Privacy statement

Inpressie van een Heliview congres

Uw e-mailadres

Heliview Conferences & Training B.V. neemt uw e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Heliview Marketingservice BV. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt. Uw e-mailadres wordt niet ter beschikking gesteld aan of gebruikt ten behoeve van derden.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Schrijft u hiertoe een brief aan Heliview Marketingservice BV, afdeling Databasebeheer, Postbus 9615, 4801 LS Breda of belt u naar de afdeling Databasebeheer 076-5484020 of e-mail naar info@heliview.nl.

Vastleggen en verwerking van overige gegevens

Heliview legt NAW-gegevens en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en om een goede uitvoering van haar congressen, trainingen en onderzoek mogelijk te maken. Verder kunnen de NAW-gegevens van (potentiële) klanten gebruikt worden om hen te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod en/ of aanbiedingen van derden kunt u schrijven naar Heliview Marketingservice BV, afdeling Databasebeheer, Postbus 9615, 4801 LS Breda of e-mail naar info@heliview.nl.

Gebruik van Cookies

Deze congreswebsite van Heliview maakt  gebruik maken van cookies. Deze cookie bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Lees alles over het Gebruik van cookies en privacy op de Heliview websites.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV
Laatst bijgewerkt op: 01-08-2013

Data Privacy 2017 300X250

SecurityUpdate.net - Online portal voor alles rondom IT Security

 securityupdate.net