Programma

Programma overzicht 2021

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Online moderator

Paul van Liempt | Journalist & Interviewer | BNR

Jef Bussens

Jef Bussens

Strategy Manager Digital bij Vivium

Als business ownership nemen van je API’s

Jef Bussens | Strategy Manager Digital | Vivium

API’s kunnen vaak abstract lijken voor niet technische mensen. Nochtans zijn het essentiële bouwstenen van een moderne customer journey. Het is dan ook nodig dat business departementen meer betrokkenheid creëren – zelfs ownership claimen – van hun API laag.

We bekijken hoe we dit in ons bedrijf hebben kunnen realiseren. We lichten de strategie toe van een gelaagde API visie, waarbij de dieperliggende en technische API’s omsloten worden door meer functioneel opgebouwde API’s, die aan de buitenwereld kunnen worden aangeboden.

logo vivium
Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Talkshow: Visie- en strategieontwikkeling voor API

Paul van Liempt | Journalist & Interviewer | BNR

In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse talkshowgasten over het belang van het ontwikkelen van visie en (vervolgens) een strategie op het toepassen van API-technologie. Dat API’s digitalisering versnellen is onomstotelijk, maar dit kan niet zonder het ontwikkelen van een goed en gedegen API-visie en bijbehorende API-strategie. De visie en strategie helpen de organisatie om op ieder moment de juiste keuzes te maken en antwoord te geven op vragen als “wanneer zijn we in control als het gaat om onze data?”, “hoe zorgen we ervoor dat de technologische ontwikkelingen ons niet voorbijstreven?” “welk probleem moet er opgelost worden?” en “hoe kunnen API’s bijdragen in het oplossen van dit probleem?” Aan de hand van praktische voorbeelden zullen de diverse experts aan tafel u inzicht geven en op weg helpen.

logo heliview talks
Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Talkshow: Standaardiseren in de uitwisseling van data in de digitale revolutie

Paul van Liempt | Journalist & Interviewer | BNR

In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse talkshowgasten over of en hoe uitwisseling van data gestandaardiseerd zou moeten en kunnen worden. Gegevensuitwisselingsstandaarden zouden wellicht een grote bijdrage leveren aan het verder versnellen van de digitalisering. Zo zouden standaarden kostbare ‘verspilling’ kunnen tegengaan en kan het zorgen voor een borging van kwaliteit.  Aan de hand van diverse stellingen zullen de diverse experts aan tafel in gesprek gaan over de voor- én nadelen van standaardisatie in de uitwisseling van data.

logo heliview talks
Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Talkshow: Privacy & Security by Design

Paul van Liempt | Journalist & Interviewer | BNR

In een wereld waarin het aantal cyberdreiging evenredig toeneemt ten opzichte van de hoeveelheid data die verzameld en uitgewisseld wordt, is het beveiligen van API-technologie van het grootste belang. In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse talkshowgasten over zowel het belang, maar ook over de valkuilen die komen kijken bij het vroegtijdig ‘inbakken’ van privacy-maatregelen en beveiliging in API-technologie. Aan de hand van praktische voorbeelden en stellingen zullen de diverse experts aan tafel u inzicht geven en de belangrijkste issues adresseren.

logo heliview talks

Meer sessies volgen zo spoedig mogelijk

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!