Terugblik API

Terugblik: APIs zijn de sleutel tot succes!

Terugblik API 2020 geschreven door: Rob Blaauboer

Is het mogelijk om een dag over API’s te praten? Ja dat kan! Op woensdag 11 maart organiseerde Heliview Conferences & Training het API congres in Stadion Feijenoord in Rotterdam. Het corona virus had een weliswaar een impact op het congres, maar dat mocht de sfeer niet drukken. Doordat sommige sprekers niet aanwezig konden zijn werden een drietal presentaties via Google Hangouts gedaan. Dit leverde echter geen grote problemen op en de dag kon alsnog doorgaan!

Onder de deskundige leiding van Menno Abbink werd in 18 sessies allerlei aspecten van APIs belicht. Het congres bekeek de API voornamelijk vanuit een business perspectief, dus niet zozeer vanuit de technische implementatie. De typische HTTP-, GET- en POST-termen vielen niet een keer deze dag (voor zover ik dat heb kunnen horen). Er waren wel technische tracks, zoals die van EnableU en InQdo waarin werd ingegaan op API-implementaties, architectuur en ook achterliggende systemen. In dit artikel behandel ik niet alle presentaties en sprekers, maar leg ik de focus op wat voor mij er het meeste uitsprong.

Alles een API?

Bij sommige sprekers was de API letterlijk het einde van de presentatie. Er werd een systeem of platform beschreven, bestaande uit allerlei componenten zoals Enterprise Service Bus, databases, soap services, en al dat ontsluiten we via een API. Natuurlijk is dat ook een API, net zoals de API die IBM IMS database (ontwikkeld in de jaren 60 voor mainframes) ontsluit. Dit is letterlijk de eerste database waarmee ik werkte op een mainframe.

Hoe je het ook went of keert, je kunt wel willen dat je alleen maar moderne API-interfaces gebruikt, je IT-landschap en dat van je (keten) partners kan zorgen dat je toch moet verbinden met systemen die niet in staat zijn om API-calls te verwerken.

De presentatie van Paskal van Lomm van Duxxie is daar een goed voorbeeld van. Hij is begonnen met een leeg vel om een platform te ontwikkelen om vraag en aanbod op het gebied van thuiszorg/ hulpmiddelen. Alles wat hij heeft ontwikkeld (zijn MVP was klaar in 117 dagen) zijn APIs en microservices maar ook hij ontkomt niet aan het verbinden naar systemen van leveranciers door middel van het SOAP-protocol. In zijn landschap ontbreekt trouwens wel de ESB-component, zij hebben zelf de koppeling ontwikkeld.

API is REST

Laten we stoppen met het misbruiken van de term API. Hoewel er geen directe verbinding is in dit acroniem (Application Programming Interface) is het gemeengoed om met APIs, REST te bedoelen. Geen SOAP API, Websockets API, Graph QL API of wat dan ook. Gewoon: API is REST!

We gaan op reis

Een van de dingen die bij meerdere sprekers naar voren kwam is dat je APIs moet zien als een reis. De metafoor die daarvoor veel gebruikt werd is het beklimmen van een berg. Daar dien je een goede voorbereiding voor te hebben, anders is de kans op een succesvolle reis klein.

Het is ook een indicatie van de complexiteit van het op een goede manier APIs te ontwikkelen die ook echt gebruikt gaan worden en waarde toevoegen. Het maken van een API is technisch vaak nog geeneens zo moeilijk!

Kevin Bouwmeester van Google stak API’s op een heel andere manier in, namelijk volgens het 10X principe. Innovatie en vernieuwing moet niet incrementeel zijn: niet een 10% verbetering, maar 10 keer beter dan wat er nu is. Dit is dan ook verweven in het DNA van Google. Ik zie zelf 10 keer beter eerder als een mindset dan een exact doel.

Geen woorden maar daden

Als je in Rotterdam een congres organiseert dan is de link naar ‘geen woorden maar daden’ snel gelegd. Hoewel ik geen van de sprekers dit hardop heb horen zeggen, heb ik zeker uit de boodschap dit adagium wel gehaald. Praten over API’s is prima, maar het aan de slag gaan er mee is beter.

Maar hoe doe je dat? En wie heb je daarvoor nodig? Laten we beginnen om de door ons gecreëerde scheiding van Business en IT (wij en zij) op te heffen. Het zijn geen twee aparte werelden, maar het zijn twee aspecten van dezelfde wereld die elkaar ook nodig hebben. We moeten samen APIs gaan ontwikkelen. Een API-team bestaande uit diverse personen zoals een architect, developer, product owner en vergeet de sponsor vanuit het management niet.

Ik vroeg aan Menno, de dagvoorzitter, of er een CAO (Chief API Officer) moest komen, iemand die vanuit (hoger) management de stuwende kracht is. Zijn antwoord was dat de Chief Digital Officer (als die er is in de organisatie) eigenlijk die rol op zich zou moeten nemen. API’’s zijn natuurlijk ook onderdeel van het digitale domein maar in mijn optiek een verbijzondering ervan. Een digitale presence is iets heel anders dan geloven in het API religie.

Is dat dan niet een beetje te negatief? Praten over API’s als een religie? Misschien wel, maar meerdere sprekers hadden het over evangelisatie, wat natuurlijk een link heeft. Je blijkt mensen in de organisatie te moeten overtuigen van het nut van APIs en zelfs van de mogelijkheden.

API’s gaan over business

Als je API’s gaat ontwikkelen dan moet je praten over de business, aldus Alan Glickenhouse van IBM. Een technische API zal niet snel succesvol zijn. De presentatie van Alan was erg informatief en stond bomvol informatie over APIs in brede zin. Meer dan drie slides aan het einde van de presentatie waren doorklikbaar naar allerlei blogs die hij heeft geschreven.

Volgens Alan komt Full LifeCycle API Management op de Gartner HypeCycle nu uit het dal en begint het bruikbaar te worden. De API Economie is sterk volgens hem en API’s kan je omzetten in geld, wat trouwens iets anders is dan pure monetization, APIs zouden moeten bijdragen aan meer business.

Hij geeft een aantal tips in zijn presentatie. Ook toont hij een slide met het business maturity model voor APIs wat hij in 2015 ontwikkelde. Hoe snel we ook APIs ontwikkelen, we zijn altijd langzamer dan het vanuit business perspectief wenselijk is.

Conclusie

Wat zijn nu de hoofdpunten die ik meeneem van het API Congres 2020? Ik heb er in totaal drie voor mijzelf genoteerd. Als eerste, APIs moeten echt vanuit een Business perspectief ontwikkeld worden, en dan vooral met behulp van een gebalanceerd team met management sponsorship. Het tweede belangrijke punt is dat starten met APIs een gedegen planning en aanpak nodig heeft. Het is niet zomaar iets wat op de rails wordt gezet! En als laatste punt, APIs die je ontwikkeld moeten waarde toevoegen aan de organisatie, daarbij is incrementeel of radicaal van ondergeschikt belang. Het was een enorm leerzame en mooie dag om bij te wonen. Een ideaal moment om kennis op te doen en nieuwe contacten te leren kennen.

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!