Dennis Japink

Adviserend geneeskundige bij Menzis

Dennis is sinds 2007 arts en in 2015 gepromoveerd binnen de chirugische oncologie. In de periode van zijn opleiding tot arts, zijn promotie, de vervolgopleiding heelkunde maar ook zijn huidige positie binnen Menzis is digitalisering, zorgdataverzameling, ZIS-EPD implementatie inclusief medische analyse van zorgprocessen in vele vakgroepen, de opkomst van digitale zorg en de zorgtransformatie die hiervoor nodig een rode draad geweest. Zijn interesse en passie voor (digitale) procesoptimalisatie en zorgtransformatie met altijd het oog op het leveren van zorg met bewezen meerwaarde kan hij in zijn huidige functie binnen Menzis helemaal kwijt. Binnen Menzis is hij een van de trekkers op het thema digitalisering en innovatie, meedenker in de verandering van de rol als zorgverzekeraar en verbinder tussen vele partijen (in de breedste zin van het woord) die zich bezig houden met zorg of de organisatie daarvan. Zorgtransformatie in de volgorde van eerst zorgevaluatie & gepast gebruik dan implementatie van passende zorg en pas tot slot de digitalisering van hetgeen overblijft op de juiste plaats in het zorglandschap is het speerpunt waar hij zich voor inzet

Menzis

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!