Programma

Programmaoverzicht 2020

Om 08:30 uur openen we de deuren voor ontvangst en registratie en om 09:15 uur trappen we af met de opening van het programma.

Ontvangst en registratie

Wij heten u van harte welkom op het Jaarcongres ATEX & Process Safety. Vanaf 8:30 kunt u terecht in DeFabrique voor ontvangst en registratie.

Wendelien Wouters

Wendelien Wouters

Dagvoorzitter van ATEX & Process Safety 2020

Welkomst en opening

Wendelien Wouters | Dagvoorzitter Jaarcongres ATEX & Process Safety

Dagvoorzitter Wendelien Wouters opent de dag met een welkomstwoord.

Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

ATEX-specialist, Lid diverse normcommissies

Stefan Platteschorre

Stefan Platteschorre

Head of Maintenance bij Maasvlakte Olie Terminal

NTA 7914 en de praktische invulling

Gerdian Jansen | ATEX-specialist| lid diverse normcommissies & Stefan Platteschorre | Head of Maintenance | Maasvlakte Olie Terminal

De voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandigheden is inmiddels officieel (besluit 23 januari 2020). In artikel 3.5e is ‘geen andere eisen’ vervangen door ‘geen aanvullende eisen’. In de nota van toelichting is opgenomen dat ‘…Indien er voor een apparatencategorie géén apparatuur of beveiligingsmiddelen beschikbaar zijn (of niet op een redelijke termijn beschikbaar gaan komen), mag afgeweken worden van de principes, bedoeld in artikel 3.5e, onderdeel e, Arbobesluit…’. De NTA 7914 kan als leidraad worden gebruikt voor het beoordelen of, en onder welke randvoorwaarden, niet-ATEX apparaten tijdelijk kunnen worden gebruikt of tijdelijk aanwezig kunnen zijn in zone 2 en/of 22 gebieden. Gerdian Jansen en Theo Pijpker zullen u hierover uitgebreid informeren. Stefan Platteschorre zal vertellen hoe Maasvlakte Olie Terminal hiermee omgaat.

NEN Normcommissie
Maasvlakte Olie Terminal
Roger Eijkhoudt

Roger Eijkhoudt

Senior Adviseur en teamleider Process Safety bij D&F Consulting

Risicomanagement en ALARP

Roger Eijkhoudt | Senior Adviseur en teamleider Process Safety | D&F Consulting

Als onderdeel van veel risicostudies bij BRZO-bedrijven worden matrices gebruikt. Het doel hiervan is om na te gaan hoe je risico’s ‘As Low As Reasonably Practicable’ ofwel ALARP kunt managen. In deze sessie worden de volgende vragen rondom dit thema behandeld:

  • Wat betekent het ALARP-principe nu precies?
  • Is het simpel toe te passen of zitten er addertjes onder het gras?
  • De EU directive 2013/30/EU spreekt over een kosten/baten analyse, hoe is dit toepasbaar binnen BRZO-bedrijven?

Kan een Monte Carlo-simulatie helpen aan te tonen dat deze analyse robuust is uitgevoerd.

partner ATEX & Process Safety
Christian Cameron

Christian Cameron

QA/QC Manager bij Electromach

Inspectie in explosiegevaarlijkgebied door middel van Ex-Robots

Christian Cameron | QA/QC Manager | Electromach

ATEX zone 1 gecertificeerde robots als nieuwe maatstaf voor inspectie en bewaking van potentieel explosie gevaarlijke gebieden en installaties; raffinaderijen, chemische fabrieken. De robots zijn uitgerust met sensoren en camera’s zijn via een draadloos netwerk verbonden met het veilige gebied; operator, controle kamer. Dit betekent dat inspecteurs en operators het aantal bezoeken aan afgelegen of gevaarlijke locaties kunnen verminderen waardoor hun arbeidsveiligheid aanzienlijk wordt verbeterd.

Stahl Electromach
Willem Schimmel

Willem Schimmel

Project Manager / Technisch Expert ATEX bij Bureau Veritas

ATEX- en procesveiligheidsketen

Willem Schimmel | Project Manager | Bureau Veritas

Bent u er zich van bewust geworden dat u volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit H3 §2a “Explosieve atmosferen” de gevarenzones van uw arbeidsplaats in kaart moet brengen? En dat u de explosierisico’s beheerst moeten worden met een explosieveiligheidsdocument? Een explosieveiligheidsdocument wordt uiteindelijk pas achteraf opgesteld, waarin ontstekingsmanagement de boventoon voert. Zo wordt het voorkomen van explosieve atmosferen vrijwel onmogelijk, terwijl dit de eerste stap zou moeten zijn volgens het Arbobesluit. Dit laatste kan alleen, als men tijdens het procesontwerp of de aanschaf van installaties rekening houdt met het voorkomen van explosieve atmosferen. ATEX zou een onderdeel moeten zijn in de veiligheidsketen van procesontwerp tot productie. In deze sessie wordt uitleg gegeven hoe je de operationele inspanning ter voorkoming van explosieve atmosferen en beheersing van explosiegevaar kunt reduceren.

partner ATEX & Process Safety
Nanko Wassenaar

Nanko Wassenaar

Key Accountmanager bij Alsta-Nassau

Yves Degroote

Yves Degroote

Atex specialist bij Dynaco High Performance Doors

Doe maar een Deur

Nanko Wassenaar | Key Accountmanager | Alsta-Nassau & Yves Degroote | Atex specialist | Dynaco High Performance Doors

Als service provider worden wij vaak geconfronteerd met installaties die (wellicht ongemerkt/ongewild) onderdeel (zijn gaan) uitmaken van een productieproces maar feitelijk niet geschikt zijn voor de behoefte op die plek. De keuzes en afwegingen die men tijdens een Bouw/verbouw project moet maken zijn enorm en het projectbudget beperkt. Keuzes tijdens de projectontwikkeling hebben een effect op de exploitatiekosten/TCO nadat het project/installatie in gebruik is genomen. Gebouw gebonden installaties (deuren) hebben vaak een ondergeschikt belang ten aanzien van productie relateerde installaties en de budgetten worden dan ook als zodanig verdeeld echter wanneer een installatie in gebruik is blijkt vaak dat een installatie niet voldoet aan de KPI’s en kan het wellicht lastig tot onmogelijk zijn nog zaken aan te passen.Deze ontwikkeling heeft dan uiteindelijk een negatief effect op de TCO en deze kosten komen voor rekening van de Facilitair beheerder die in de projectontwikkeling weinig tot geen invloed heeft gehad op de keuzes.Om te komen tot de optimale TCO moet het mogelijk zijn om in een projectfase over de diverse budgetgrenzen heen te kijken en op voorhand volledig inzicht te hebben op de TCO, mogelijkheden en onmogelijkheden van een Installatie wanneer deze in gebruik is.

partner ATEX & Process Safety
Dynaco
Ruben Vermeylen

Ruben Vermeylen

Explosion Safety Consultant bij ISMA

Inertisatie: hoe toepassen en risico’s beheersen!

Ruben Vermeylen | Explosion Safety Consultant | ISMA

Inertiseren, of het verdringen van zuurstof door het toevoegen van een inert gas, kan toegepast worden als preventieve maatregel bij de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer binnenin installaties. Echter om de veilige werking door inertisatie te garanderen, is het noodzakelijk dat een goede procesrisicoanalyse uitgevoerd wordt. In deze lezing zal in detail worden ingegaan op enkele valkuilen die optreden tijdens de procesrisicoanalyse:

  • de selectie van het inert gas,
  • een volledige of gedeeltelijke inertisatie,
  • hoe omgaan met een systeem dat op onderdruk wordt gebracht.
partner ATEX & Process Safety
Paul van Norden

Paul van Norden

Subject Matter Expert ATEX bij FrieslandCampina

Voorkomen van poederstof-explosies in droogtorens, filters en silo’s; de praktijkaanpak bij FrieslandCampina

Paul van Norden | EPC Manager / Subject Matter Expert ATEX, Ingredients Project & Technology Excellence Center | FrieslandCampina

Explosieveiligheid staat bij FrieslandCampina hoog op de agenda. Recent zijn een aantal sproeidroogtorens aanvullend beveiligd tegen explosiegevaar. Bestaande silo’s worden geanalyseerd op ATEX-risico’s en er loopt een ATEX-programma met een speciale task force om ATEX-aspecten aan te pakken. In deze sessie zal dit programma worden toegelicht en zal er worden ingegaan op de technische aspecten die speciale aandacht vragen. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen over situaties bij uw eigen installaties.

FrieslandCampina
Bert Planting

Bert Planting

Competence Lead of Global Product Safety bij ASML

IECEx, een wereldwijde harmonisatie?

Bert Planting | Product Safety Manager | ASML

Wat doet een machinebouwer, die hightech machines maakt om chips te produceren, met de IECEx richtlijnen? Hoe ontwerp je complexe machines die onder het IECEx-regime vallen?

ASML levert machines in diverse delen van de wereld. Daarbij zou het voldoen aan IECEx een garantie moeten zijn voor het gebruik van deze machines bij al haar klanten. Helaas wordt ASML geconfronteerd met invullingen van IECEx die per land verschillend kunnen zijn. Wat is de rol van een Notified Body hierin? En hoe kunnen zij helpen, zodat het systeem wereldwijd (Europe, Azië, VS), volgens de lokale regels, gebruikt kan worden.

ASML

Meer sessies volgen zo spoedig mogelijk

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!