATEX apparatuur, om daarmee zoveel mogelijk discussies met betrekking tot “redelijkheid” en “mogelijkheid” te vermijden. Daarbij wordt uitgegaan van de beheersing van de risico’s zoals die bij de ATEX 153-plichtige bedrijven wordt toegepast.

Willem Schimmel

Willem Schimmel

Project Manager / Technisch Expert ATEX bij Bureau Veritas

Stefan van den Broek

Stefan van den Broek

Teamlead HSE/Consultant

ATEX- EN PROCESVEILIGHEIDSKETEN

WILLEM SCHIMMEL | PROJECT MANAGER | BUREAU VERITAS & Stefan van den Broek | Teamlead HSE/Consultant | Bureau Veritas

Bent u er zich van bewust geworden dat u volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit H3 §2a “Explosieve atmosferen” de gevarenzones van uw arbeidsplaats in kaart moet brengen? En dat u de explosierisico’s beheerst moeten worden met een explosieveiligheidsdocument? Een explosieveiligheidsdocument wordt uiteindelijk pas achteraf opgesteld, waarin ontstekingsmanagement de boventoon voert. Zo wordt het voorkomen van explosieve atmosferen vrijwel onmogelijk, terwijl dit de eerste stap zou moeten zijn volgens het Arbobesluit. Dit laatste kan alleen, als men tijdens het procesontwerp of de aanschaf van installaties rekening houdt met het voorkomen van explosieve atmosferen. ATEX zou een onderdeel moeten zijn in de veiligheidsketen van procesontwerp tot productie. In deze sessie wordt uitleg gegeven hoe je de operationele inspanning ter voorkoming van explosieve atmosferen en beheersing van explosiegevaar kunt reduceren.

partner ATEX & Process Safety
Ruben Vermeylen

Ruben Vermeylen

Explosion Safety Consultant bij ISMA

Michel Vandeweyer

Michel Vandeweyer

Explosion Safety Consultant bij ISMA

STOFEXPLOSIES: DE VOOR DE HAND LIGGENDE OORZAAK, OF TOCH NIET?

Ruben Vermeylen | Explosion Safety Consultant & Michel Vandeweyer | Explosion Safety Consultant | ISMA

Tijdens deze live roundtable wordt er ingegaan op het onderzoek van de afgelopen jaren naar diverse explosie-incidenten. Hierbij bleek de meest voor de hand liggende oorzaak soms niet de juiste te zijn. Tijdens deze roundtable worden enkele van deze incidenten behandeld en wordt u uitgedaagd om mee te denken en mee te discussiëren over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Deze roundtable geeft u verrassende nieuwe inzichten om op een andere manier naar incidentonderzoek te kijken.

partner ATEX & Process Safety

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!