09:30

Two steps forward, one step back

Een praktijkverhaal over centraal georganiseerde datakwaliteitsmonitoring

Location: Athene A

Voor Rijkswaterstaat zijn betrouwbare data van cruciaal belang om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Datakwaliteit wordt in toenemende mate een prestatie-indicator en dit leidt tot een groeiende behoefte aan objectieve metingen, stuurinformatie en benchmarking. Het voorzien in deze behoefte vraagt om nieuwe rollen, tools en processen.

Een jaar geleden is daarom een RWS-breed datakwaliteitsteam opgericht, dat de gehele organisatie ondersteunt bij het vastleggen van kwaliteitsregels en het inzichtelijk maken van datakwaliteit. Deze presentatie gaat over de eerste successen, tegenvallers en leerpunten uit het eerste jaar van het nieuwe team.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!