Herman Lenferink

Managing Consultant bij SIVI

Met een achtergrond in Informatica/Artificial Intelligence (Universiteit van Amsterdam) en Marketing (Universiteit van Tilburg) is het formuleren van strategische doelen en deze omzetten naar concrete oplossingen de rode draad in de loopbaan van Herman Lenferink. In 1993 beland in de distributie van financiële producten met de ontwikkeling van acceptatie software. Vervolgens de transitie van tabellenboekjes en papierenformulieren naar online dienstverlening intensief doorleefd vanuit verschillende ketenperspectieven als aanbieder, service provider, adviseur en leverancier. Van digitaal bericht, naar transacties, naar gedeelde processen binnen de keten. Een wereld waar API’s, standaarden en afspraken niet meer zijn weg te denken. In zijn rol als Managing Consultant bij SIVI geeft Herman vorm aan dit fundament voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening.

SIVI

Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening.

De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?

SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening, met extra aandacht voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de pensioenbranche. Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers uit de hele keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.

SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de klant (consument en ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.

SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.

Menno's bijdrage aan het programma

Talkshow: businessrollen als basis voor API-definitie

In de traditionele verzekeringsketen zitten meerdere partijen met elk hun eigen rol: de intermediair heeft de klant in portefeuille, de volmachtpartij of serviceprovider biedt de verzekering aan en de verzekeraar accepteert het verzekeringsrisico. Traditioneel communiceert elke partij in deze keten met zijn achterliggende partij, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte. In de tijd van de digitalisering kan dit niet meer: de klant of intermediair wil in een keer een offerte aanvraag indienen en direct weten of hij/zij geaccepteerd wordt, of dat er bijvoorbeeld extra informatie nodig is. Hiervoor zijn ook standaarden als het AFD of de VPI-rekenboxen gedefinieerd. Dit leidt echter snel tot duplicatie van data en proces: bijvoorbeeld een CRM-achtige partij die offerteprocessen met verzekeraarsspecifieke-acceptatieregels gaat inbouwen. Door te kijken naar de businessrollen / verantwoordelijkheden in de keten en die te gebruiken als basis voor API-definities, kunnen we processen naar de voorkant brengen, terwijl de businesslogica blijft liggen bij de partij waar deze thuis hoort. In deze talkshow gaan we deze werkwijze verder verkennen: hoe leidt dit tot andere (betere) oplossingen? Is hiervoor ketenstandaardisatie nodig? Hoe moet er samengewerkt worden in zo’n keten? Maar ook, welke technische eisen stelt dit aan de oplossing?

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!