Leg de basis voor een goede Process Safety

Zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen zit een ongeluk in een klein hoekje. Zo was er een tijdje terug nog een explosie op een bedrijventerrein in Boxtel met 3 gewonden als gevolg. Het is daarom cruciaal om zoveel mogelijk risico’s accuraat in kaart te brengen en de nodige maatregelen te treffen.

Protocollen, afrastering, veiligheidskleding, opleidingen voor uw medewerkers, dit zijn enkel een paar voorbeelden van maatregelen om de werkvloer veilig te houden voor u en uw collega’s. Risicomanagement begint echter al veel eerder, namelijk bij het ontwikkelen en innoveren van de bedrijfsprocessen. Het is van uiterst belang dat er in dit stadium nauwkeurig wordt gekeken naar de veiligheid van deze processen. Zelfs het kleinste detail dat over het hoofd gezien wordt kan al leiden tot gevaarlijke situaties of ongevallen zoals die in Boxtel.

Wie zijn er bevoegd om te werken met bepaalde machines of voertuigen? Op welke manier deelt u de werkvloer het veiligst in? Hoe zorgt u dat het personeel bewust is van alle gevaren en hier verantwoord mee om gaat? Dit zijn het soort vragen die u zich moet stellen om risico’s te herkennen en in te perken.

Mediapartner IMF Academy

Om de veiligheid en integriteit van uw bedrijf en bedrijfsprocessen te waarborgen is gespecialiseerde kennis nodig. Indien u na het congres ATEX & Process Safety verder wilt ontwikkelen, kunt u dit doen bij onze mediapartner IMF Academy. Denk hierbij aan een schriftelijke cursus Risicomanagement voor de safety & security manager of de algemenere ISO31000 training inclusief certificering. Bij deze trainingen leert u systematisch kijken naar alle bedrijfsprocessen om zodoende alle risico’s in kaart te brengen en de kans hierop te verkleinen.

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!